Caspian

Caspian

Caspian

De første norske oversettelser av bøkene om Caspian kom i 1978–1984. De ble dramatisert av BBC 1988–90, og det fantes andre tv-filmer i 1960- og 1970-årene i flere land. Mest kjent i Norge ble fortellingene med kinofilmene «Legenden om Narnia» i årene 2005–10 fra Disney. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 6259 Sist oppdatert 06.03.19
Navnet Caspian har opphav i figuren Caspian i Narnia-bøkene av C. S. Lewis, utgitt i 1950–56. Navnet er oppkalt etter Det kaspiske hav. Kaspiske hav fikk navnet etter folkegruppen kasperne, et navn uten kjent betydning. Navnet Caspian har fra begynnelsen ikke noe med navnet Casper eller Kasper å gjøre, selv om mange kanskje oppfatter det som en vri på det.

Så populært er Caspian:

505 personer har dette navnet.
I 2023 var Caspian på 192. plass i Topp 736 guttenavn 2023.
I 2022 var Caspian på 223. plass i Topp 507 guttenavn 2022.
I 2021 var Caspian på 569. plass i Topp 1000 guttenavn i England/Wales 2021.
I 2022 var Caspian på 722. plass i Topp 1000 guttenavn i USA 2022.

Bruk av navnet Caspian i Norge og andre land:

I den norske navnestatistikken må minst 4 barn få navnet et år for at navnet skal vise. Første gangen Caspian dukket opp i denne statistikken var i 2005 da 5 barn fikk navnet. Varianten Kaspian dukket opp i 2008 da 11 barn fikk navnet. Siden har bruken av navnet økt, særlig for skrivemåten Caspian, siden 2008.

I 2018 fikk 63 barn navnet, fordelt på 50 Caspian og 13 Kaspian. Slått sammen kunne navnet vært på 99. plass, men er ikke med i topp 100 fra Statistisk sentralbyrå.

Ved inngangen til 2019 var det 355 Caspian og 126 Kaspian i Norge, i alt 481.

Bruken av Caspian og Kaspian i Sverige er omtrent som i Norge, sett i forhold til at folketallet er dobbelt så stort i Sverige som i Norge. I Danmark er bruken betydelig lavere, og i andre land er navnet foreløpig langt nede på topplistene.

I Sverige kom Caspian første gang inn i statistikken (som der viser minst fødte 10 i året) fra 2004, med 16 fødte. Høyest bruk er foreløpig med 90 fødte i 2012. I 2018 var det 58 fødte, men hele året er ikke med. Formen Kaspian har i tillegg hatt 10 eller 11 i årene 2013–2015, og lavere blant annet i 2018. I Sverige var det ved inngangen til 2019 848 med Caspian som tiltalenavn, og 101 Kaspian, i alt 949. Alle er barn.

I Danmark er Caspian første gangen registrert i 1986 (som kan være en person som har tatt navnet senere), og neste gangen i 2004. I alt var det ved inngangen til 2019 92 Caspian og 15 Kaspian, i alt 107.

I England og Wales var Caspian og Kaspian ikke blant 100 på topp på 1900- og 2000-tallet.

I USA var Caspian og Kaspian ikke blant 1000 på 1900- og 2000-tallet.

Derfor fungerer Caspian godt nå:

Det er to grunner til at Caspian, og Kaspian, har blitt populært. Det er bruken i mediene og klangene. Bruken i populære filmer og bøker har gjort navnet kjent. Formen med mange vokaler og den populære endingen -ian har gjort at foreldre har ønsket å ta det i bruk. Det gjør navnet ekstra populært at det har to vokaler inntil hverandre og at det har den godt stemte konsonanten n. I tillegg kan det ha hjulpet på at det ligner det populære navnet Casper, og foreldre har på denne måten fått muligheten til å velge et sjeldnere navn som ligner.

Navnet Caspian stiger noe år for år, men ikke veldig raskt, og det kommer neppe inn blant de 30 vanligste guttenavnene de nærmeste fem årene.

Varianter av Caspian:

Kaspian

Slik uttales Caspian

KASS-pi-an. Det er en tydelig uttale. Det er trykk på den første a-en, og i og a lenger ute i navnet blir tydelig uttalt som to ulike vokaler, og normalt ikke som ja.

KASS-bi-an, uttale der p-en blir uttalt som ligner mye på en b-lyd, eller egentlig noe mellom p og b. Dette er normalt i vanlig tale. Grunnen er at den ustemte p-en blir endret, er at p etter s i norsk ikke blir uttalt som p-er ellers. P-en blir altså uttalt ulikt i sport og i port, og det er styrken i utblåsing når vi sier p-ene som er forskjellig.

KASS-bjan kan også være en mulig uttale, der ia blir uttalt som ja. Det er på samme måten som at Kristian enten blir uttalt KRISS-ti-an eller KRISST-jan.

Navn i samme sjanger som Caspian

Adrian, Apollo, Bastian, Christian, Christiane, Cornelius, Dorthea, Elian, Emre, Fabian, Felicia, Grace, Holger, Ines, Jonah, Julian, Juliane, Kornelius, Kristian, Louis, Luka, Melvin, My, Nikolay, Noa, Noel, Oddvin, Rosa, Sebastian, Sienna, Silas, Skye, Torkil, Tristan, Vida, Wiktor, Yonas, Zakaria

Du kjenner Caspian fra:

Figuren Caspian i Narna-bøkene og -filmen

Relaterte lister:

Naturnavn
Navn inspirert av hav, elv og vann
Navn som ender på konsonant
Navn som har to vokaler inntil hverandre
Navn som inneholder populære konsonanter
Navn uten r
Navn uten æ, ø og å
Topp 736 guttenavn 2023
Topp 507 guttenavn 2022
Topp 681 guttenavn 2021
Topp 691 guttenavn 2020
Topp 1000 guttenavn i England/Wales 2021
Topp 1000 guttenavn i England/Wales 2020
Topp 1000 guttenavn i England/Wales 2019
Topp 1000 guttenavn i USA 2022
Topp 1000 guttenavn i USA 2021
Topp 1000 guttenavn USA 2020
Topp 1000 guttenavn USA 2019
Topp 1000 guttenavn USA 2018

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler om navn: