Laurits/Lauritz er brukt i Skandinavia som former av det latinske navnet Laurentius. Laurentius vil si mann fra byen Laurentum. Betydningen av bynavnet er usikker, men den vanligste forklaringen er laurbærtre. Lars og Lavrans er blant navn med samme opphav.

Sist oppdatert: 25. mars 2019

Så populært er Lauritz:

434 personer har dette navnet.
Kilde: SSB

Bruk av navnet Lauritz i Norge og andre land:

Lauritz og Laurits har mest skriftlig tradisjon i Norge, men har også vært brukt muntlig. Navnet Lauritz, ofte skrevet med -z fins i gamle skriftlig kilder der navnet var Lars i daglig bruk. Denne skrivemåten for uttalen ble det lite av før 1800. Rundt midten av 1800-tallet var navnet igjen brukt noen tiår, da både i skrift og tale. Det var en periode da navn med opphav i latin var mye brukt. Lauritz (med -z) var på 97. plass samlet for perioden 1875 til 1899, og har sunket jevnt etter det.

Bruken av Lauritz har økt noe siden 2000, men bruken har svingt en del fra år til år. I 2018 var det 20 barn som fikk navnet Lauritz. I tillegg fikk 13 barn navnet med skrivemåten Laurits.

I Danmark har Laurits vært mye brukt. Navnet falt ut av topp 50 i 2017, men var tilbake på 49. plass i første halvår i 2018.

Laurits/Lauritz var ikke i topp 100 i Sverige i 2017.

I England og Wales var hverken Laurits eller Lauritz i topp 1000 i 2017, men kjæleformen Laurie var på 879. plass.

I USA har ikke Laurits/Lauritz vært i topp 1000 på 1900-tallet eller 2000-tallet.

Derfor fungerer Lauritz godt nå:

Laurits og Lauritz blir først og fremst brukt nå på 2000-tallet fordi det er et navn med norsk tradisjon som blir hentet tilbake.

Laurits og Lauritz har steget svakt fra før 2010 til rundt 2016, og holdt seg på samme nivå fram til 2018. Det vil sannsynligvis holde seg på samme nivå fram til tidlig på 2020-tallet.

Varianter av Lauritz:

Lars, Lasse, Laurits, Lavrans, Lorentz

Slik uttales Lauritz

LAU-rits

LAV-rits

LÆV-rits, som helst er en eldre uttale

au i navnet har uttale som diftongen au i ulike dialekter

Navn i samme sjanger som Lauritz

Adrian, Agnethe, Angelika, Anthony, Anton, August, Christiane, Elen, George, Gjert, Hubert, Ingebrigt, Janette, Kajsa, Kamila, Kristiane, Lara, Lorentz, Marcel, Marian, Martin, Martine, Mattis, Maximilian, Milian, Mons, Nathalia, Nikolas, Simone, Sonia, Viktor, Wiktoria, Ågot

Du kjenner Lauritz fra:

Maler Lauritz Haaland

Jentevariant(er) av Lauritz:

Larine, Larsine, Laura, Laurense

Relaterte lister:

Klassiske navn
Navn som ender på konsonant
Navn som har to vokaler inntil hverandre
Navn som inneholder populære konsonanter
Navn uten æ, ø og å

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Søk andre navn

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelLoke
Neste artikkelLaurits
DEL