4 av 10 barnehager har ikke hatt tilsyn de siste tre år, og rundt 20.000 barn oppholder seg i en barnehage som mangler godkjenning, sier Helsedirektoratet.

Sist oppdatert: 24. februar 2016

En ny kartlegging viser store variasjoner i oppfølgingen av inneklimaet og andre miljøforhold, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.
– Det er et klart behov for å styrke kommunenes tilsyn med barnehagene, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet.

Dårlig inneklima kan både forverre og utløse astma. Ifølge Helsedirektoratet har eiere og leder ved barnehagene et lovpålagt ansvar for at det fysiske miljøet til enhver tid har en kvalitet som fremmer helse, trivsel og læring.

– Vi vet ikke om funnene betyr at barn oppholder seg i helseskadelige omgivelser, men vi er bekymret for at dette ikke i større grad blir tatt på alvor, sier Linhave.

I rapporten «Kartlegging av miljøstatus i landets barnehager i 2015» har Helsedirektoratet gjort følgende hovedfunn:
o 10 prosent av barnehagene, med ca. 25.000 barn, mangler godkjenning.
o 4 av 10 barnehager har ikke vært gjenstand for tilsyn i løpet av de tre siste årene.
o Det er påvist feil/mangler i forhold til regelverkets krav ved flere enn halvparten av barnehagene.
o 3 av 10 barnehager har ikke rettet/utbedret disse manglene.
o Nesten halvparten av barnehagene mangler en vedlikeholdsplan som skal sikre varig god kvalitet ved barnehagen
o Kartleggingen har videre avdekket store fylkesvise forskjeller, men bare små forskjeller mellom private og offentlige virksomheter.

Her kan du lese hele artikkelen fra Helsedirektoratet.

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelPust. Fød. Forsvinn
Neste artikkelGravid = kviser?
DEL