Kaspian

Kaspian

Kaspian

Selv om Kasper og Kaspian ligner, har de ulike opphav. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 3024 Sist oppdatert 03.07.19
Kaspian er variant av Caspian. Navnet Caspian har opphav i figuren Caspian i Narnia-bøkene av C. S. Lewis, utgitt i 1950–1956. Navnet er oppkalt etter Det kaspiske hav. Kaspiske hav fikk navnet etter folkegruppen kasperne, et navn uten kjent betydning. Navnet Caspian har fra begynnelsen ikke noe med navnet Casper eller Kasper å gjøre, selv om mange kanskje oppfatter det som en vri på det.

Så populært er Kaspian:

186 personer har dette navnet.
I 2023 var Kaspian på 306. plass i Topp 736 guttenavn 2023.
I 2021 var Kaspian på 331. plass i Topp 681 guttenavn 2021.

Bruk av navnet Kaspian i Norge og andre land:

I den norske navnestatistikken må minst 4 barn få navnet et år for at navnet skal vise. Første gangen Caspian dukket opp i denne statistikken var i 2005 da 5 barn fikk navnet. Varianten Kaspian dukket opp i 2008 da 11 barn fikk navnet. Siden har bruken av navnet økt, særlig for skrivemåten Caspian, siden 2008.

I 2018 fikk 63 barn navnet, fordelt på 50 Caspian og 13 Kaspian. Slått sammen kunne navnet vært på 99. plass, men er ikke med i topp 100 fra Statistisk sentralbyrå.

Ved inngangen til 2019 var det 355 Caspian og 126 Kaspian i Norge, i alt 481.

Kaspian er ikke å finne på topplister i land vi gjerne deler navnetrender med, som Sverige, Danmark, England og USA.

Derfor fungerer Kaspian godt nå:

Det er to grunner til at Caspian, og Kaspian, har blitt populært. Det er bruken i mediene og klangene. Bruken i populære filmer og bøker har gjort navnet kjent. Formen med mange vokaler og den populære endingen -ian har gjort at foreldre har ønsket å ta det i bruk. Det gjør navnet ekstra populært at det har to vokaler inntil hverandre og at det har den godt stemte konsonanten n. I tillegg kan det ha hjulpet på at det ligner det populære navnet Kasper, og foreldre har på denne måten fått muligheten til å velge et sjeldnere navn som ligner.

Varianter av Kaspian:

Caspian

Slik uttales Kaspian

KASS-pi-an. Det er en tydelig uttale. Det er trykk på den første a-en, og i og a lenger ute i navnet blir tydelig uttalt som to ulike vokaler, og normalt ikke som ja.

KASS-bi-an, uttale der p-en blir uttalt som ligner mye på en b-lyd, eller egentlig noe mellom p og b. Dette er normalt i vanlig tale. Grunnen er at den ustemte p-en blir endret, er at p etter s i norsk ikke blir uttalt som p-er ellers. P-en blir altså uttalt ulikt i sport og i port, og det er styrken i utblåsing når vi sier p-ene som er forskjellig.

KASS-bjan kan også være en mulig uttale, der ia blir uttalt som ja. Det er på samme måten som at Kristian enten blir uttalt KRISS-ti-an eller KRISST-jan.

Navn i samme sjanger som Kaspian

Albin, Camila, Eilev, Eveline, Ezequiel, Frikk, Lage, Leonel, Lerke, Ludwig, Margret, Maylinn, Nader, Nathaniel, Olander, Pascal, Poul, Robel, Roman, Sakarias, Sebastien, Sirin, Styrk, Tallak, Tinius, Toralv, Ulrich, Verner, Willa, Willem, Wilmer, Wolf

Relaterte lister:

Navn som ender på konsonant
Navn som har to vokaler inntil hverandre
Navn som inneholder populære konsonanter
Navn uten r
Navn uten æ, ø og å
Underdogs navn som brukes lite nå
Topp 736 guttenavn 2023
Topp 681 guttenavn 2021
Topp 691 guttenavn 2020

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler om navn: