I Norge er det offentlige tilbudet om assistert befruktning stoppet på grunn av det nye koronaviruset, Covid-19. Årsaken er å frigi helsepersonell. Inntil videre tilbyr private klinikker fortsatt assistert befruktning. Interesseorganisasjonen European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) går foreløpig lenger enn norske helsemyndigheter i deres anbefalinger om å utsette alle prøverørsforsøk som ikke allerede er påbegynt.

– Ja, som samfunn opplever vi en helt spesiell situasjon nå i disse Covid-19-tider. Deler av helsetilbudet i samfunnet legges nå på vent fordi en må prioritere hva som er viktigst akkurat nå. Og det er å samle alt personell tilgjengelig for å møte bølgen av innleggelser med alvorlig Covid-19-sykdom. Derfor har de offentlige klinikkene nå stoppet tilbudet om assistert befruktning, sier klinikksjef Jon Hausken ved Klinikk Hausken til Babyverden.

Klinikksjef Jon Hausken ved Klinikk Hausken. Foto: privatIfølge Hausken er ikke dette først og fremst er fordi man mener at koronasmitte utgjør en fare for graviditet og fødsel, men for å frigi viktig helsepersonell.

Inntil videre fortsetter de private klinikkene å tilby behandling under strenge hygienetiltak. Ingen som har smitte eller har symptomer på smitte får tilbud om behandling.

– Vi er forespurt og har sagt ja til felles dugnad. Dermed stiller vi også vårt personell til rådighet for de lokale helseforetakene om nødvendig. Dette vil da kunne redusere eller stoppe tilbudet også hos de private IVF-klinikkene, sier Hausken.

Han forteller at de er i løpende dialog med norske helsemyndigheter og følger anbefalingene og anvisningene deres.

Utsetter påbegynte behandlinger
I en melding på nettsidene til reproduksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus står det:

Utsettelse av behandlinger i forbindelse med koronautbrudd – 12/03/20

Administrerende direktør ved OUS besluttet at alle avdelinger skal begrense planlagt pasientbehandling og frigjøre ressurser til behandling av alvorlig syke pasienter i forbindelse med koronautbruddet.
Reproduksjonsmedisinsk avdeling er pålagt å drive kun med nødvendig akuttvirksomhet, og utsette påbegynte behandlinger.
Alle pasienter som har avtale som skal utsettes vil bli kontaktet gjennom telefon.

Kilde: Oslo Universitetssykehus

Bør alle slutte å prøve å bli gravide?

Ifølge Hausken er det ikke noe datagrunnlag som skulle tilsi det.

– ESHRE legger føre var-prinsippet til grunn siden vi ikke vet sikkert hvilke fremtidige konsekvenser koronasmitte kan ha. Det vi vet er at SARS, Covid-19-sykdom eller annen type influensalignende virus trolig ikke smitter fra mor til barn i graviditeten, og det er da ingenting som tilsier fare for barnet på grunn av smitte, sier Hausken.

Kan det likevel være grunn til å være litt avventende?

– Vi vet at mor kan bli smittet under graviditeten, og at det som påvirker mor også kan gi konsekvenser for graviditeten. For eksempel kan høy feber tidlig i graviditeten øke risikoen for spontanabort, men ikke for skade på fosteret. Dette gjelder for all type virusinfeksjoner og er ikke spesielt for Covid-19, sier Hausken.

Han mener likevel at man ikke bør be alle vente med å bli gravide.

Det er ingen helsemyndigheter som på et generelt grunnlag fraråder kvinner å bli gravide nå. Koronapandemien kan jo vare i flere år og det må understrekes at det ikke er noe data som viser sammenheng med Covid-19 smitte og spontanaborter, sier Hausken.

Han understreker at graviditet som følge av IVF ikke er annerledes enn spontane graviditeter.

Strengere internasjonalt
Flere land har foreløpig vært strengere enn Norge i sine råd om assistert befruktning. I en uttalelse 19. mars skriver interesseorganisasjonen European Society of Human Reproduction and Embryology at det ikke er klare bevis på at koronavirusinfeksjon med Covid-19 vil være skadelig for fostre, men at det fortsatt er veldig lite data på dette. Informasjon man har om koronaviruset og svangerskap er i all hovedsak basert på kvinner sent i svangerskapet og ved fødsel, så man vet lite om hvordan smitte tidlig i svangerskapet kan påvirke. Det er også verdt å merke seg at enkelte medisiner brukt for å behandle alvorlig sykdom på grunn av det nye koronaviruset ikke skal gis til gravide.

– Etter føre var-prinsippet, og i tråd med andre vitenskapelige samfunn innen reproduktiv helse, råder vi alle som vurderer eller planlegger assistert befruktning til å unngå å bli gravide nå, også om de ikke har mistanke om eller påvist koronasmitte med covid-19. For de som allerede har påbegynt behandling, foreslår vi å utsette overføring med embryo eller befruktet egg, heter det i uttalelsen.

For dem som allerede er gravide eller i gang med forsøk anbefales det å unngå reiser til smitteområder og kontakt med mennesker som potensielt kan være smittet.

Det understrekes også at helsepersonell nå har plikt til å begrense presset på helsevesenet i så stor grad som mulig.

Kilde: European Society of Human Reproduction and Embryology

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?