I løpet av 2017 vil hepatitt B-vaksine bli en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinen vil inngå i en kombinasjonsvaksine som allerede gis til spedbarn.

Helse- og omsorgsdepartementet har kunngjort at hepatitt B-vaksine inkluderes i barnevaksinasjonsprogrammet, skriver Folkehelseinstituttet (FHI). Per i dag er hepatitt B-vaksine et tilbud til barn som har én eller begge foreldre fra land med høy forekomst av hepatitt B. Ifølge FHI har omtrent 30 prosent av spedbarn i Norge fått minst én dose hepatitt B-vaksine i første leveår.

Folkehelseinstituttet har anbefalt vaksinen til alle barn gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, fordi det vil bidra til å forebygge hepatitt B-infeksjon også hos personer som ikke tilhører definerte risikogrupper.

Dette er hepatitt B

Hepatitt B er en leverbetennelse med hepatitt B virus (HBV). Infeksjonen er symptomfri hos 70 prosent av voksne og 90 prosent av barn under 5 år, og den oppdages ved blodprøver. Inkubasjonsperioden er 1-4 måneder.

Ved symptomer kan forløpet deles inn i tre faser:
1. 1-6 måneder etter smitten vil ca. 30 prosent få symptomer på akutt leverbetennelse. Dette kan starte med slapphet, trøtthet, lett feber, nedsatt matlyst, vekttap, smerter i øvre høyre del av magen. Ev muskelsmerter, leddsmerter eller diaré.

2. Etter hvert kan det utvikles gulsott. Denne fasen kommer gjerne på et tidspunkt da du begynner å føle deg friskere (gulsottfasen).

3. Noen pasienter blir ikke helt kvitt viruset etter den akutte fasen, og kan utvikle bærertilstand og eventuelt symptomer på kronisk hepatitt.

Kilde: nhi.no (Norsk Helseinformatikk)

Hepatitt B-vaksine vil inngå i kombinasjonsvaksinen som brukes ved 3, 5 og 12 måneders alder.

– Det er en gledelig nyhet at alle barn i Norge nå vil få tilbud om hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet, sier fagdirektør Hanne Nøkleby ved Folkehelseinstituttet i artikkelen på FHIs nettsider.

For de som lurer på om det nå blir ekstra stikk eller helsestasjonsbesøk, er svaret nei. Hepatitt B-vaksinen vil være en del av kombinasjonsvaksinen med difteri, tetanus, kikhoste, polio og Hib.

Litt om hepatitt B
– Hepatitt B skyldes hepatitt B-virus som smitter ved blodkontakt (som stikk av sprøyte), ved seksuell kontakt og fra mor til barn før, under og etter fødsel.
– Viruset kan føre til både akutt og kronisk infeksjon.
– Om lag 90 prosent av smittede spedbarn utvikler kronisk infeksjon med viruset hvis de ikke får forebyggende behandling.
– Risikoen for kronisk sykdom avtar raskt gjennom barndommen, og er under 5 prosent for de som blir smittet i voksen alder.
– Også i Norge diagnostiseres hvert år et betydelig antall personer med hepatitt B, de fleste med kronisk sykdom.
– Akutt hepatitt B-infeksjon kan i sjeldne tilfeller kan føre til akutt leversvikt.
– 25 prosent av de med kronisk infeksjon vil kunne utvikle skrumplever eller leverkreft etter flere tiår.
– Det anslås at 25-30.000 personer i Norge har kronisk infeksjon med hepatitt B-virus, antallet er økende. Viktige årsaker: økt innvandring og reiseaktivitet.
– De fleste land (184 av 194 land i 2014) har allerede innført hepatitt B-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet.

Nærmere informasjon om veien videre vil komme i løpet av høsten 2016. Du kan lese hele artikkelen fra FHI og mer om hepatitt B her.

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?