BloggØkonomibloggenDerfor bør du sjekke renta etter du har fått barn

Derfor bør du sjekke renta etter du har fått barn

Blogg Karlin Moen, Norsk Familieøkonomi  1310 Sist oppdatert 27.02.20
Norsk Familieøkonomi undersøker hvert år hvilke banker som gir kundene lavest utlånsrente og høyest innskuddsrente over tid. Riktig boliglånsrente kan være av spesielt stor betydning for deg med familie.
Karlin Moen, kommunikasjonsrådgiver i Norsk Familieøkonomi

Ifølge SIFOs referansebudsjett stiger de månedlige husholdningsutgiftene for et par med over 5 000 kroner med ett barn i barnehagealder sammenlignet med før barnet ble født, fra 17 980 til 23 420 kroner. Disse pengene skal ifølge SIFO omfatte vanlige, løpende utgifter som blant annet mat, klær, hygieneartikler, utgifter til kollektiv transport og drift og vedlikehold av en bil. SIFOs referansebudsjett blir flittig brukt av banker og andre ved behandling av lånesøknader og planlegging av familieøkonomien, men man må likevel behandle det som det er; et referansebudsjett. Med det mener vi at summen skal dekke de nødvendigste behov og et minimum at fritidsaktiviteter, men de fleste har nok noe høyere forbruk enn budsjettet foreslår. De færreste av oss ligger på gjennomsnitt og man bør derfor ta individuelle forskjeller med i betraktningen. Samtidig omfatter ikke budsjettet mange av de andre utgiftene familier har, deriblant kostnader tilknyttet bolig.

Bolig er antagelig en av de største utgiftspostene for de fleste av oss, og etter et år med flere renteøkninger kan nok noen av oss oppleve at budsjettet utfordres. Dersom familien fra eksempelet over har et boliglån på 3,5 million til 4 prosent effektiv rente anslår vi at de totale boliglånskostnadene hver måned tilsvarer ca. 18 000 kroner. Dette kommer altså i tillegg til de 23 000 kronene familien bruker på husholdningen hver måned, totalt 41 000 kroner. Hvor mye kan du spare på å forhandle på renta?

Som et bidrag til å sørge for at du har den laveste renten gjennomfører vi i Norsk Familieøkonomi en årlig undersøkelse av bankenes rente, og kårer den billigste banken som har vist seg å ha lavest rente over tid. Undersøkelsen danner et bilde av renteutviklingen det foregående året og fremhever hvor store forskjellene kan være mellom ulike banker og låneprodukter. I årets undersøkelse ble Landkreditt Bank kåret til vinner for fjerde året på rad, med en gjennomsnittlig utlånsrente på 2,60 % i 2019. Likevel mener vi at du ikke skal stole blindt på disse tallene, men foreta en sammenligning av ulike tilbud og du vil med stor sannsynlighet kunne kutte dine månedlige boligkostnader en god del.

Et av funnene i vår undersøkelse er måten bankene sikrer seg mot direkte sammenligning ved å kommentere sine egne låneprodukter på denne måten: «Endelig utlånsrente fastsettes etter individuell kredittvurdering» og «Fordi [bankens navn] ikke har faste priser på lån, men priser alle lån individuelt, er dette kun en indikasjon». Dette er frustrerende fordi det understreker at individuelle forskjeller mellom lånekundene er av større betydning enn prislistene bankene opererer med. For å finne svaret på om du har riktig rente bør du derfor sjekke både resultatet av vår undersøkelse for å se hvilke banker som er billigst over tid, samt oppdaterte rentesatser i Rentebarometer for å se dagens rentesatser. Vi viser deg hvorfor det er viktig at du sammenligner og ikke stoler på at banken ivaretar deg bare fordi du er lojal mot dem.

Hvis vi antar at paret fra eksempelet har et ordinært boliglån innenfor 75-85 % belåningsgrad, undersøker vi om det er sannsynlig at de kan få lavere rente i en annen bank ved å benytte Rentebarometeret. Billigste ordinære boliglån per dags dato er fremdeles Landkreditt Bank, men nå er rentesatsen de markedsfører 2,94 %.  Ved å flytte lånet kuttes parets månedlige boligkostnader med over 2 000 kroner, eller 24 000 kroner på ett år, sammenlignet med nåværende 4 % effektiv rente. Dersom du bestemmer deg for å flytte lånet vil banken gjøre mesteparten av jobben for deg og det er enklere enn du tror. Det kan likevel være et alternativ å forhandle med din nåværende bank. Har du i løpet av den siste tiden betalt ned en betydelig andel av boliglånet og/eller boligens verdi har steget de siste årene, kan lavere belåningsgrad være et godt nok argument for at nåværende bank justerer ned renten for å møte konkurrerende tilbud.

Noen vegrer seg for å flytte lånet og vil av ulike grunner forbli kunde i sin bank. Du bør likevel sammenligne renten regelmessig. Våre tidligere undersøkelser har nemlig vist at mange lånekunder ikke har bankens laveste rente, selv etter mange års lojalitet. Er du ikke interessert i å flytte bør du derfor være spesielt årvåken overfor din egen bank. I eksempelet vår starter paret med 4 % effektiv rente. Dette er ikke en usannsynlig rentesats etter et år med flere renteoppganger. Sammenligner vi dette med topplistene ser vi likevel at det er langt fra det beste bankene kunne tilby i 2019, og selv om bankenes rente er noe høyere per dags dato vil det for mange være realistisk å forhandle renten noe ned.

Resultatet fra årets bankundersøkelse

De ti beste bankene


 1. Landkreditt Bank 2,60

 2. NORDirektebank 2,68

 3. OBOS-Banken 2,69

 4. KLP Banken 2,72

 5. Sbanken 2,74

 6. Strømmen Sparebank 2,78

 7. BN Bank 2,80

 8. Selbu Sparebank 2,83

 9. Birkenes Sparebank 2,83

 10. OBOS-Banken 2,85


Best av storbankene


 1. Handelsbanken 2,85

 2. SpareBank 1 SR-Bank 2,99

 3. Nordea Bank 3,02

 4. Sparebank 1 Østlandet 3,02

 5. Sparebanken Sør 3,07

 6. DNB Bank 3,15

 7. SpareBank 1 SMN 3,19

 8. Danske Bank 3,22

 9. DNB Bank 3,25

 10. SpareBank 1 Nord-Norge 3,26


Lån tilknyttet medlemskap i fagforbund eller lignende


 1. Statens pensjonskasse 2,20

 2. Akademikerne (Danske Bank) 2,29

 3. YS (Gjensidige Bank) 2,38

 4. Oslo Pensjonsforsikring 2,47

 5. Norsk Sykepleierforbund (DNB) 2,48

 6. UNIO (Storebrand) 2,55

 7. LOfavør (SpareBank 1 SR-Bank) 2,57

 8. LOfavør (SpareBank 1 Østlandet) 2,67

 9. LOfavør (SpareBank 1 SMN) 2,71

 10. LOfavør (Sparebank 1 Østfold Akershus) 2,77


Grønne boliglån

 1. Sparebanken Øst 2,39

 2. Cultura Sparebank 2,57

 3. Storebrand 2,57

 4. KLP Banken 2,61

 5. DNB Bank 2,70

 6. KLP Banken 3,18


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: