Aasta

Aasta

Aasta

Åsta er langt mer brukt enn Aasta. Illustrasjonsfoto: istock
Av Babyverden 511 Sist oppdatert 08.07.19
Aasta, Åsta og Asta er varianter av samme navn, og er kortformer av Astrid. Astrid er satt sammen av ordene ås og frid. Ås var ordet for gud i gammel nordisk gudelære, og frid betyr vakker. Formen Asta er kjent som navn fra 900-tallet, opphavlig med a-uttale først i navnet. A-er i navn som i middelalderen begynte med As- fikk etter hvert ås-utttale i talemål og skrift. Aasta/Åsta er et slikt navn.

Så populært er Aasta:

223 personer har dette navnet.

Bruk av navnet Aasta i Norge og andre land:

Fra rundt 1300-tallet var navnet en god del i bruk, mest som Åste og noe som Åsta. Åsta, med Å-, ble særlig brukt fra rundt 1870 til 1880-årene og til 1920-årene. Det var en tid da navn fra middelalderen ble hentet fram og mye brukt. I denne tiden ble Asta, med A-, brukt omtrent dobbelt så mye som Åsta i Norge. Senere gjennom 1900-tallet har begge vært omtrent like mye brukt. Formen Aasta er mindre enn halvparten så mye brukt som Åsta.

Aasta er ikke å finne på topplistene i land vi gjerne deler navnetrender med, som Sverige, Danmark, England og USA.

Derfor fungerer Aasta godt nå:

Aasta blir nok mest brukt fordi det er et tradisjonsnavn, med bruk i mange hundre år. Det kan også hjelpe litt til at Aasta er blant navn brukt rundt år 1900 som blir tatt i brukt fra tidlig på 2000-tallet. Navnet passer for en ny generasjon fordi de har vært ute av bruk i mange tiår.

Varianter av Aasta:

Aaste, Asta, Astri, Astrid, Åsfrid, Åsta, Åste

Slik uttales Aasta

ÅSS-ta

Navn i samme sjanger som Aasta

Aline, Alisa, Benthe, Borgar, Eiril, Frid, Gorm, Gunstein, Halfdan, Hallstein, Hauk, Hubert, Hulda, Jardar, Kennet, Leni, Malena, Margun, Marvin, Navne, Ragne, Skjalg, Solgunn, Tirill, Vår, Yngvild

Du kjenner Aasta fra:

Maler Aasta Hansteen

Guttevariant(er) av Aasta:

Åste

Relaterte lister:

Navn som begynner på en vokal
Navn som har to vokaler inntil hverandre
Navn som slutter på a
Navn uten r
Navn uten æ, ø og å

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler om navn: