KoronavirusetFlere ønsker hjemmefødsel på grunn av koronapandemien

Flere ønsker hjemmefødsel på grunn av koronapandemien

Vann er én form for smertelindring ved hjemmefødsel. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 2655 Sist oppdatert 25.03.20
Jordmødre som jobber med hjemmefødsler har merket økt pågang fra kvinner som ønsker å føde hjemme på grunn av koronapandemien. Jordmor Annett Hegén Michelsen forstår de fødende godt, men understreker samtidig at hjemmefødsel ikke må velges på grunn av panikk.

– Skal du velge hjemmefødsel, bør du i det minste ha vært på vippen til å velge det under helt normale omstendigheter, sier jordmor Annett Hegén Michelsen.

Jordmoren i Ås har jobbet som jordmor i flere tiår, og har tatt imot flere hundre barn hjemme. Nå jobber hun utelukkende med hjemmefødsler, og er én av fire-fem som tilbyr dette i østlandsområdet. Totalt sett er det ifølge Michelsen 10-15 jordmødre i Norge som tilbyr hjemmefødsler.

Planlagte hjemmefødsler 2018
I 2018 ble 103 barn født ved planlagt hjemmefødsel. Totalt ble det født 55.914 barn i Norge dette året.
Kilde: Medisinsk fødselsregister
Jordmor Annett Hegén Michelsen.

Redde for smitte på sykehus og å føde alene
– Vi som jobber i østlandsområdet har alle merket økt pågang fra kvinner som ønsker hjemmefødsel, og jeg kan forstå dem. Mange er redde for at det skal være smitte på sykehuset, de frykter at ikke partneren skal få være med på fødselen – og de synes det er trist at partneren ikke får være sammen med dem etter fødselen, forteller Michelsen.

For å kunne føde hjemme, må den gravide oppfylle flere krav. Dette innebærer blant annet at hun må være helt frisk, ha et helt normalt svangerskap, bære kun ett foster, barnet må ligge i hodeleie og hun må ikke ha hatt keisersnitt tidligere.

Etterspør oppdaterte retningslinjer for hjemmefødsel på grunn av korona
– Alle disse kravene gjelder fortsatt. Men i tillegg må vi nå ved hjemmefødsler forholde oss til mulig koronasmitte. For halvannen uke siden sendte vi hjemmefødselsjordmødre derfor et brev til Helsedirektoratet hvor vi etterspør retningslinjer for hjemmefødsler i forbindelse med koronapandemien. For å kunne fortsette forsvarlig må vi trolig ha ekstra forholdsregler. Helsedirektoratet jobber på spreng for å svare oss, sier Michelsen.

Ekstra tiltak i forbindelse med hjemmefødsel kan ifølge Michelsen for eksempel være at en begrenser antall hjemmebesøk i forkant av fødselen til kun ett, og at jordmor kommer til den fødende noe senere i fødselsforløpet – slik at hun ikke oppholder så veldig lenge i hjemmet.

– I tillegg tenker vi at kun mor og far/ledsager er med på fødselen. Det er ikke uvanlig ved hjemmefødsler at det er flere slektninger til stede når barnet kommer til verden. Men med flere mennesker til stede, er det også større risiko for smitte. Mange kan ha smitte i seg uten å være klar over det, så den risikoen bør vi ikke ta. Kanskje er det også aktuelt med et skjema en må skrive under på som erklærer at en er frisk og ikke har vært i kontakt med noen syke. Vi er litt på vent i forhold til hva Helsedirektoratet svarer, sier Michelsen.

Michelsen forteller at de ikke har hatt noen henvendelser fra kvinner som ber om hjemmefødsel i ren panikk.
– Selv har jeg min neste planlagte hjemmefødsel i slutten av april, så det er en naturlig pause akkurat nå. Men det har kommet flere som ønsker hjemmefødsel i mai og juni, sier hun.

Hvem kan føde hjemme?
Kravene som må oppfylles for å ha hjemmefødsel er egentlig er de samme som for gravide som vil kunne føde under helt vanlige omstendigheter på sykehus – med ledsager ved sin side under fødselen.

