PrøverHjelp til å bli gravidFruktbarhet etter fødselen

Fruktbarhet etter fødselen

Vil det bli like lett eller vanskelig å bli gravid med nummer to som det var med nummer én? Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 90919
Er det lettere å bli gravid hvis en nylig har født et barn? Hvor mye har alderen å si for fruktbarheten, og hva om en har ny partner? Spesialist Jon Hausken svarer på ofte stilte spørsmål.

– Før jeg svarer på spørsmål om fertilitet, er det viktig å understreke at det ikke finnes svar med to streker under. Noen bli lett gravide, noen ikke så lett – og for noen par går det ikke i det hele tatt. Men selv par som har prøvd i flere år, kan plutselig bli gravide, sier klinikksjef Jon Hausken ved IVF-klinikken Klinikk Hausken.

Er det slik at fruktbarheten påvirkes av svangerskap og fødsel?

– Det umiddelbare svaret er i utgangspunktet nei. Men selvfølgelig, dersom du har blitt gravid på egen hånd før, er du ikke i gruppen av de ”verste” parene. Situasjonen din er ikke håpløs, og du kan trolig bli gravid på ny, sier Hausken.

Han forklarer at dersom du sliter med å bli gravid igjen på egen hånd, kommer det helt an på hva som er årsaken.

– Dersom du har et modningsproblem, det vil si at du har problemer med egg som ikke modnes, kan det være noe enklere å bli gravid etter graviditet/fødsel. Kvinner som sliter med modningsproblem har ofte hormonforstyrrelsen PCO eller PCOS, og de kan etter en fødsel noen ganger få mer rytme i eggløsningen. Så for de som har et eggløsningsproblem kan det bli lettere å bli gravid etter å ha gjennomgått et svangerskap. Men vanligvis vil ikke svangerskap og fødsel påvirke fruktbarheten, sier Hausken.

Kan det skje noe med han eller henne i løpet av en graviditet som påvirker fruktbarheten?

– I utgangspunktet ikke. Men det som kan skje, er at det blir komplikasjoner i løpet av svangerskap/fødsel. Kanskje har forrige fødsel endt i keisersnitt, og blødninger har ført til sammenvoksinger i livmoren, sier Hausken.

Men han understreker at en fødsel i utgangspunktet er en sunn ting for kvinner. Det ødelegger ikke muligheten for å bli gravid.

Er det vanlig å oppleve stor endring i fruktbarhet etter fødsel?

– Du er den samme personen – både før og etter en fødsel. Dersom du ble relativt raskt gravid med første barn, går det ofte like kjapt med nummer to og tre. Men dette forutsetter at alt er ”normalt” hos begge parter, sier Hausken.

Likevel trenger det ikke være slik at dersom du ble lett gravid første gang, så blir du det neste gang også.
– Kanskje var du heldig at det klaffet der og da første gang. Kanskje hadde du egentlig et modningsproblem første gang du ble gravid, men du visste ikke om det? Noen oppdager ikke dette problemet før de prøver på nestemann, sier Hausken.

Hvor lett er det egentlig å bli gravid?

Hausken sier at dersom vi bruker statistikk, klaffer det for 50 prosent av par som prøver å bli gravide allerede på første eller andre syklus – når alt er ”normalt”. Så dersom det gikk fort å bli gravid, kan det altså gå fort også neste gang.

Men mange har jo hørt om at det ikke er uvanlig å bruke ett år?

– At vi sier ett år, handler om at helsemyndighetene må sette en grense for når det skal brukes av offentlige midler og samfunnsressurser for å hjelpe par som ikke blir gravide. Her har de satt ett år som grense. Men mange fagfolk vil si at dersom du ikke er blitt gravid i løpet av et halvt år, så har du et infertilitetsproblem. Du er ikke nødvendigvis steril, men du er heller ikke blant de som blir lett gravid. Så hvis du er 38-39 år eller eldre, ville jeg ikke ventet ett år før jeg søkte hjelp. Det kan være en årsak til at du ikke blir så lett gravid, og det kan hende du trenger tid for å lykkes, sier Hausken.

Hvor lenge bør en vente før en tar kontakt?

– Dersom du ble lett gravid første gang, og alt er ”normalt”, vil du trolig bli lett gravid igjen også flere ganger. Men det er flere ting som kan spille inn. Dersom du ammer, kan det virke inn på hvor fort du blir gravid. Men dersom dere er aktive prøvere, trenger det ikke gå mer enn seks måneder før dere tar kontakt med fagfolk. Er du i begynnelsen av 20-årene, kan du gjerne vente litt lenger. Men er jo eldre du er, jo mer kan også alderen medvirke til at du blir senere gravid, sier Hausken.

