FamilieForeldreBør dere velge 80 prosent eller 100 prosent lønn i permisjon?

Bør dere velge 80 prosent eller 100 prosent lønn i permisjon?

Mange som velger 100 prosent dekningsgrad velger å ta 10 uker ulønnet permisjon for å få være lenger hjemme med babyen. Illustrasjonsfoto: iStock
Blogg:  Forbrukerøkonom Eva Sørmo, Norsk familieøkonomi 82831 Sist oppdatert 24.05.24
Du har kanskje lyst til å være lengst mulig hjemme med babyen din. Men i mange tilfeller er det ikke 80 prosent dekningsgrad som svarer seg økonomisk.
Blogginnlegget er skrevet av forbrukerøkonom Eva Sørmo i Norsk familieøkonomi. Foto: Norsk familieøkonomi

Når man skal bestemme seg for fordelingen av permisjon, er det ulike faktorer man må ta hensyn til. For det første må man tenke på hva som er best for familien. Noen ganger må man strekke ut permisjonstiden på grunn av barnehage, mens andre ganger trenger både mor og barn den ekstra tiden for å bli klar for jobb og barnehage. Det andre man må tenke på, er det økonomiske aspektet, og i den forbindelse er det mange som lurer på hvorvidt det lønner seg å velge 80 eller 100 prosent av lønn.

Hva gir rett til foreldrepenger?
Dersom du har vært i inntektsgivende arbeid i seks av ti siste måneder før fødsel, kan du få foreldrepenger. Årsinntekten din må ha vært minst halvparten av grunnbeløpet i folketrygden (1G er pr 1.5.2024 kr 124.028, beløpet justeres i mai hvert år), det vil si minimum 62.014 kroner i 2024. Sykepenger, foreldrepenger, omsorgspenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger og andre forhold som kan likestilles med yrkesaktivitet gir også grunnlag for foreldrepenger. Grunnlaget blir som hovedregel beregnet etter inntekten du har når du går ut i permisjon.

Mødre- og fedrekvote
Når det gjelder fordeling av permisjon, er det både mødrekvote, fedrekvote og fellesperiode. Lengden på disse avhenger hvilken løsning dere velger, men både ved 80 og 100 prosent uttak er de første seks ukene etter fødselen forbeholdt mor og tas av mødrekvoten. Ved 100 prosent uttak er mødre- og fedrekvoten 15 uker. Fellesperioden er de ukene som blir igjen når tre uker før termin og mødre- og fedrekvoten er trukket fra. Dermed blir fellesperioden på 16 uker. Velger dere 80 prosent uttak er mødre- og fedrekvoten 19 uker, og fellesperioden er 18 uker.


Har man god inntekt, må man også være oppmerksom på at det ikke gis stønad for den delen av inntekten som overstiger seks ganger folketrygdens grunnbeløp. Det vil si maks 744.168 kroner. (1G er pr 1.5.2024 kr 124.028) Dermed vil man få samme stønad om man tjener 744.168 kroner eller mer i året. (Får du utbetalt lønnen fra arbeidsgiver, kan arbeidsgiver velge å utbetale lønn som vanlig – også ut over refusjonen på 6G fra NAV.)Foreldrepengekalkulator
Benytt gjerne en foreldrepengekalkulator, hvor dere kan regne på hva som lønner seg. Denne tar ikke hensyn til alle faktorer, så den vil ikke bli helt korrekt. I kalkulatoren kan dere legge inn inntekter og hvor mange uker permisjonstid dere ønsker. Legg inn antall uker for mor, så regner kalkulatoren automatisk ut for far. Kalkulatoren beregner hvor mye dere får i foreldrepenger ved begge uttaksvarianter, 80 prosent eller 100 prosent.


Hvordan foreldrepengekalkulatoren slår ut er helt avhengig av inntekter og fordeling av permisjon. Når dere legger inn tallene vil dere se at de slår ut forskjellig for mor og far. Det er derfor viktig å se på totalen for begge foreldrene når det gjelder det økonomiske.


I de fleste tilfeller vil 100 prosent dekningsgrad lønne seg. Mange velger da å noe ulønnet permisjon. Vær oppmerksom på at dette vil kunne påvirke andre rettigheter, som blant annet sykepenger.


Endringer for barn født 1. juli 2024 eller senere
Foreldrepengeperioden ved 80 prosent foreldrepenger endres for barn som blir født 1. juli 2024 eller senere. Fellesperioden forlenges med 11 foreldrepengedager, slik at det ikke lenger er noen forskjell i den totale utbetalingen enten dere velger 80 eller 100 prosent foreldrepenger.

Du må velge hvor lang periode med foreldrepenger du vil ha når du sender søknad om foreldrepenger. Valget gjelder for begge foreldrene, og kan ikke endres etter at permisjonen har startet.

Hvis du får innvilget 80 prosent foreldrepenger før 1. juli 2024, får du først vedtak etter det regelverket som gjelder når du får innvilget foreldrepengene. Hvis barnet ditt blir født 1. juli 2024 eller senere vil du få et endret vedtak.

Kilde: NAV


Podcast: Hvor dyrt er det å ha barn?
Gjest: Eva Sørmo, forbrukerøkonom Norsk Familieøkonomi Må ikke tas ut sammenhengende
Foreldrepengeperioden trenger ikke tas ut sammenhengende, men dersom den utsettes må den brukes innen tre år etter at barnet er født eller adoptert. Får dere et barn til før perioden med det første barnet er oppbrukt, mister dere retten til de ubrukte ukene, men starter ny periode med nytt barn tre uker før fødsel.


Vår anbefaling er at det økonomiske vurderes opp mot fordelene med å være hjemme lengre. Velger dere et alternativ som innebærer en litt smalere økonomi i en periode, kan dere legge til rette for dette med å spare litt ekstra til denne perioden, be om avdragsfrihet på boliglån og være prisbevisst i det daglige. Se flere tips til hvordan du kan spare penger i det daglige her.


Lykke til med permisjonstiden!


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: