Svenske forskere mener at et virus – det såkalte Ljungan-viruset – er årsak til mange dødfødsler og krybbedød. Viruset smitter fra mus og andre smågnagere, men er ikke dødelig i seg selv. Og fortsatt oppfordres barna til å sove på ryggen.

Sist oppdatert: 22. juni 2009

I årtier har forskere prøvd å finne ut grunnen til at noen spedbarn uforklarlig dør mens de sover. Flere teorier har vært lansert, og ikke alle har gjort oss klokere. Oppdagelsen av at barnet bør ligge på rygg, er imidlertid den teorien som har gjort at krybbedødtallene har gått markant nedover. Kampanjen «Denne siden opp» kan alene ha reddet livet til mange norske babyer.
 
Teorien om at Ljungan-viruset kan være årsak til krybbedød, slår ikke beina under denne-side-opp-teorien, men kommer i tillegg. Fortsatt tror man at riktig liggestilling og å unngå passiv røyking er viktige faktorer for å minimere sjansen for krybbedød.
 
Viruset ikke dødelig i seg selv

– Ljungan-viruset er nemlig ikke dødelig i seg selv, men i kombinasjon med andre miljøfaktorer, som stress, blir det dødelig, sier forsker Bo Niklasson til TV 2. Forskeren advarer nå gravide mot å være i kontakt med smågnagere.
 
De svenske forskerne la frem resultatene av sine undersøkelser på den nordiske konferansen for rettsmedisinere i Bergen denne uken. Forskerne hadde undersøkt 15 døde spedbarn, og åtte av disse hadde Ljungan-viruset i seg. Ved undersøkelse av 20 tilfeldig valgte barn i samme område, fant ikke forskerne viruset hos noen av dem.
Selv om forskerne er sikre på at Ljungan-viruset kommer fra smågnagere, vet de ikke ennå hvordan smitten kan spres til mennesker. Det er imidlertid påvist en sammenheng mellom smitte hos mennesker og størrelsen på bestanden av mus i naturen. Antall uventede barnedødsfall har hatt en økning i år med mye gnagere. (Ikke alle gnagere er bærere av viruset).
 
Oppsiktsvekkende
Den norske rettsmedisineren Inge Morild har vært vertskap for konferansen i Bergen. Han synes resultatene fra Sverige er oppsiktsvekkende, melder TV2. I likhet med andre norske rettsmedisinere vil han nå bidra til forskningen på Ljungan-viruset ved blant annet å sende vev fra barn til forskerne i Sverige.
 
Ennå er det lite man kan gjøre selv for å gardere seg mot viruset. Mens forsker Bo Niklasson har gått ut med en advarsel til gravide mot å være i kontakt med smågnagere, har myndighetene i USA gått enda lengre. Der blir gravide bedt om å kvitte seg med kjæledyr som tilhører smågnager-gruppen.
 
 
Du kan lese mer om viruset her:
Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelLys avføring – grunn til bekymring?
Neste artikkel– Heller gratis barnehage enn kontantstøtte
DEL