PrøverKosthold og livsstilHva kan føre til dårlig sædkvalitet?

Hva kan føre til dårlig sædkvalitet?

Det er flere faktorer som virker inn på sædkvaliteten. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Maren Eriksen 33356
Som nevnt i artikkelen Sædkvalitet, kan dårlig sædkvalitet skyldes flere faktorer. Her ser vi nærmere på noen av dem.

Kan røyking føre til dårlig sædkvalitet?
Ja, røyking skader sædceller og reduserer fertiliteten. Med andre ord, røyking gir dårligere sædkvalitet. Undersøkelser viser at røyking fører til reduksjon i antallet spermier, spermienes bevegelighet blir svekket og man får en større andel spermier med unormal form.

I Tyskland har forskere studert resultatene av assistert befruktning hvor en del av mennene i undersøkelsen var røykere, og en del var ikke-røykere. Alle kvinnene var ikke-røykere. Ved ISCI (Intra Cytoplastic Sperm Injection) resulterte 38 % av forsøkene med sæd fra ikke-røykerne i svangerskap, mot bare 22 % av røykerne.

Røyking virker inn på oksygentilførselen til vevene og fører dermed til redusert energi til spermiene som skal klare ”svømmeturen” opp til egget.

Kan arv påvirke sædkvaliteten?

Ja, dårlig sædkvalitet ser ut til å være arvelig i ganske stor grad. Kromosomfeil eller skader på y-kromosomet kan føres videre fra generasjon til generasjon. Det spekuleres i om hvorvidt bruk av IVF og ICSI vil øke forekomsten av dårlig sædkvalitet nettopp fordi menn med dårlig sædkvalitet blir fedre, og guttebarna risikerer å arve y-kromosomer med defekter.

Kan bruk av narkotika svekke sædkvaliteten?
En amerikansk undersøkelse gjengitt av forskning.no viste at menn som brukte marihuana fikk svekket sædkvalitet. Mengden sædvæske minket, antallet spermier minket, og spermienes bevegelighet ble svekket samt at spermiene hadde store problemer med å trenge inn i egget. Det virksomme stoffet i marihuana, THC gjorde at spermiene gikk friskt ut fra start, men ”svømte” i gal retning og gav opp lenge før de var halvveis til egget – mye før spermier til menn som ikke brukte marihuana.

Blir sædkvaliteten dårligere hvis testiklene blir varme?
Årsaken til at testiklene ”henger” utpå mannens kropp er at spermiene er ømfintlige for varme. Helst skal temperaturen ikke ligge høyere enn 37 grader. Testiklene kan trekke seg sammen dersom temperaturen blir for høy, og pungen kan også utvide seg for å ”kjøle ned” testiklene. Temperaturen i testiklene påvirkes likevel av hva man har på seg og lufttemperaturen. Ved høy varme settes spermieproduksjonen ned, og spermier som er produserte eller holder på å bli ferdige, kan påvirkes negativt. Man anbefaler gjerne menn som ønsker å unnfange å unngå varme bad i en periode.

Også trange bukser og underbukser kan ha innvirkning på temperaturen på testiklene. Og nå kan det vise seg at varmen fra mobiltelefoner som oppbevares i bukselommen kan ha uheldig effekt på spermiene.

Blir sædkvaliteten dårligere ved sykdom?

Ja, ved feber øker kroppstemperaturen, og testiklene blir utsatt for høy varme. Etter en periode med feber kan sædkvaliteten være redusert i flere uker. Også annen sykdom og enkelte medikamenter kan påvirke sædkvaliteten negativt.

Påvirker kostholdet sædkvaliteten?
Undersøkelser tyder på at tilskudd av selén og sink kan bedre sædkvaliteten. Også folat tilskrives positiv effekt på sædkvaliteten. Denne konklusjonen ble trukket i fagtidsskriftet Fertility and Sterility i 2002.

Dårlig eller feil kosthold kan føre til overvekt. En amerikansk undersøkelse publisert i forskningsmagasinet New Scientist viste at arvestoffet i spermie ble dårligere etter hvert som mannens BMI (Body Mass Index) økte. Slik ble sædkvaliteten dårligere. Man tror deler av årsaken kan ligge i en forhøyet testikkeltemperatur på grunn av mye fett i skrittområdet.

Påvirker mor sædkvaliteten?
Også mor kan påvirke sønnens sædkvalitet, særlig ved røyking under svangerskapet. I en studie av 1700 rekrutter i fem land i Norden og Baltikum viste det seg at sønner av mødre som røykte under svangerskapet hadde 20 % mindre spermier enn sønner av ikke-røykende mødre. Også spermienes bevegelighet og utseende ble påvirket av mors røyking. Disse mennene hadde dessuten mindre testikler enn sønner av ikke-røykende mødre.

Studier tyder også på at mors kosthold under svangerskapet kan virke inn på sønnens sædkvalitet. Forskere mener at grunnlaget for god eller dårlig sædkvalitet bestemmes allerede når kjønnsorganene dannes tidlig i svangerskapet. Særlig skadelig skal det være dersom mor får i seg muggsopp under svangerskapet.

Påvirker onani sædkvaliteten?
Onani påvirker ikke direkte sædkvaliteten, men for menn med lav sædkvalitet som ønsker å befrukte en kvinne, anbefales ikke hyppig onani. Årsaken er enkel, man ønsker å samle opp størst mulig antall spermier slik at sjansen for unnfangelse blir større. Man anbefaler derfor ikke onani oftere enn én gang i uken. Det samme gjelder ved hyppige samleier.

Påvirker miljøet sædkvaliteten?
Det har lenge blitt hevdet at miljøgifter har innvirkning på sædkvaliteten, og har også fått skylden for store regioners nedgang i sædkvalitet. Blant annet har flere tidligere østblokkland hatt svært svekket sædkvalitet på grunn av sterk forurensning.

Ifølge en amerikansk undersøkelse gjengitt i Politiken i 2003, går det frem at tungmetallet bly påvirker sædkvaliteten i negativ retning. I en artikkel i Berlingske Tidende samme år gikk det frem at bileksos kan senke sædkvaliteten. Undersøkelsen som er gjengitt er foretatt av italienske forskere. Den viser at partikler, særlig fra dieseleksos, virker negativt inn på menns fruktbarhet.

Noen forskere mener økt bruk av det kvinnelige kjønnshormonet østrogen i mat kan ha samme virkning på mennesker som på dyr. Undersøkelser viser at østrogenmengden i havet har økt, noe som kan forklare misdannelser i kjønnsorganene til fisk, amfibier og sel. Dette skal også ha virkning på sædkvaliteten.

En amerikansk undersøkelse fra 2002 konkluderte med at sædkvaliteten var bedre i byene enn på landet. Årsaken skal være at menn i utkantstrøk var mer utsatt for sprøytemidler. Spermiene var mindre bevegelige og færre i antall enn hos menn i byene. En dansk undersøkelse av gartnere som daglig omgir seg med sprøytemidler og andre miljøgifter gir imidlertid andre resultater. Gartnernes sædkvalitet er like god som hos resten av befolkningen.

Forskere påpeker at et er vanskelig å påvise eller avkrefte hvorvidt miljøet spiller en viktig faktor i nedgangen av sædkvaliteten. En av årsakene er at hver enkelt blir utsatt for så sammensatt påvirkning at det kan være vanskelig å se på enkeltårsaker.

Ifølge Klinikk Spiren er det mange miljøgifter som kan virke negativt på fertiliteten. De trekker fram alkylphenoler, bisphenol A, parabener, kjemiske UV-filtre og naturlige og syntetiske østogener. Dette er stoffer som finnes i alt fra såper, brusflasker, solkrem, sminke og matkonservering til plastprodukter vi omgir oss med inne og ute.


Lytt til podcast "Når mannens sædkvalitet er dårlig": 


Har alder innvirkning på sædkvaliteten?
Når det er snakk om kroppens biologiske klokke, er det som regel kvinnen det dreier seg om. Hun er født med alle eggcellene hun noen gang vil ha. Mannen derimot, produserer sædceller gjennom hele livet. Nå viser forskning at spermienes bevegelighet imidlertid blir dårligere med alder, slik at unnfangelse dermed kan bli vanskeligere også ved høy alder hos mannen. Menn mellom 22 og 80 år deltok i den amerikanske undersøkelsen som er referert av CBC News. Her gikk det frem at bevegeligheten ble redusert med 0,7 % per år. Spermienes bevegelighet er vesentlig for at de skal nå egget og unnfangelse kan finne sted. Årsaken til dette vet man ikke.

Risikoen for dårlig bevegelighet hos spermiene – etter mannens alder:


  • 25 prosent ved 22-årsalder

  • 40 prosent ved 30-årsalder

  • 60 prosent ved 40-årsalder

  • 80 prosent ved 60-årsalder


En professor som var med på studien kommenterte at selv om vi kjenner til at mange eldre menn får barn, er sjansen for det mye mindre enn man hadde trodd.

Kan viagra påvirke sædkvaliteten?
Nordiske undersøkelser tyder på at viagra påvirker spermienes evne til å trenge inn i og befrukte egget. Vi kjenner til at viagra øker sædproduksjonen, men nå viser det seg at medikamentet også påvirker utskillelsen av emzymet som hjelper sædcellen å trenge inn i egget.

Kan sædkvaliteten påvirkes ved bruk av mobiltelefon?
Det finnes foreløpig ikke noe klart svar på spørsmålet. VG siterer Sunday Times som skriver om en undersøkelse foretatt i Ungarn som viser at arvestoffet i spermiene kan påvirkes av mobiltelefonens stråling. 221 menn ble overvåket i 13 måneder. Resultatene viste at gruppen som brukte mobiltelefonen hyppig hadde 30 prosent mindre spermier enn kontrollgruppen som ikke brukte mobiltelefon. Det var dem som hadde mobiltelefonen i bukselommen eller i beltefutteral som var mest utsatt. Norske forskere mener resultatene må tas på alvor, og i England skal det foretas en stor undersøkelse for å sjekke resultatene av undersøkelsen. Foreløpig viser imidlertid ulike undersøkelser sprikende resultater, slik at noen endelig konklusjon ikke kan trekkes sikkert.

Kilder: Folkehelseinstituttet, Forskning.no, Klinikk SpirenNRK, VG, Aftenposten, Dagbladet, Health on the Net Foundation, Emory Healthcare, University of Maryland Medicine, Biotik, Apollon, Clearblue, Natur-drogeriet, Mst, Mad og sundhed, Autoteket, Proxeed

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Neste artikkel

Nyeste artikler: