Du har kanskje lyst til å være lengst mulig hjemme med babyen din. Men i mange tilfeller er det ikke 80 prosent dekningsgrad som svarer seg økonomisk.

Publisert: 15. mai 2018

Blogginnlegget er skrevet av forbrukerøkonom Eva Sørmo i Norsk familieøkonomi. Foto: Norsk familieøkonomi

Når man skal bestemme seg for fordelingen av permisjon, er det ulike faktorer man må ta hensyn til. For det første må man tenke på hva som er best for familien. Noen ganger må man strekke ut permisjonstiden på grunn av barnehage, mens andre ganger trenger både mor og barn den ekstra tiden for å bli klar for jobb og barnehage. Det andre man må tenke på, er det økonomiske aspektet, og i den forbindelse er det mange som lurer på hvorvidt det lønner seg å velge 80 eller 100 prosent av lønn.

Hva gir rett til foreldrepenger?
Dersom du har vært i inntektsgivende arbeid i seks av ti siste måneder før fødsel, kan du få foreldrepenger. Årsinntekten din må ha vært minst halvparten av grunnbeløpet i folketrygden (1G er pr 1.5.2018 kr 96 883), det vil si minimum 48 441 kroner i 2018. Sykepenger, foreldrepenger, omsorgspenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger og andre forhold som kan likestilles med yrkesaktivitet gir også grunnlag for foreldrepenger. Grunnlaget blir som hovedregel beregnet etter inntekten du har når du går ut i permisjon.

Mødre- og fedrekvote
Når det gjelder fordeling av permisjon, er både mødrekvote og fedrekvote på 15 uker, men de første seks ukene etter fødselen er forbeholdt mor og tas av mødrekvoten. Fellesperioden er de ukene som blir igjen når tre uker før termin og mødre- og fedrekvoten er trukket fra. Dermed blir fellesperioden på 16 eller 26 uker, avhengig av om dere har valgt 80 eller 100 prosent dekningsgrad.

Har man god inntekt, må man også være oppmerksom på at det ikke gis stønad for den delen av inntekten som overstiger seks ganger folketrygdens grunnbeløp. Det vil si maks 581 298 kroner. (1G er pr 1.5.2018 kr 96 883) Dermed vil man få samme stønad om man tjener 581 298 kroner eller mer i året.

Foreldrepengekalkulator
Benytt gjerne en foreldrepengekalkulator, hvor dere kan regne på hva som lønner seg. Denne tar ikke hensyn til at dere eventuelt velger å jobbe de ti ukene i mellom, så den vil ikke bli helt korrekt. I kalkulatoren kan dere legge inn inntekter og hvor mange uker permisjonstid dere ønsker. Legg inn antall uker for mor, så regner kalkulatoren automatisk ut for far. Kalkulatoren beregner hvor mye dere får i foreldrepenger ved begge uttaksvarianter, 80 prosent eller 100 prosent.

Hvordan foreldrepengekalkulatoren slår ut er helt avhengig av inntekter og fordeling av permisjon. Når dere legger inn tallene vil dere se at de slår ut forskjellig for mor og far. Det er derfor viktig å se på totalen for begge foreldrene når det gjelder det økonomiske.

I de fleste tilfeller vil 100 prosent dekningsgrad lønne seg. Mange velger da å ta 10 uker ulønnet permisjon. Vær oppmerksom på at dersom resten tas ut som ulønnet permisjon, vil dette kunne påvirke andre rettigheter, som blant annet sykepenger.

Må ikke tas ut sammenhengende
Foreldrepengeperioden trenger ikke tas ut sammenhengende, men dersom den utsettes må den brukes innen tre år etter at barnet er født eller adoptert. Får dere et barn til før perioden med det første barnet er oppbrukt, mister dere retten til de ubrukte ukene, men starter ny periode med nytt barn tre uker før fødsel.

Vår anbefaling er at det økonomiske vurderes opp mot fordelene med å være hjemme lengre. Velger dere et alternativ som innebærer en litt smalere økonomi i en periode, kan dere legge til rette for dette med å spare litt ekstra til denne perioden, be om avdragsfrihet på boliglån og være prisbevisst i det daglige. Se flere tips til hvordan du kan spare penger i det daglige her.

Lykke til med permisjonstiden!

Hva synes du om artikkelen?