Sikring av barn i fly

I dag er vanlig praksis på europeiske flyvninger at barn under to år sitter på fanget til en voksen, festet med et «loop-belt». Dette er en sikkerhetssele som kobles på beltet til den voksne. Hos amerikanske flyselskaper er derimot «loop-belt» ikke tillatt lenger. Noen...

Lyver solkremene om solfaktor?

Solkremtest 2018
Mattilsynets overvåknings- og kartleggingsprogram for kosmetikk undersøkte i juni 2018 17 tilfeldig utvalgte solkremer, av dem 11 beregnet til barn. – Analysene viste at ni av solkremene ikke ga den beskyttelsen som ble lovet på merkingen. Av disse hadde syv produkter oppgitt for høy faktor...

Solkremtest 2015

Hele 24 solkremer får «rødt, surt fjes» på ett eller flere kriterier. Det får de fordi de inneholder hormonforstyrrende stoffer, allergifremkallende parfymestoffer eller kjemikalier i nanoform.   – Dette er stoffer som forbrukerrådet lenge har etterlyst strengere regulering av, men som likevel finnes i kosmetikk...

Bør du fremskynde MMR-vaksinen?

Vanligvis gis MMR-vaksinen når barnet er 15 måneder. Man regner at den naturlige beskyttelsen barnet fikk fra mor i svangerskap og under amming, er borte når barnet er mellom tre og ni måneder. Laveste alder for å kunne få MMR-vaksine i Norge er ni...