Senterpartiet om familiepolitikk

Svarene er gitt av Kjersti Toppe, nestleder i helse- og omsorgskomiteen, stortingsrepresentant for Sp fra Hordaland 1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide? NEI, Sp vil ikke innføre rutinetilbud om tidlig ultralyd til alle friske gravide, men sikre at dagens retningslinjer...

Miljøpartiet De Grønne

Svarene er gitt av Une Aina Bastholm, som er nasjonal talsperson og en av to partiledere i Miljøpartiet De Grønne 1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide? Her har ikke partiet tatt standpunkt siden 2012, men den gang var vi mot....

Sosialistisk venstreparti om familiepolitikk

Svarene er gitt av Kirsti Bergstø, nestleder i SV 1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide? Nei. 2. Svangerskapsomsorgen: Er svangerskapsomsorgen god nok? Er tilbudet om å gå til jordmor godt nok? Får de som trenger ekstra oppfølging det de trenger? Det...

Venstre om familiepolitikk

Svarene er gitt av Ketil Kjenseth, stortingsrepresentant for V, medlem av helse - og omsorgskomiteen 1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide? Venstre har ingenting i mot at gravide ønsker ultralyd i uke 12, men vil bare innføre dette som et...

Kristelig folkeparti om familiepolitikk

Svarene er gitt av Geir Jørgen Bekkevold, som er med i Stortingets familie- og kulturkomité 1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide? Nei. Vi ønsker ikke et sorteringssamfunn. Dette er også et ressursspørsmål: Skal vi bruke helsevesenets ressurser på å...

Høyre om familiepolitikk

Svarene er gitt av Svein Harberg, Komitéleder Stortingets familie- og kulturkomité 1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide? Høyre har ikke i sitt program for neste stortingsperiode gått inn for å innføre ultralyd fra uke 12 for alle gravide. Dette...

Arbeiderpartiet om familiepolitikk

Svarene er gitt av Arild Grande, medlem i Stortingets familie- og kulturkomité 1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide? Arbeiderpartiet vil at alle gravide som ønsker det, skal få tilbud om tidlig ultralyd. 2. Svangerskapsomsorgen: Er svangerskapsomsorgen god nok? Er tilbudet...

Novemberbarn har nå rett på barnehageplass

Lenge var det om å gjøre å føde innen 1. september for å sikre barnet plass i barnehage når det fylte ett år. På fødeavdelingene merket jordmødrene et ekstra trøkk om sommeren, og det kunne bli mye styr og usikkerhet om hva en skulle...

Når kan man gå over fra babygrøt til vanlig grøt til barnet?

Når kan man slutte med barnegrøt, og gå over til vanlig havregrøt med kumelk/vann? Og når er det vanlig å gjøre det? Dette spørsmålet fikk ernæringsrådgiver Thea på forumet Spør ernæringsrådgiveren. Her er svaret hennes: Du kan fint lage barnematen selv. En fordel med industrifremstilt grøt,...

Barnesolkremer dårligst ut i test!

Forbrukerrådet publiserte 15. juni test av årets solkremer. De testet 45 solkremer – 13 til barn og 32 til voksne. Bare 8 oppfylte alle kravene. Lenger nede i artikkelen kan du se hvilke kom kom best og dårligst ut. – Vi har utvidet testen til...