Hva er hovedårsaken til at folk sliter med å bli gravide?

Ifølge Hausken er modningsproblemer hovedårsaken til at kvinner ikke blir gravide – det vil si at eggene ikke blir modne.
– Opp mot 20 prosent av alle fruktbare kvinner har en tendens til PCO/PCOS. Det er ikke slik at det er enten/eller. Noen har et lite problem, for andre er det større eller veldig stort, sier han.

Graviditet etter p-pillebruk

– Det sies at dersom du har gått på p-piller, kan det være vanskelig å bli gravid etterpå.
Det er helt feil, sier Hausken.
– Dersom du ikke blir gravid etter p-pillebruk, er det ofte et modningsproblem – som regel PCO/PCOS. Bruk av p-piller kan skjule dette problemet, for når du går på p-piller er syklusene regelmessige – og du merker ikke at ikke alt er som det skal. Dersom alt er i orden, så er det normalt å bli gravid ganske fort, sier han.


Hvordan påvirkes fruktbarheten av alder?

– Jo yngre du er når du forsøker å bli gravid, jo bedre. Fruktbarheten er jevnt synkende jo eldre du blir. Den subfertile alderen er 31 år, det vil si at du fra denne alderen er mindre fertil, sier Hausken.

Han sier at for de som har alt i orden, går det helt greit å bli gravid både når de er 35, 36, 37 og 38 år.
­– Men er du blant de som har problemer med å bli gravid, så forsterkes problemene av alder, sier Hausken.

Dersom vi ser på eggløsning kun i sammenheng med alder, så forklarer Hausken at det i gjennomsnitt er 1 av 10 egg som er normale når du er 40 år.
­– Det vil si at du har 10 prosent sjanse for å bli gravid. Statistisk dukker det altså opp et brukbart egg kun hver tiende måned. Derfor kan det ta tid å lykkes. Når du er 42 år gammel, går det statistisk 20 måneder mellom hvert brukbare egg, sier Hausken.

Med alderen har du altså redusert antall egg. Og eggløsning er et tilfeldig utvalg av egg. Eggstokken slipper ikke nødvendigvis det egget som er best egnet til å bli befruktet.

– Mitt råd er at de som er ”normale” skal ikke tenke på at de har et problem med å bli gravide før problemet er der. Men dersom du ønsker deg barn, og dere egentlig bare venter for at det skal passe bedre, ville jeg begynt å tenke på å gjøre alvor av det når jeg var 34-35 år. Dersom du er 37, 38 eller 39 år, har du ikke god tid. Du bør ikke vente så lenge, for kanskje oppdager du noe som du trenger hjelp med, sier Hausken.

For gjennomsnittskvinnen er det slutt på brukende egg når hun er 41 år gammel. Halvparten av kvinnene kan fremdeles få barn, men for halvparten er det for sent. Men det er bare noen få som blir gravide når de er 45-46 år gamle.

Mannens fruktbarhet går også i dalende kurve

Man tenker gjerne at menns fruktbarhet ikke er så tett knyttet til alder. Men Hausken forklarer at også hos menn er det en dalende kurve i fruktbarhet.
– Det er stor forskjell på å være mann på 25 og mann på 50 år. Men også her er det store individuelle forskjeller. Noen har veldig bra sædkvalitet, mens andre ikke har det. Noen har sæd med kromosomfeil. Men forskjellen på menn og kvinner, er at menn fortsetter å produsere nye sædceller. Men når menn er eldre, er ofte ikke sædkvaliteten super, sier Hausken.

– Vi kjenner jo til mange godt voksne menn, også kjendiser, som blir fedre til nye kull med barn?
– Det er mye sannsynlig at dette ikke er mannens fortjeneste, men at han er sammen med ei ung og meget fertil dame, forklarer Hausken.

Hvordan er det å få barn med ny partner?

– La oss si at det er et par med fire barn. Det sier jo litt om paret, de har trolig ikke noe problem med å bli gravide – og vi kan regne med at de fungerer ”normalt”. Stort sett vil dette stemme, men ikke alltid, sier han.

Dersom det blir brudd, og mannen finner en ny partner, sier Hausken det likevel kan skje at de sliter med å bli gravide.

– Kanskje var eksen hyperfertil, og hans sædkvalitet ikke helt på topp? Når han møter en ny dame, kan det være han som blir problemet. Motsatt kan det også være en veldig fertil mann, og en ikke fullt så fertil kvinne, sier Hausken.
– Men så har vi også det vi kaller match-problem. Det finnes ingen åpenbar årsak til at paret ikke kan få barn. Hun fikk for eksempel fire barn fra hun var 23 til hun var 30. Men nå er hun 35 og vil ha flere, gjerne 36 – og er ikke lenger hyperfertil.

Er det vanlig å trenge assistert befruktning når man allerede har klart å få barn på egen hånd?

– Ja, det er ikke sjelden at det kan skje. Vi har alle forskjellig fertilitetspotensiale. Har du fått et barn, blir du ikke bedre eller verre. Har du et problem, så hadde du det sannsynligvis også før du fikk det første barnet. Du var heldig og fikk et barn, men tar med deg problemene du har videre, sier Hausken.

Han sier det første de gjør er å kartlegge.
– Vi tar en sædanalyse av mannen. Så er det greit å sjekke om kvinnen har eggløsning, sjelden eggløsning eller om det er noe rot i syklusene. Kanskje mangler eggløsning? Statistisk sett spiller jo også alder inn. Vi kan også ta en blodprøve og sjekke eggreservene, det gir en viss pekepinn om hvilke sjanser en har, sier han.

Dersom eggreservene er bra, og sæden er bra, hva kan det da være? Kan kvinnen ha endometriose? Kan egglederne være tette? Bruker hun noen medisiner som kan virke inn?

– Mange kommer og ber om hjelp først etter å ha prøvd i et par år, og da trenger en ikke å være spesialist for å vite at det er et problem, sier Hausken.

Det er flere tiltak som kan hjelpe par som ønsker barn.
– Vi kan gi hormonstimulering for å få gode eggløsninger, vi kan også bruke inseminering ved dårlig sædkvalitet. Så har vi jo også prøverør. Det er det som ofte fører raskest frem. Men det er også litt opp til parene hva de selv ønsker, sier Hausken.


Noen sier en bare må slappe av, så blir en nok gravid igjen.

– Nei, det er en myte vi må avlive. Det er ikke bare å slappe av, så blir en gravid, fastslår han.

Finnes det noen ideell avstand i alder mellom svangerskap?

– Så snart kvinnen har eggløsning igjen, så er kroppen klar. Noen er det tidlig, andre sent. Amming kan også virke inn, ved at det hemmer eggløsning. Men dette er jo veldig individuelt, og det er ofte sammensatt av flere faktorer. Han kan ha litt redusert antall sædceller, men tror han er på topp. Hun er litt eldre, og har litt færre egg. Plutselig blir det til sammen et problem, sier Hausken.

Hvor lang tid tar det før en igjen er som en førstegangsfødende i kroppen?

– Hvis det er 10 år siden sist du fødte, kan en si at kroppen har gått tilbake igjen. For førstegangsfødende er fødselen noe mer risikofylt. Livmorhalsen er fastere og sterkere, det er gjerne litt mer stress – og fødselen kan ta lenger tid.

– Når en er eldre er det også noe mer risiko. For de aller fleste går det veldig bra, men en eldre livmor har dårligere blodsirkulasjon – og det kan bli problemer med morkake eller blodgjennomstrømning. Organet er rett og slett ikke like vitalt som når en er yngre, sier han.

Det er en større fare for svangerskapsforgiftning. Det kan også oppstå problem med morkaken, slik at babyen får for lite næring. Derfor blir eldre gravide fulgt ekstra godt opp.

Hvor lenge kan en prøve?

– Jeg vet om ei som ble spontant gravid da hun var 48 år. Hun trodde hun hadde en svulst i magen, og var tydelig redd og bekymret da vi tok ultralyd for å se hva som kunne være galt. På skjermen så vi et foster på 25-26 uker, forteller Hausken.

Han vet om tilfeller der noen har blitt gravide når de er 46-47 år. Men på klinikken ha de ikke hjulpet noen som er over 45 år.
– Kvinnen har i en slik alder liten sjanse for å lykkes, selv om hun har noen egg igjen. Men noen velger å prøve – på tross av dårlige odds. De vil i alle fall slippe å tenke tilbake og vite at de ikke gjorde alt de kunne for å lykkes, sier Hausken.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: