Alle som vil adoptere et barn fra utlandet må søke om forhåndssamtykke til dette. Et forhåndssamtykke er et samtykke om at adopsjonen er godkjent på forhånd fra norske myndigheter. Med et forhåndssamtykke har dere rett på å få søknaden videresendt til et land Norge har et adopsjonssamarbeid med.

Sist oppdatert: 25. januar 2005

Barne-, ungdoms- og familieetaten er underlagt Barne- og familiedepartementet, og er det sentrale kontor i Norge som har myndighet til å fatte endelig vedtak om forhåndssamtykke eller avslag på søknaden. Søknaden behandles på ett av SBFs regionskontor.

Når søknaden er ferdig behandlet og vedtak fattet, får dere tilsendt et brev om avgjørelsen med kopi til adopsjonsforeningen. Dersom dere ønsker å adoptere et barn fra Filippinene, India, Sør-Korea eller Thailand, vil også Utlendingsdirektoratet få en kopi, fordi disse barna trenger innreisetillatelse til Norge. Årsaken er at adopsjonslovgivningen i disse landene innebærer at adopsjonsbevillingen må gis av norske myndigheter.

Vanlig saksbehandlingstid skal være under tre måneder, men det kan ta lengre tid dersom det er nødvendig å innhente tilleggsopplysninger, eller i etterkant av ferieavviklingen om sommeren.

Forhåndssamtykke er vanligvis gyldig i to år, med mulighet for ett års forlengelse dersom adopsjonsprosessen er særlig tidkrevende. De fleste blir tildelt adoptivbarn innen disse to årene.

På forhåndssamtykket skal det alltid stå hvilket land barnet skal komme fra. Ønsker dere å endre dette, må dere søke om nytt forhåndssamtykke.

Skulle adopsjonsprosessen ta lengre tid enn tre år, må dere søke om nytt forhåndssamtykke.

Statistikk viser at ca. 95 prosent av søknadene blir innvilget.

Kilder: Barne-, ungdoms- og familieetaten og Lov om adopsjon

Hva synes du om artikkelen?  
Neste artikkelHalsbrann (Kardialgi)
DEL