Sist oppdatert: 25. januar 2005

Mange søkere ønsker å adoptere flere barn. Dette er selvsagt mulig. Det er imidlertid viktig at den nye adopsjonsprosessen ikke starter for tidlig, slik at det eller de barna som allerede er i familien, har fått den nødvendige tiden til å venne seg til sin nye familie og tilpasse seg til forholdene i sine nye omgivelser. En anbefaler å vente til det sist ankomne barnet har vært i familien i minst ett år. Samme regel gjelder dersom familien har egenfødte barn eller er fosterforeldre. Det yngste barnet bør være 1 ½ til 2 år gammelt når ny adopsjonsprosess starter.

Unntak fra denne regelen er mulig dersom barnet er biologisk søsken til det allerede adopterte barnet.

Kilder: Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA) og Lov om adopsjon

Hva synes du om artikkelen?  
Neste artikkelHalsbrann (Kardialgi)
DEL