Man er ikke sikre på opphavet eller betydningen til Ava. Navnet er kjent fra tysk område fra 800-tallet, med betydningen kraft og styrke. I Sverige og Norge ble Ava brukt fra 1800-tallet av, som kjæleform av Gustava, og som eget navn. Gustava og Gustav betyr spaserstav eller er satt sammen av ord som betyr venn og berømmelse.

Publisert: 25. februar 2019

Så populært er Ava:

Ava var ikke i topp 100 i 2018 eller i topp 50 i 2017 eller 2016.

Bruk av navnet Ava i Norge og andre land:

I Norge kom Ava i bruk rundt år 2000, og ble synlig på statistikken med 4 fødte i 2001. Navnet passerte over 10 i året i 2006. Bruken lå rundt 30 i året i perioden 2009 til 2014. Siden har det økt med noen få i året. I 2018 ble det født 56 jenter ved navn Ava. Ved inngangen til 2019 var det i alt 448 med navnet, som vil si at det har vært lite brukt, og noen av disse kan være innvandrere.

Ava har lite tradisjon i Sverige og Danmark, og bruken her har annen bakgrunn enn den engelske. I disse landene har navnet kommet litt i bruk etter år 2000.

I USA har Ava vært blant de 1000 vanligste jentenavnene gjennom hele 1900- og 2000-tallet. Det hadde for det meste plasser mellom 400. og 600. plass fram til 1960, med noe svakere tidlig i 1940-årene. Det var nedgang etter 1960. Bunnen var 996. plass i 1989. Så gikk det oppover igjen. I 2002 kom Ava inn i topp 100 igjen, og i topp 10 i 2005. Det beste til nå er 3. plasser i 2016 og 2017.

I England og Wales har Ava steget raskt på 2000-tallet. Det lå på 4. plass i 2017.

I Sverige har Ava vært ubetydelig brukt som navn på 1800-tallet og senere, og har i tillegg vært noe brukt som muntlig kjæleform for Gustava. I nyere tid kom navnet i bruk fra rundt år 2000. Bruken har særlig økt fra rundt 2010. I 2017 ble det født 88 jenter ved navn Ava, som gjør at navnet fortsatt er et godt stykke under 100. plassen (som de siste årene har ligget rundt 140 fødte).

I Danmark har Ava ikke tradisjon. Navnet kom litt i bruk fra rundt år 2000 og har særlig økt raskt fra 2009. I 2017 ble det født 54 med navnet, som er noe under 100. plass.

Derfor fungerer Ava godt nå:

Navnet Ava øker sannsynligvis av to grunner. Det ene er at det er mye brukt i USA. Det andre er at Ava har godt med vokaler og den tydelig stemte konsonanten v. V er blant konsonanter som ligger nær opp til vokaler, til u.

At navnet lar vente på seg, kan ha minst to grunner. Navnet er uvant, og navnet er først og fremst er kjent gjennom den engelsk uttalen EI-va, som blir oppfattet å være et stykke fra skrivemåten for norske brukere.

Varianter av Ava:

Evelina, Evelyn, Eva

Slik uttales Ava:

EI-va, som er den engelske uttalen.

AA-ve blir også brukt på engelsk.

AA-va, som kan være en rimelig norsk uttale.

Bruk av engelsk eller nesten engelsk uttale for navn som ikke har gammel tradisjon i Norge, har vært vanlig, som i John og Kate. Men det vil vel også gå an med bokstavrett uttale av Ava i Norge, noe som ligner på Eva. Norsk uttale vil kanskje føles mest naturlig for de fleste. Det er heller ikke så ulikt en av av de engelske uttalemåtene.

Navn i samme sjanger som Ava:
Eva, Gustava, Augusta, Gustav, August

Du kjenner Ava fra:

Skuespilleren Ava Gardner, sanger Ava Max

Guttevariant av Ava:

 

Kilde: Navneforsker Ivar Utne

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelCharlotte
Neste artikkelPeder
DEL