I Norge er det ikke lov å få vite kjønnet før abortfristen i 12. svangerskapsuke. Det hindrer likevel ikke noen i å få gjort kjønnstester i utlandet.

Sist oppdatert: 10. januar 2012

Forskere ved Rikshospitalet gjorde et oppsiktsvekkende funn da de undersøkte norske kvinner med indisk opphav. Mange velger nemlig bort jentefostre – særlig i tredje og fjerde svangerskap.

– Store, indiske studier har vist at det fødes langt flere gutter enn jenter i svangerskap nummer tre og fire. Hadde kvinnen født to jenter først, så det ut til at noen gjerne ville forsikre seg om å få gutt. Dette var utgangspunktet for at vi ville se på dette i Norge også, forteller statistiker og forsker Hugo Are Pripp ved Rikshospitalet til Babyverden.

- Oppsiktsvekkende tall
Den norske studien koblet data fra ulike registre. De undersøkte var kvinner med indisk opprinnelse som fødte barn mellom 1969 og 2005. I alt fikk de 3525 barn. Studien avdekte oppsiktsvekkende tall.

- Fram til 1986 så det normalt ut. Man har variasjoner fra år til år, men ikke mer enn man kan regne med. Fra 1987, samme år som ultralydundersøkelsen ble innført, så vi en endring. Statistisk sett burde en forvente at 50-100 flere jentebabyer skulle blitt født mellom 1987 og 2005.

Rundt 1987 ble ultralydundersøkelse i uke 17-19 tilbudt til alle gravide i Norge. Det var da man kunne se en markant endring.

- Før ultralyd ble tilgjengelig i Norge, viser den norske undersøkelsen at det var likt mellom kjønnene. Fra 1987 viser våre undersøkelser en markant forskjell. De som hadde jenter fra før, fikk gutter i tredje svangerskap, nesten alltid, sier professor Babill Stray-Pedersen til VG. Hun ledet studien.

Ultralyd kan ofte avdekke fosterets kjønn, men regnes ikke som hundre prosent sikkert.Noen ganger ligger barnet dessuten slik til at det ikke er mulig å se kjønnet. Å oppgi kjønnet før abortfristen i 12. uke, er forbudt i Norge.

Kun tillatt ved medisinsk indikasjon
Barnets kjønn kan i noen få, helt spesielle tilfeller ha betydning for barnets medisinske helse. I Norge kan man få vite fosterets kjønn før uke 12 med DNA-test bare dersom dette har betydning for en eventuell, alvorlig sykdomsutvikling, der sykdommen har sammenheng med hvilket kjønn barnet har.

Men muligheten til å avdekke kjønnet tidlig kan også misbrukes, og foreldre kan velge vekk fostre med «feil» kjønn, ved analyse i utlandet.

En vanlig blodprøve som blir DNA-testet kan avdekke kjønnet allerede etter 7 uker. Private DNA-laboratorier gir svaret etter bare noen dager. Norsk lov forbyr ikke den gravide å sende en slik blodprøve for DNA-analyse i utlandet.

-Dette har jeg fryktet lenge. Jeg tok opp dette allerede på 80-tallet, at kjønnsseleksjon vil komme til Norge, men ingen trodde på meg da, sier Ola Didrik Saugstad, professor i barnesykdommer ved Oslo Universitetssykehus til VG.

I Norge

Forbudt å oppgi barnets kjønn før abortfristen. Unntak: Ved mistanke om alvorlig sykdom som er kjønnsbetinget.

Det er ikke forbud mot å sende blodprøve til kjønnstesting i utlandet per i dag.

Selektering: Velger man å avbryte et svangerskap fordi en test viser at fosteret har et kjønn man ikke ønsker, kalles dette selektering 

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelNye råd ved oppkast og diaré
Neste artikkelKan barn sitte i forsetet?
DEL