NyheterVi venter lenger med å få barn, og får færre barn

Vi venter lenger med å få barn, og får færre barn

Stadig flere barn vokser opp uten søsken. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 1271 Sist oppdatert 09.03.17

Venter norske kvinner for lenge med å få barn? Eller ønsker vi oss rett og slett færre barn? Det sier statistikken ingenting om, men de siste sju årene har fruktbarheten gått nedover.

I dag ble fødselsstatistikken for 2016 offentliggjort på Statistisk sentralbyrå.

I 2016 ble det født 58 900 barn her til lands – 30 386 gutter og 28 504 jenter. Tallene har vært ganske stabile de siste årene.

Færre barn per familie
Samlet fruktbarhetstall var 1,71 for kvinner og 1,53 for menn. Det vil si at vi i snitt er forventet å få så mange barn i løpet av vår fruktbare alder. Tallet er lavere for menn fordi flere menn får barn med flere kvinner – altså er det færre menn som blir fedre. Til sammenligning var samlet fruktbarhetstall i 2006 1,90 for kvinner og 1,72 for menn.

Sjekk fruktbarhetstall for ditt fylke nederst i artikkelen.

Nybakte foreldre er rundt 30 år gamle 
En gjennomsnittlig førstegangsfødende var i 2016 nøyaktig 29 år gammel. Nybakte førstegangsfedre var 31,5 år. Den eneste aldersgruppen hvor fruktbarheten økte i fjor var i gruppen 30-34 år, alle andre grupper sank. Det tyder på at mange kvinner venter med å få barn til de er rundt 30 år gamle.

For rundt 30 år siden, da dagens nybakte mødre selv ble født, var gjennomsnittsalderen for nybakte mødre cirka 25 år. Vi har altså blitt fire år eldre ved første barnefødsel i løpet av en generasjon.

Flest barn i vest, færrest i øst 
Rogaland er fortsatt fylket med høyest fruktbarhet i Norge – der får kvinnene i snitt 1,87 barn. Lavest fruktbarhet var det i Buskerud, med 1,58 barn per kvinne. Men det var bare to fylker hvor kvinnene økte i fruktbarhet i 2016: Telemark og Aust-Agder.


Færre tvillinger og trillinger 
Da assistert befruktning kom på banen gikk andelen tvilling-, og trillingfødsler opp. Men i 2016 var den lavere enn på 20 år. Bare 1,59 prosent av fødslene resulterte i flere enn ett barn. Det var 918 tvillingfødsler og 4 trillingfødsler i fjor.Fylkesvise fruktbarhetstall for kvinner 
Hele landet: 1,71


Rogaland: 1,87


Vest-Agder: 1,83


Hordaland: 1,80


Sogn og Fjordane: 1,79


Nord-Trøndelag: 1,79


Aust-Agder: 1,79


Møre og Romsdal: 1,77


Akershus: 1,76


Finnmark: 1,74


Telemark: 1,73


Sør-Trøndelag: 1,70


Nordland: 1,69


Oppland: 1,68


Østfold: 1,66


Vestfold: 1,66


Troms: 1,65


Hedmark: 1,61


Oslo: 1,60


Buskerud: 1,58


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: