Helsedirektoratet har kommet med råd til foreldre om korona og amming. Hovedbudskapet er at selv om du er syk med korona eller smittet, så anbefales det at barnet ditt ammes/får morsmelk.

Sist oppdatert: 27. mars 2020

Anbefalingene er utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) og Helsedirektoratet, i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) og Norsk barnelegeforening (NBF). Rådene er basert på en midlertidig retningslinje fra Verdens helseorganisasjon publisert 13. mars 2020, og oppdaterte råd fra FHI 20. mars 2020.

Her er informasjonen som er lagt ut på Helsenorge.no:

En har per i dag begrenset kunnskap om spedbarn og korona, siden det er rapportert om relativt få spedbarn med covid-19-infeksjon. Men de som som har vært rapportert, har hatt mildt sykdomsforløp. Det er ikke dokumentert smitte fra mor til barn, og det er heller ikke påvist virus i morsmelk i tilfeller hvor dette har blitt undersøkt.

Kan viruset smitte fra mor til barn ved amming?

Vi vet ennå ikke så mye om koronaviruset kan smitte fra mor til barn. Det vi vet, er at amming beskytter barnet mot sykdom i tiden etter fødsel og også senere i spedbarnsalder og barneårene. Morsmelk gir infeksjonsbeskyttelse ved at den overfører antistoffer fra mor til barn, og ved at den inneholder komponenter som er gunstige for utviklingen av barnets immunsystem. Morsmelk og amming har en rekke positive helsefordeler både for barnet og for deg som ammer.

Hvilke råd gjelder for meg som ammer?

Hvis du er frisk uten symptomer på luftveisinfeksjon og/eller påvist smitte, bør du følge:
– de generelle rådene om amming/spedbarnsernæring, som beskrevet i artikkelen Amming og morsmelk og i brosjyren Mat og måltider for spedbarn (helsedirektoratet.no).
de generelle rådene til befolkningen om å forebygge smitte (fhi.no).

Hvis du har luftveisinfeksjon og/eller påvist smitte

Hvis du har luftveisinfeksjon og/eller påvist smitte, bør du følge de samme generelle rådene som gitt over om amming og smitteforebygging, men også noen råd som gjelder spesielt ved amming:

Råd ved amming:
– Ha god håndhygiene ved all nærkontakt med barnet. Du bør alltid vaske hender grundig før amming og før du tar på brystene dine.
– Ta minst mulig på brystene, på samme måte som du ikke skal ta deg til ansiktet, for å unngå å overføre smitte fra hender til brystet (og deretter til barnet). Ved behov kan brystene vaskes med såpe og vann; sprit bør ikke brukes.
– Dersom helsepersonell gir deg ammeveiledning, spør om de kan vise eller forklare uten å ta på brystene dine.
– Unngå å hoste eller nyse rett på barnet, for eksempel ved å holde litt avstand (utenom amming). Dersom du hoster eller nyser mens du ammer, bør du hoste eller nyse bort fra barnet og i papirlommetørklær som kastes.
– Rengjør/vask huset regelmessig, inkludert vask/desinfisering av overflater som du har vært i kontakt med, for eksempel dørhåndtak, mobiltelefoner med mer.

Hvis du/mor er alvorlig syk og ikke kan amme barnet direkte, er det veldig bra om du/mor kan få hjelp til å pumpe ut morsmelk til barnet, mens rådene for å forebygge smitte fortsatt følges.

Amming hvis du er frisk og sendes tidlig hjem fra sykehuset etter fødsel

Dersom du har reist hjem fra sykehuset før ammingen er kommet ordentlig i gang, er det viktig at du tar kontakt med helsestasjonen, slik at du raskt kan få veiledning hvis du trenger det. I den vanskelige situasjonen vi er i nå, er det anbefalt at hjemmebesøk erstattes med konsultasjon på helsestasjon, med tolk ved behov (helsedirektoratet.no).

Du kan få svar på mange spørsmål og god hjelp til å løse praktiske utfordringer av ammehjelpere via Ammehjelpens nettside eller deres Facebook-gruppe.

Det er viktig og bra om du får til å amme så mye som mulig den første tiden etter fødselen. Gi barnet så mye morsmelk som mulig – og ikke noe annet, med mindre det er behov for det. For de aller fleste er råmelken (den første gule melken) nok til å mette barnet de første dagene. Råmelken kommer i små mengder av gangen, og det lages ny hele tiden. Derfor er det viktig at barnet ditt får suge så ofte det vil. Jo oftere barnet ditt suger, desto mer melk får det i seg, og jo mer melk vil kroppen din produsere. Det er helt normalt at nyfødte spiser 8–12 ganger i døgnet og noen ganger mer.

Når melkeproduksjonen har kommet i gang (etter 2–4 dager), er det noen tegn du kan følge med på for å sikre at barnet får nok mat.

Tegn på at barnet får nok mat

– Det viktigste tegnet er at barnet ditt går opp i vekt og følger vektkurven sin. Dette får du hjelp med av helsestasjonen.
– Hjemme kan du følge med på antall tissebleier (minst 5–6 våte bleier i døgnet). Den første måneden bør barnet vanligvis ha avføring to eller flere ganger om dagen, om det kun får morsmelk. Sjelden avføring de første ukene kan være et tegn på at barnet ikke tar til seg nok mat, men det kan også være en normal variasjon.
– Når du ammer, kan du være oppmerksom på at barnet ditt faktisk spiser, ved og se og høre at barnet svelger.

Når bør jeg kontakte helsetjenesten?

Dersom du ved amming opplever at barnet ikke spiser godt, at det ikke svelger melk ved amming, hvis bleiene er tørre og/eller barnet virker trøtt og apatisk, kan det hende at barnet får for lite mat/væske.

Da må du kontakte helsestasjonen (eventuelt lege/sykehus) umiddelbart, samtidig som du forsøker å få i barnet morsmelk, alternativt morsmelkerstatning.

Morsmelkerstatning

Hvis du har forsøkt å amme og har fått god veiledning uten å få det til, eller hvis du ikke er frisk nok til å amme eller til å pumpe ut morsmelk, gis barnet morsmelkerstatning. Vær ekstra nøye med hygienen. (Her kan du lese mer om morsmelkerstatning.)

Kilder:
Helsenorge.no
Oslo Universitetssykehus: Mødre med symptomer på luftveisinfeksjon og/eller påvist covid-19-infeksjon: Amming og smitteforebyggende tiltak. Råd per 20. mars 2020

Lytt til podcasten om flaskemating: 

Hva synes du om artikkelen?