– Så en hjemmefødsel vil ikke løse noe for fødende med koronasmitte eller en partner med symptomer på luftveisinfeksjoner. Er den fødende syk, må hun føde på sykehus. Og er partner ikke helt frisk, kan han heller ikke være med på en hjemmefødsel. Forskjellen er at en frisk fødende og frisk partner etter en hjemmefødsel vil kunne tilbringe tiden sammen hjemme, og en utsetter seg ikke for risiko for smitten som kan være på et sykehus, sier Michelsen.

– Så hvis du ikke allerede en stund har tenkt på at hjemmefødsel er et alternativ for deg, vil jeg heller anbefale å føde på sykehuset – og dra tidligere hjem, hvis alt er i orden, råder Michelsen.

Hjemmefødsel krever forberedelse og planlegging
Politisk leder i Jordmorforeningen, Kari Aarø, advarte gravide i en tidligere artikkel på Babyverden mot å tenke at hjemmefødsel er løsningen nå i de usikre koronatider.

«Noen tenker kanskje da at det kunne være en god idé å føde hjemme. Men dersom du ikke hadde tenkt eller planlagt hjemmefødsel i utgangspunktet, så skal du ikke gjøre det nå på grunn av koronakrisen. Og jeg fraråder å føde hjemme uten kompetent assistanse. Du trenger flinke fagfolk under en fødsel», sa Aarø.

Michelsen er enig med Aarø i dette. En planlagt hjemmefødsel er ikke noe som blir bestemt over natten.
– For å få hjemmefødsel, bør du ha tatt kontakt med oss senest den åttende måneden i svangerskapet. Andre ganger kan vi nok være mer lempelige med dette kravet, men det er viktig å holde på dette nå. En hjemmefødsel krever god forberedelse, sier Michelsen.

Hun sier det er en stor fordel å ha vært på fødselsforberedende kurs, og at også ledsager har deltatt på dette.
– Du må være motivert og klar for hardt arbeid, og ha et realistisk forhold til hva en fødsel er. De som tenker at dette er noe en kan gjøre fort med sminken på, om du skjønner, sorterer vi fort ut. Du må også være klar over at en hjemmefødsel er en naturlig fødsel hvor du kun får tilbud om smertelindring som varmeposer, vann og akupunktur. Du kan ikke få epidural, sier Michelsen.

– Ser ingen grunn til å kutte planlagte hjemmefødsler
Michelsen ser ingen grunn til at en skal nekte noen å ha en planlagt hjemmefødsel.
– Så sant både den fødende og ledsager er helt friske, mener jeg det er fullt mulig å fortsette med hjemmefødsler. Jeg har sett på situasjonen i Danmark, hvor det er mulig å ha hjemmefødsler både i offentlig og privat regi. Det offentlige tilbudet er stengt ned av bemanningshensyn, mens det private fortsatt er tilgjengelig. I Norge forstår jeg at det er ønskelig å ha de som har dobbel jobb, det vil si både i det offentlige og det private, på jobb på sykehusene. Det er der behovet vil bli størst. Men jeg mener at vi som kun har hjemmefødsler bør kunne fortsette med det – med nye retningslinjer fra Helsedirektoratet, sier Michelsen.

– Aarø i Jordmorforeningen pekte på at hjemmefødsler kan bidra til økt belastning på ambulansene, i tilfeller hvor fødslene ikke går som forventet. Hva tenker du om det?
– Av de rundt 150 planlagte hjemmefødslene som er i Norge hvert år, er det kanskje fem-seks prosent som må overføres til sykehus. Så det er snakk om veldig få transporter. I tillegg handler det ofte om fødende som er slitne på grunn av langsom framgang i fødselen. Da rekker en ofte fram med privatbil, sier Michelsen.

– Hvordan tenker du at hele koronasituasjonen virker inn på fødende og barselkvinner?
– Jeg tror dessverre det kan bli noen trasige bivirkninger. Jeg frykter at flere kan få barseldepresjon, og at det kan bli mindre amming. Med dagens begrensninger er det ikke like lett å gi kvinner en god fødselsopplevelse. Og en god fødselsopplevelse er viktig for å bidra til god kvinnehelse. Men jeg håper at vi alle kan gjøre så godt vi kan for å gi alle fødende et best mulig utgangspunkt, avslutter Michelsen.

Lytt til podcastepisode: Hvor vil du føde? På sykehuset, eller hjemme?

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: