PrøverHjelp til å bli gravidAssistert befruktning – offentlig eller privat?

Assistert befruktning – offentlig eller privat?

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 5045
Dersom du trenger assistert befruktning for å bli gravid, går det an å få behandling i det offentlige eller det private helsevesenet. Her er det forskjeller både i kriterier og pris.

Hvis du ønsker assistert befruktning, er det greit å vite om fire viktige forskjeller mellom det offentlige og private helsevesenet.

1. Henvisning
Den første viktige forskjellen mellom offentlig og privat helsevesen er behovet for henvisning. Mens du i det private selv kan ta direkte kontakt med den enkelte klinikk for samtaler og utredning, må du i det offentlige ha henvisning fra fastlege eller gynekolog. Det kan være greit å sjekke om dere må via gynekolog, eller om legen kan henvise direkte til det offentlige sykehuset der du/dere søker behandling.

2. Kriterier
En annen viktig forskjell er hvilke kriterier som stilles til de som skal få behandling. I det offentlige vil du møte strengere kriterier blant annet i forhold til alder og BMI (kroppsmasseindeks). Du har også en begrensning på antall forsøk du får tilbud om dersom du får behandling i det offentlige.

3. Pris
Ved behandling med assistert befruktning vil du både i det offentlige og private helsevesenet måtte dekke en egenandel for medisiner på inntil 19.419 kroner (2023), deretter kan du be om refusjon for overstigende beløp fra HELFO. I det private betaler du all behandling selv, mens det i det offentlige er egenandeler med langt lavere priser.

4. Ventetid
Siden du i det offentlige trenger henvisning, må du påberegne ventetid. Det kan fort gå noen måneder fra du blir henvist til du får den første behandlingen. Trenger du/dere donorsæd, kan det også hende dere må vente lenger. I det private kan du komme raskere i gang, siden du kan ta kontakt selv og de bruker andre sædbanker.

Her kan du få behandling:

Behandling i det offentlige: Det er sju offentlige behandlingssteder, og ventetiden varierer per august 2023 fra 10 til 36 uker. På helsenorge.no finner du til enhver tid en oppdatert oversikt over hvor lang ventetid du må forvente ved de ulike offentlige sykehusene.

Behandling ved privatklinikk: Det finnes såtte private virksomheter som er godkjent for assistert befruktning. Du kan selv kontakte klinikkene for å be om time, så vil de vurdere om de kan hjelpe deg/dere. Det er vanligvis ikke særlig ventetid.

Oslo Universitetssykehus
Oslo Universitetssykehus (OUS) er ett av de offentlige sykehusene som tilbyr behandling med assistert befruktning. Overlege og spesialist i reproduksjonsmedisin, Jackson Tok, forteller at de har mellom 1700 og 1800 egguttak i året.

– Reproduksjonsmedisinsk avdeling ved OUS er en spesialisthelsetjeneste. Det betyr at de som kommer til oss, trenger en henvisning. I praksis vil det si at en først henvises av lege til en offentlig gynekolog, eller en kan oppsøke privat gynekolog på egen hånd. Gynekolog henviser så videre til oss, etter de kravene som vi stiller, forklarer Tok.

De som henvises til OUS er stort sett ferdig utredet, men det kan gjenstå noen mer spesialiserte undersøkelser som kan gjøres på sykehuset.

Strengere kriterier i det offentlige
Tok sier det offentlige har strengere regler for hvem de tar inn til behandling. Aldersgrensen for å få behandling ved OUS i utgangspunktet er 39 år. Det bør presiseres at vi godtar alle henvisninger som kommer inn før kvinnen har fylt 39 år.

Grunnen til at aldersgrensen settes til 39 år på OUS, er at fertiliteten hos kvinner begynner å falle etter 35 år, derfor faller graviditetsrate og såkalt live birth rate, altså hvor mange levendefødte barn som kommer til verden som følge av en suksessfull behandling.
– Med økende alder, ser vi i tillegg en økning i spontanaborter, sier Tok.

Tok sier at de også har noe strengere krav til BMI, altså kroppsmasseindeks. Grensen ved OUS er 33.
– For høy BMI er dessuten forbundet med flere komplikasjoner i svangerskapet.

Fra første samtale til eventuelt første egguttak hos OUS, regner de at det tar cirka seks måneder. Fra henvisning til første behandling går det gjerne 8 måneder.

– Siden pandemien kom i februar 2020 har det vært forsinkelser, i og med at koronaen førte til en liten periode med nedstenging og lavere aktivitet. I tillegg gir den nye bioteknologiloven anledning til at enslige kvinner kan få assistert befruktning, og at det nå også er lov med eggdonasjon, sier Tok.

Tre forsøk dekkes i det offentlige
Dersom du/dere trenger IVF eller ICSI får du/dere i det offentlige dekket inntil tre forsøk per barn. Det vil si at du kan ha tre egguthentinger.

– Ett forsøk regnes som fullført når du har: stimulert eggproduksjonen, hentet ut egg, befruktet et egg og satt det befruktede egget tilbake i kvinnen, forklarer Tok.
Får man flere egg fra samme syklus, kan de fryses ned og settes tilbake som fryseforsøk senere.
– Det vil si at man kan ha flere eggtilbakesettinger fordelt per forsøk. Først når man har brukt opp alle de befruktede eggene, starter man ny stimulering av egg – og altså et nytt forsøk, forklarer Tok.

Egenandelssum og refusjon fra Helfo:
Det som er likt for alle, er at utgifter til legemidler ved infertilitetsbehandling som overstiger egenbetalingssummen refunderes av Helfo. Egenbetalingenssummen er i 2023 satt til 19.419 kroner. Det kreves erklæring fra lege som viser hvilken behandling du eller dere får, og du/dere må ha kvitteringer. Det er en frist på seks måneder for å søke om refusjon av overstigende kostnader.

Du kan også søke om refusjon for utgifter til infertilitetsbehandling i et annet EU/EØS-land. Du kan få dekket utgifter tilsvarende hva du ville fått i Norge.

For å lese mer om detaljer rundt refusjonsordningen, se på helsenorge.no

Priser
– I det offentlige er forsøkene subsidiert. Etter at du har betalt egenandelen for medisiner på 19.419 kroner dekkes resten av HELFO, og du betaler også bare egenandeler ved konsultasjoner, egguttak og forsøk. Satsene ligger på rundt 425 kroner per kontroll og 1500 kroner for egguttak og innsetting, sier Tok ved OUS.

Også om du velger å få behandling ved privat klinikk kan du søke om å få dekket medisiner som overstiger egenandelen på 19.419 kroner. Men ved private klinikker må du betale alle konsultasjoner og forsøk selv. Du kan gå inn på de ulike klinikkenes hjemmesider og se prislister, alt etter hva dine ønsker og behov er.

Fertilitetsspesialist og klinikksjef ved Klinikk Hausken, Jon Hausken, sier at det ved private klinikker blir helt andre priser enn i det offentlige.
– Det er ikke bare undersøkelsene og behandlingene du betaler for. Det koster å ha godt kvalifisert personell tilgjengelig når du trenger det, og det er også mye dyrt utstyr, sier Hausken.

– For å få et barn med hjelp fra det private helsevesenet må man gjerne regne med kostnader på mellom 50.000 og 100.000 kroner, sier fertilitetslege Finn Tysland Johnsen ved Medicus i Trondheim.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: