Babyverden spurte i går hvilke familiepolitiske saker som er viktigst for dere før valget. Her er svarene!

Sist oppdatert: 6. september 2013

Høyre er det partiet som får flest stemmer fra Babyverdens lesere, tett etterfulgt av Fremskrittspartiet. Det var resultatene fredag morgen i avstemningen på Babyverdens store valgsak for 2013. Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti ligger på delt tredjeplass, mens Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Miljøpartiet de grønne ligger på plass fem, seks og sju. Senterpartiet er partiet som får færrest stemmer.

Les mer: Hva mener du er de viktigste sakene for din familie? Les de åtte største partienes svar, og stem i pollen.

Nær 31 prosent av de som har svart sier at de er trofaste mot ett parti når de går til valgurnene. Men to tredeler sier at det er sakene som avgjør hvilket parti som får deres stemme. Og det er foreldrepermisjon og fordelingen av permisjonstiden som er den viktigste familiepolitiske saken. På andreplass kommer barnehageopptak, mens barnetrygden ligger på tredjeplass over de viktigste sakene.

Minst opptatt er leserne av engangsstønaden og hva de politiske partiene mener om tidlig hjemreise fra barsel.

Les mer: Gi deg selv til til å være barselkvinne
                Kjenn dine rettigheter

Her er partienes standpunkt til permisjonstiden:

Ap: Arbeiderpartiet ønsker et mer likestilt foreldreskap og en jevnere fordeling av omsorgsoppgaver i hjemmet og yrkesaktivitet mellom mødre og fedre. Fra og med 1.juli 2013 innføres en tydeligere tredeling av foreldrepengeperioden. Tredeling innebærer at hver av foreldrene har en like lang kvote (14 uker) etter fødselen og en felles del som de kan fordele slik de ønsker. Fedrekvoten er et av de viktigste tiltakene for å øke fedres uttak av foreldrepenger, og dermed også for å øke fedres deltakelse i omsorgen for barnet også tidlig i barnets liv. 

Høyre: Foreldrepermisjon skal gi far og mor tid til barnet. Høyre vil likestille fedre og mødre som omsorgspersoner, men la dem fordele permisjonsukene selv unntatt mors uker rundt fødselen. Høyre vil IKKE fjerne pappapermen eller svekke fars rettigheter. Far beholder dagens lovfestede rett til permisjon, og kan med Høyres politikk ta ut mer permisjon enn i dag, men det avgjør familien. 

Les mer: Har ikke råd til pappaperm
                Fedrekvote ga inntektstap for Torben

FrP: Fremskrittspartiet ønsker ikke å korte ned på lengden av foreldrepermisjonen, men  har fremmet forslag om å gi familien full frihet til å dele den mellom mor og far, og at far på selvstendig grunnlag opparbeider seg rett til foreldrepermisjon.

Venstre: Venstre vil ha foreldrepermisjonen på dagens nivå, og vil dele permisjonen i tre like store deler, der far og mor disponerer en tredjedel hver, og der den siste tredjedelen kan fordeles fritt mellom foreldrene. Venstre vil også gi far selvstendig rett til foreldrepenger.

KrF: KrF vil ha en foreldrepermisjon på 68 uker som kan tas ut fram til barnet er 10 år. 10 uker øremerkes hver av foreldrene, resten er til fri fordeling. KrF ønsker flere uker permisjon totalt og veldig mange flere uker til fri fordeling mellom foreldrene, vi ønsker kun 10 uker øremerket hver av foreldrene, det gir 48 uker til fri fordeling. KrF mener det er viktig å sikre barnet tid med pappa gjennom fortsatt fedrekvote.

Sp: Senterpartiet mener dagens ordning er god, både lengden og fordelingen.

Miljøpartiet de grønne:
 Vi har ikke tatt et endelig standpunkt til hvor lang foreldrepermisjonen bør være, og hvordan den skal fordeles mellom foreldrene, men ønsker primært større fleksibilitet enn det vi har i dag.

SV: SV mener at foreldrepermisjonen nå er lang nok og går inn for at dagens tredelte foreldrepermisjonsordning beholdes, med 14 ukers kvote til både mor og far/medmor og den øvrige foreldrepengeperioden til fri fordeling mellom foreldrene.

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelPå leting etter formen
Neste artikkelTi grunner til at barn er kult
DEL