Vidia

Vidia

Vidia

Vidia har lyder som er populære nå, men er foreløpig et sjeldent navn i Norge. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 335 Sist oppdatert 12.07.21
Vidia er jentenavn, men blir også litt brukt som guttenavn utenlands. Som jentenavn kan det ha tre opphav. De tre er kortform av Ovidia, opphavlig kjæleform av Vidana brukt i Øst-Europa, og variant av det hinduiske (og indiske) Vidya. Ovidia har to opphav. I Norge er det sannsynligvis helst blitt til som jenteform av Ove. Ove er et opphavlig dansk navn fra 1400-tallet. Det betyr respekt. Ovidia er også jenteform av guttenavnet Ovidius, som da begge er latinske navn. Ovidius har som latinsk navn opphav i et latinsk etternavn som betyr sau. I Norge kan Ovidius også ha blitt brukt som guttenavn laget av Ovidia (med opphav i Ove, som ovenfor). Jentenavnet Vidana og guttenavnet Vidan er brukt blant annet i Russland og flere øst-europeiske land. De kommer fra latin og betyr liv, og fra serbokroatisk og kan betyr klarsynt. Det hinduiske navnet Vidya betyr kunnskap. Som guttenavn kan Vidia, og formen Vidja, ha samme bakgrunn som for Vidan, og Vidia og Vidja er også russisk kjæleform for gutter av David.

Så populært er Vidia:

5 personer har dette navnet.

Bruk av navnet Vidia i Norge og andre land:

I Norge ble Vidia litt brukt som offisielt navn fra midt på 1800-tallet, men har ganske sannsynlig vært brukt som kortform til daglig av Ovidia før det.

Vidia og Vidya er i bruk også med indisk (sør-asiatisk) bakgrunn i Norge.

Ved inngangen til 2021 var det 5 jenter/kvinner med Vidia som første eller eneste fornavn, 83 med den fulle formen Ovidia, og 18 med den øst-europeiske og indiske formen Vidya.

Derfor fungerer Vidia godt nå:

Dersom Vidia blir brukt på 2000-tallet, er det sannsynligvis på grunn av tradisjon og fordi navnet har lyder foreldre liker. Vidia har to vokaler inntil hverandre (ia). Det har ellers godt med vokaler og bare stemte konsonanter, v og d, som er godt likt.

Fullformen Ovidia har kommet litt i bruk ut over 2000-tallet, og det samme kan lett skje med Vidia som er ganske likt.

Varianter av Vidia:

Ovedie, Ovida, Ovidia, Ovidie, Vidana, Vidja, Vidya, Widana, Widia, Widja, Widya

Slik uttales Vidia

VII-di-a

Navn i samme sjanger som Vidia

Alide, Alivia, Alvarin, Amias, Audi, Avianna, Edias, Elide, Gardian, Gerdi, Gudvar, Herlov, Isidor, Lilibet, Lydian, Majvi, Mariangela, Mavise, Nias, Oddvind, Ova, Rannheid, Rondik, Silvania, Svenne, Tide, Torrid, Valfrid, Venezia, Venny, Verina, Vilgun, Vitus, Øivor, Ølver

Du kjenner Vidia fra:

Musiker Vidia Wesenlund, boken «Vidia and the Fairy Crown»

Guttevariant(er) av Vidia:

Ove, Ovidius, Vidan, Vidia, Vidja, Vidya

Relaterte lister:

Navn med myke stoppkonsonanter (b, d, g)
Navn som har to vokaler inntil hverandre
Navn som inneholder populære konsonanter
Navn som slutter på a
Navn uten r
Navn uten æ, ø og å
Sjeldne navn (færre enn 10 personer)

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler om navn: