KoronavirusetKoronasmittede gravide på sykehus skal kartlegges

Koronasmittede gravide på sykehus skal kartlegges

Gravide som må innlegges på sykehus på grunn av koronavirussmitte skal kartlegges i Medisinsk fødselsregister. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 2020 Sist oppdatert 17.04.20
Foreløpig vet man lite om hvordan koronaviruset virker inn på svangerskapet. Derfor skal gravide som trenger sykehusinnleggelse på grunn av covid-19 nå registreres i Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet.

Torsdag 16. april gikk det ut brev fra Folkehelseinstituttet (FHI) til landets fødeinstitusjoner om at en nå skal kartlegge gravide som trenger sykehusinnleggelse som følge av koronasykdom.

– Per i dag kan jeg ikke uttale meg om det er gravide som har vært innlagt på sykehus på grunn av korona-infeksjon. Det er nettopp det vi nå ønsker å kartlegge systematisk, sier koordinator og overlege Hilde Engjom ved Folkehelseinstituttet til Babyverden.

Trenger mer kunnskap
Covid-19 er et nytt virus, og det finnes derfor svært begrenset informasjon om hvordan en koronavirusinfeksjon i svangerskapet vil kunne påvirke mor og foster. Foreløpig er det ingen ting som tyder på at gravide blir sykere enn andre, men det er ønskelig med mer kunnskap. Ved å hente inn opplysninger ønsker FHI å kartlegge forekomsten hos gravide, finne ut hvordan sykdommen utvikler seg og hva som påvirker alvorlighetsgraden av sykdommen. Ved også å vite hvilke behandlingsstrategier som er effektive, vil det bli mulig å følge opp både mor og barn bedre.

– I første omgang vil vi samle informasjon om gravide som blir såpass syke at de må legges inn på sykehus. Senere vil det også bli aktuelt å kartlegge de som har fått påvist covid-19, men som ikke trengte innleggelse på sykehus, sier Engjom.

Informasjon registreres fortløpende
Medisinsk fødselsregister har som mål å bidra til en bedre helsetjeneste for gravide og nyfødte.
– Vanligvis legges informasjon inn i dette registeret i etterkant av en fødsel. I forbindelse med koronapandemien ønsker vi å legge inn informasjonen fortløpende etter hvert som det kommer tilfeller. Vi håper at det ikke vil gjelde mange, men for de som rammes er det veldig nyttig å raskt kartlegge blant annet hvilken støttende behandling det er behov for, sier Engjom.

Hun legger til at gravide også kan bli rammet i ulike faser av svangerskapet.
– Noen blir kanskje syke i starten av svangerskapet, mens andre kan være flere måneder på vei eller nærme seg fødsel når de eventuelt blir syke. Ved fortløpende kartlegging får vi beskjed under svangerskapet, framfor at fødselsregisteret får melding etter at barnet er født, sier Engjom.

Gravide skal aldri nøle med å kontakte helsetjenesten
Overlegen understreker at det ikke er noen ekstra symptomer gravide skal være oppmerksomme på i forbindelse med koronasykdom.
– Her gjelder det samme som for resten av befolkningen, dersom du har det bra, klarer å både spise og drikke og klarer deg i hverdagen, kan du være hjemme. Men dersom du ikke klarer deg i det daglige og opplever at helsen din er verre, skal du kontakte helsetjenesten, sier Engjom.

Hun påpeker at gravide alltid kan ta kontakt med helsetjenesten dersom de føler seg dårlig.
– Dette gjelder ikke bare ved eventuell koronasykdom. Du skal ikke være redd for å kontakte helsepersonell hvis du er syk, sier Engjom.

Ved tidligere pandemier og utbrudd av viruslungebetennelser har gravide vært en sårbar gruppe. Erfaringer med pandemien med H1N1-influensa, den såkalte svineinfluensa, viste at det var viktig med en særskilt kartlegging av gravide.

Del av en internasjonal datainnsamling
Registreringen i Medisinsk fødselsregister er en del av en internasjonal datainnsamling om gravide og covid-19. Arbeidet ledes av International Obstetric Survey Systems, et multinasjonalt samarbeid om befolkningsbaserte studier av alvorlige sykdommer i svangerskap og fødsel. FHI er ansvarlig for datainnsamlingen i Norge.

– Men det er ikke slik at informasjon om den enkelte kvinnen her i Norge blir sendt videre. Det blir lagret i Medisinsk fødselsregister i Norge under strenge regler. Men etter hvert som ulike land gjør seg erfaringer, vil vi blant annet kunne sammenligne hvilken behandling som er gitt og hva som har virket, sier Engjom.

Kilder:
Folkehelseinstituttet
Informasjonsbrev til kvinnene, FHI
Koordinator og overlege Hilde Engjom ved Folkehelseinstituttet

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: