Mage- og tarminfeksjoner er opp til tre ganger så vanlige hos barnehagebarn som hos barn som ikke går i barnehage. Ikke rart at barnehagene helst ikke vil ha syke barn inn! Les folkehelseinstituttets nye anbefalinger for når du bør holde barnet hjemme fra barnehagen.

Sist oppdatert: 26. januar 2009

Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjon enn andre barn, i følge Folkehelseinstituttet. Undersøkelser har vist at snue, hoste, halsonde og ørebetennelse faktisk er nesten dobbelt så vanlig hos yngre barnehagebarn enn blant barn som ikke går i barnehage. Barnehagebarn er også plaget av stadige utbrudd av hodelus, brennkopper, og utslettsykdommer.
 
Folkehelsa kom sist med en samlet rapport om smittevernhensyn i barnehagen i 1996. Inntrykket i etterkant var at barnehagene tolket rådene svært strengt. Dermed ble langt flere barn enn nødvendig ekskludert fra barnehagen og foreldre måtte være hjemme. Det er ikke alltid så lett verken for foreldre eller barnehageansatte å vite om et barn må holdes hjemme eller kan gå i barnehagen. Folkehelseinstituttets nye faglige råd om smittevern i barnehager vil forhåpentligvis gjøre avgjørelsene enklere både for ansatte og foresatte. Her kan du oppdatere deg på de nye rådene.
Feber
Barn med feber bør holdes hjemme til de er feberfrie, først og fremst av hensyn til seg selv, men også av smittevernhensyn. En temperatur på mer enn 37,5°C om morgenen og 38°C om kvelden, anses for å være forhøyet temperatur.
 
Diaré
Barn som har hatt akutt diaré kan sendes i barnehagen igjen to døgn etter at de har blitt symptomfrie. Har barnet til vanlig tendens til løs avføring, trenger det ikke holdes hjemme. Foreldre vet best hva som er normal avføring hos eget barn.
 
Øyekatarr
Dersom barnet har kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse, bør barnet holdes hjemme til puss-dannelsen har avtatt eller til barnet har fått behandling. Dersom barnet har mild til moderat øyekatarr, er det ikke smittevernmessig grunnlag for at barnet holdes ute av barnehagen.
 
Influensa og forkjølelse:
Ved influensa kan barnet få feber med frysninger, tørrhoste, muskelverk og lett snue. Forkjølelse er en vanlig infeksjon som ofte innebærer snue, snørrdannelse, hoste, nesetetthet og rennende øyne. Barnet kan i begge tilfeller gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden er god nok. Dette gjelder også ved hoste som ikke har vært langvarig.
 
Ørebetennelse:
Ørebetennelse kommer ofte som plutselig øreverk og ikke sjelden sammen med feber og forkjølelse. Barnet kan gå tilbake i barnehagen når allmenntilstanden sier at det er friskt nok.
 
Brennkopper: 
Når hudlesjonene til barnet er under kontroll, kan barnet vende tilbake til barnehagen. Det må ikke lenger være fare for at smitteførende væske fra såret kan påføres andre barn direkte eller gjennom kontaktpunkter. Dersom det er snakk om få og små lesjoner, bør det være nok med god tildekking for at barnet skal sendes i barnehagen.
 
Vannkopper:
Barnet kan gå i barnehagen når utslettet har begynt å tørke inn
 
Hodelus og skabb:
Barnet kan vende tilbake til barnehagen så snart behandlingen er satt i gang.
 
Kikhoste
Når pasienten får behandling tidlig i sykdomsforløpet, blir vedkommende smittefri etter fem dagers behandling. Disse fem dagene bør barnehagebarn holdes hjemme. Dersom behandlingen først startes sent i sykdomsforløpet, er ikke sittefaren lenger så stor og barnet kan gå i barnehagen dagen etter at behandlingen har startet.
 
Mark (spolmark)
Dersom et barn i en barnehage får påvist mark, er det ikke grunnlag for å behandle alle barna i barnehagen. Barn som har mark kan vende tilbake til barnehagen så snart behandlingen er i gangsatt. Det samme gjelder barn som har ringorm.
 
 
Hygiene
Den beste måten å begrense spredningen av smittsomme sykdommer, er å ha gode rutiner for håndvask for barn, ansatte og foreldre.
 • Bruk alltid varmt vann og såpe ved håndvask. Til tørking bør engans-papirhåndklær brukes.  
  Barna i barnehagen bør ikke dele samme håndkle.
 • Vask hendene spesielt godt etter toalettbesøk, bleieskift og før tilbereding av mat.
 • Vask alltid hendene etter lek og arbeid utendørs.
 • Vask hendene etter at barna har pusset nesen.
 • Vask hendene etter all kontakt med dyr.
 • Fellesleker bør vaskes regelmessig med rengjøringsmiddel.
 • Bruk alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmiddel om hendene ikke ser synlig skitne ut. Kan
  også brukes etter vanlig håndvask.

Artikkelen ble først publisert i 2009.

Hva synes du om artikkelen?