Barneforsikring er et omdiskutert tema som mange fremdeles føler seg usikre på. I Norsk Familieøkonomis undersøkelse sammenlignes vilkår, du får en oversikt, og selskapene vurderes basert på hvor godt forsikringen bidrar til at barnet kan være økonomisk selvstendig til tross for sykdom og/eller skade.

Sist oppdatert: 23. januar 2020

Karlin Moen, kommunikasjonsrådgiver i Norsk Familieøkonomi

Hvert år gjennomfører vi i Norsk Familieøkonomi test av barneforsikring med formål om å informere og opplyse om vilkår og mangler slik at du som forelder skal føle deg trygg. Etter en grundig gjennomgang av åtte ulike forsikringer har vi kåret en vinner som får terningkast seks.

Positiv utvikling

De siste årene har vi sett en positiv utvikling i den grad at selskapene stadig forbedrer sine produkter. Sammenlignet med i fjor avdekker vi likevel ikke de store endringene i år, men DNB og Sparebank 1 har slått seg sammen til Fremtind Forsikring og et annet selskap lanserer et helt nytt produkt for å møte forventningene fra kundene.

Samtidig jevnes prisforskjellene mer ut. Det er dog en mager trøst da barneforsikringer er dyre forsikringer i utgangspunktet, og spesielt dersom man har flere barn å forsikre. Likevel viser nyere statistikk fra Finans Norge og SSB at rundt halvparten av alle barn i Norge er dekket av en barneforsikring. Barneforsikringen er ingen behandlingsforsikring og er derfor ikke ment til å sikre barn riktig behandling hos lege, spesialist eller på sykehus. Til det har vi heldigvis gode offentlige ordninger. Barneforsikringen sikrer derimot både barn og foreldre økonomisk dersom barnet rammes av uforutsett sykdom eller skade. I Babyverdens podcast påpekte vi i denne sammenheng hvordan selskaper prioriterer ulikt. Noen velger å inkludere dekninger som støtter opp under foreldrenes økonomi og nedprioriterer dekninger som kommer barnet til gode, mens andre setter barnet først.

Vi i Norsk Familieøkonomi er opptatt av at barnet blir ivaretatt og sikret da alvorlig sykdom og skade kan gi livsvarige økonomiske konsekvenser. Da kan det være vanskelig å etablere seg i voksen alder, komme inn på boligmarkedet og være økonomisk selvstendig. Derfor ser vi blant annet på uførepensjon og uførekapital som viktige dekninger, samt dekningen for utvalgte sykdommer og medisinsk invaliditet. Selvfølgelig tenker vi også på foreldrene og trekker frem hjelpestønad og dagpenger ved sykehusopphold i tillegg.

Vær oppmerksom på dette

Et av funnene fra årets undersøkelse er hvorvidt selskapene samordner utbetalinger eller ei. Altså om de tar fradrag for allerede utbetalte erstatninger dersom man har rett på ytterligere erstatning for samme forsikringstilfelle. Her er det viktige forskjeller som forsikringstaker må være klar over. Det er lett å bli blendet av millionsummene i forsikringsbeviset, men i realiteten kan man se langt etter erstatninger på dette nivået. Vår test viser at alle selskaper, med unntak av Tryg og Gjensidige, trekker fra eventuell utbetaling for utvalgte sykdommer dersom samme sykdom også gir medisinsk invaliditet. Dette kan vi vise med et enkelt eksempel:

Barnet diagnostiseres med nyresvikt som gir rett til en utbetaling under dekningen for utvalgte sykdommer på omtrent 300 000 kroner. Lege bekreftet at én av to nyrer er frisk noe som gir 15 prosent invaliditet i henhold til Helse- og sosialdepartementets invaliditetstabell. Med utgangspunkt i 25 G i forsikringssum for medisinsk invaliditet tilsvarer 15 prosent invaliditet 374 467 kroner i erstatning. Ettersom det tidligere er blitt utbetalt 300 000 kroner kommer dette til fradrag og man sitter igjen med ca. 70 000 kroner.

Tryg er her den eneste som opplyser om ingen samordning mellom utbetalinger, mens Gjensidige trekker fra tidligere utbetalt erstatning for utvalgte sykdommer fra hjelpestønaden.

Årets vinner

Storebrand gir oss den viktigste nyheten med sitt nye barneforsikringsprodukt. Blant mange andre gode dekninger finner vi den avgjørende detaljen: fast, vilkårsfestet regulering av uførepensjon under utbetaling. Dette har vi, og andre, etterspurt lenge og det er viktig at du som forelder forstår hvorfor.

Noen barn som rammes av alvorlig sykdom eller skade i løpet av oppveksten klarer aldri å komme i jobb i voksen alder. De blir erklært ufør og har et økonomisk utgangspunkt tilnærmet en minstepensjonist.  Uten mulighet til vanlig inntekt kan det være vanskelig for barnet å komme seg inn på boligmarkedet, kunne forvalte et boliglån og rett og slett være økonomisk selvstendig. Uførepensjonen, som et tillegg til uføretrygd, er derfor et svært viktig bidrag til barnets økonomi. Uførepensjonen utbetales så lenge barnet er arbeidsufør og maksimalt frem til barnet blir alderspensjonist ved 67 år.

Frem til nå har de fleste selskaper unnlatt å regulere uførepensjon under utbetaling, med unntak av Frende og Gjensidige som har overskuddsdeling. Dette betyr at de færreste uførepensjoner har blitt justert for prisnivå og lønnsvekst i samfunnet i løpet av utbetalingstiden, og forblitt den samme uavhengig om barnet er arbeidsufør i 10 eller 40 år. Det gjør Storebrand nå noe med og oppreguleringen sørger for at uførepensjonens verdi opprettholdes over tid og at det økonomiske bidraget til barnet følger samfunnsutviklingen.

Vi vil likevel påpeke at uførepensjon kun utbetales ved minst 50 prosent uføregrad. Her operer If med 40 prosent. Storebrands uførepensjon er i tillegg gradert som vil si at barnet får utbetalt 50 prosent av summen ved 50 prosent uføregrad, 60 prosent ved 60 prosent uføregrad og så videre.

Ønsker du å vite mer om barneforsikringene kan du lese hele testen i vårt nettmagasin.

Storebrand: Barneforsikring Ekstra – 6

If Skadeforsikring: Super Barneforsikring – 5

Danica/Codan: Barn Total – 5

Frende: Barne- og undomsforsikring Best – 5

Fremting: Barneforsikring – svært god – 5

Tryg: Barn Ekstra med Uførepensjon – 5

Gjensidige: Barneforsikring og Valgfri Uførepensjon 0,8 G – 4

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelLo
Neste artikkel1000 sjeldne jentenavn 2020
DEL