Koronaviruset– Det har vært et krevende år både for fødende og helsepersonell

– Det har vært et krevende år både for fødende og helsepersonell

Året med korona har bydd på utfordringer, både for helsepersonell, gravide og fødende. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 618 Sist oppdatert 08.03.21
– Vi prøver å legge til rette for at alle skal få en god fødselsopplevelse. Men samtidig hviler et stort ansvar på oss som jobber på sykehus for å ikke få koronasmitte inn i avdelingene, sier jordmor Kirsten Jørgensen.
Kirsten Jørgensen. Foto: Janet Molde Hollund

Hun brenner for en god barselomsorg. Kirsten Jørgensen er jordmor og har vært engasjert i ulike verv i Jordmorforeningen i flere tiår. I 2018 gikk hun av som politisk leder, og leder nå faglig etisk utvalg.
– Vi i Jordmorforeningen er opptatt av framtidens barselomsorg. Vi ønsker oss familierom når det bygges nye sykehus, eller dersom gamle sykehus bygges om. Vi synes det er flott om vi kan legge til rette for at familien kan være sammen – helt fra starten av. Og at familien etter oppholdet på sykehus kan få god oppfølging hjemme av jordmødre og helsesykepleiere, sier hun.

Men veien dit synes lang for øyeblikket, med koronapandemien hengende over en hel verden. Babyverden må prøve noen ganger før telefonintervjuet med Jørgensen endelig kan gjennomføres. Jordmoren jobber som seksjonsleder med føde/gyn i Harstad, og akkurat nå er det et større utbrudd i byen. Det har ført til ekstra skift også for henne.

– Det er travelt fortsatt, og det har vært et krevende år, innrømmer hun.

Må holde smitte borte fra avdelingene
I koronaåret har det handlet mye om å få ting til å gå rundt. Som seksjonsleder har hun ansvar for å ha nok ansatte på jobb.
– Når det er smitteutbrudd, må gjerne ansatte i karantene. For mindre fødeavdelinger kan bare én smittet være nok til at alle må i karantene. Det kan faktisk bety at avdelingen i en periode må stenge, og kvinnene må reise til andre sykehus for å føde. Derfor må vi gjøre alt i vår makt for at ikke smitte skal bli tatt med inn på avdelingene, sier Jørgensen.

Hun er også sterkt imot en eventuell omplassering av jordmødre i forbindelse med massevaksinering mot korona.
– Vi trenger flere jordmødre allerede, og har ingen å avse, sier Jørgensen.

Utfordring å få vikarer
For det er ikke bare til å sette inn ekstra folk. Mangel på vikarer er en stor utfordring.
– Mange er bekymret fordi de ikke lenger kan leie inn helsepersonell fra utlandet nå under pandemien. Hvordan skal da ferie kunne avvikles for de ansatte når sommeren kommer? Det er et byråkrati uten like om vi skal hente inn utenlandsk arbeidskraft. Reglene endres hele tiden, og akkurat nå må man til og med oppgi til Arbeidstilsynet hvor mange kvadratmeter de utenlandske arbeiderne skal bo på. Og så er det jo karantene både den ene og andre veien, forklarer Jørgensen.

23. februar 2021 vedtok et enstemmig Storting et forslag om at regjeringen skal sikre at hurtigtester kan brukes på sykehusene slik at det legges bedre til rette for at partneren får være med i svangerskapsoppfølgingen og i fødsel – og barseltiden. Hva tenker du om det?
– Det er kjempeflott om helseministeren kan skaffe hurtigtester til dette formålet, men jeg stiller meg undrende til hvordan dette skal kunne gjennomføres. Per i dag opplever jeg at det ikke er nok hurtigtester til å teste helsepersonell, en gang. Vi har for eksempel mast oss til å få to hurtigtester, slik at vi kan fortgang i karantenetiden for to danske gynekologer. Det fikk vi til nøds. Det må blas opp mye penger, hvis dette skal gjennomføres for alle ledsagere under fødsel. Hver test koster 1000 kroner, sier Jørgensen.

#jegføderikkealene
Men kvinner i hele landet engasjerer seg i forholdene på føde- og barselavdelinger. #jegføderikkealene har samlet kvinner som ønsker å ha med seg partneren i alle deler av svangerskapet – både på kontroller, ultralyd, fødsel og barsel.

– I utgangspunktet er det jo ikke slik at noen føder alene. Så sant de er friske, får de fleste partnere være med. Og kan ikke partner, går det ofte an å ha med en annen ledsager, sier Jørgensen.

Noen av kravene kvinner kommer med i forhold til fødsel og barseloppholdet, stiller hun seg litt undrende til.
– Jeg forstår at kvinnen ønsker å ha med seg partner også på barsel. Men det er ikke alle sykehus og fødesteder som har barselhotell og familierom under normaltilstander heller. Da er det ikke kapasitet til å ha partner med på hele oppholdet. Det har mer vært en gest til nybakte familier dersom vi har kapasitet og anledning. Mange steder er det ikke vanlig at dette lar seg gjøre i det hele tatt, korona eller ei, sier Jørgensen.

Men før oppholdet på barsel, skal kvinnen gjennom selve fødselen. Etter dagens regler kan partner være med fra kvinnen er i aktiv fødsel, altså fire centimeter åpning.

– Kritiske røster lurer på hvorfor ikke partner kan være med helt fra start, og påpeker at smittefaren ikke minsker med at antall centimeter åpning øker?
– Her tenker jeg det er lurt å bruke sunn fornuft. Dersom noen kommer inn på sykehuset med grei framdrift og et par centimeter åpning, ber vi dem gjerne om å komme tilbake litt senere. Hvis hun da er i aktiv fødsel, kan de komme inn sammen. Noen fødekvinner er på sykehuset i flere dager i forbindelse med igangsetting, uten at det skjer noe. Da kan vi ikke ha partnerne gående på sykehuset i flere dager. Det kan rett og slett bli for tett med folk på små avdelinger. Men noen har spesielle behov, og da gjør vi individuelle vurderinger, sier Jørgensen.

– At partner ikke har fått lov til å være med på ultralydundersøkelsen, har også vært sårt for mange.
– Regelen har kommet som følge av smittetrykket. Rommet hvor ultralydundersøkelsen gjøres er ofte ikke så stort, og det kan bli ganske tett. I tillegg varer en undersøkelse såpass lenge at vi vet det kan øke risikoen for smitte. Alle skjønner at det ikke er kjekt, men en pandemi er ikke kjekk for noen. Det er mange mennesker i samfunnet som rammes. Se bare på de eldre på sykehjem, som har måttet være i lange perioder uten besøk, sier Jørgensen.

Målet er familien sammen – helt fra starten
Likevel mener hun at noe viktig har kommet ut av aksjoner som #jegføderikkealene.
– Det viser at den nybakte familien har behov for å være sammen – helt fra starten av. Vi må ta dette på alvor når vi tenker videre framover. Svangerskap, fødsel og barseltid er utrolig sårbare perioder i livet, og grunnlaget for den nybakte familien blir lagt her. Skilsmisseprosenten i Norge er høy, så det er viktig med en god start for familien også for samlivets skyld, påpeker Jørgensen.

Hun skulle så gjerne sett at hele situasjonen var annerledes.
– Selvfølgelig kunne vi ønsket oss en annen verden – uten korona, men slik er ikke virkeligheten nå. Vi strekker oss langt for å gjøre det bra for alle, og vi får tilbakemeldinger om at mange opplever god omsorg fra helsepersonell, sier hun.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: