Kikhoste

Et typisk kikhosteanfall kjennetegnes av hostekuler som kommer i serier og som avsluttes med et kraftig innpust, som gir den «kikende» lyden. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Karine Næss Frafjord & Kjersti Lundemo 4416 Sist oppdatert 28.09.20
Kikhoste er en svært smittsom luftveisinfeksjon. Blant ungdom og voksne har forekomsten økt siden 2000-tallet, men de aller fleste barn er vaksinert mot kikhoste før de fyller ett år.

– Kikhoste begynner som en vanlig forkjølelse med hoste. Det er ikke vanlig med høy feber. Hosten øker med “kiking” og brekninger i cirka 3 uker, deretter avtar hosten og blir borte i løpet av noen uker.

Smittsom
– Kikhoste er den mest smittsomme bakteriesykdommen barn kan få. Den rammer like gjerne voksne som barn, men det er spedbarn som er spesielt utsatt dersom de blir smittet. For de aller minste kan sykdommen i ytterste konsekvens være dødelig, sier allmennlege Hanne May Hetland i Sandnes.

Hovedsakelig er det barn som ikke er vaksinert som blir smittet, men også barn som følger vaksinasjonsprogrammet kan bli syke.

Vaksinering
Barn som følger vaksinasjonsprogrammet får fem vaksiner mot kikhoste. Som følge av vaksineringen er sykdommen langt sjeldnere enn tidligere. Likevel – siden 1997 har det vært en kikhoste-epidemi her i landet. Det siste store utbruddet av kikhoste i Norge var i 2004, da det ble meldt 6697 tilfeller. Fordi vaksineeffekten avtar etter cirka fem til ti år, gis ekstra doser – såkalte boosterdoser til barn i 2. og 10. klasse.

– Først når barnet får den andre sprøyten ved fem måneders alder, kan vi si at barnet beskyttelsen trer inn, og barnet er fullt vaksinert mot kikhoste, forklarer Hetland.

I perioden før barnet er fullt vaksinert, kan det bli smittet. Men barnet vil da få en mildere variant av sykdommen. Denne kan være vanskelig å kjenne igjen for symptomene er vage hos de vaksinerte.

Symptomer
Kikhoste forårsakes av en bakterie som spres via dråper i forbindelse med hoste, og inkubasjonstiden er 7-10 dager. Det starter ofte med forkjølelsessymptomer som mild hoste, snørr og lett feber. Etter én til to uker kommer hosteanfallene.

– Et typisk kikhosteanfall kjennetegnes av hostekuler som kommer i serier og som avsluttes med et kraftig innpust, som gir den «kikende» lyden, sier Hetland.
– Hosteanfallene kan være så kraftige at barnet blir både rødt og blått i ansiktet. Det kan også blø neseblod og kaste opp i etterkant. Spedbarn kan få pustestans og må legges inn på sykehus. Mange barn får disse anfallene om natten, sier hun.

Noen kan hoste i flere måneder
Denne fasen av sykdommen kan vare i 2-8 uker. Deretter kommer det en periode på 1-4 uker hvor sykdommen er på vei ut av kroppen. Hosten avtar, men barnet kan fortsette å hoste i flere måneder.

Hos vaksinerte barn ser man ikke den karakteristiske "kikingen", de får en mildere variant av sykdommen. Men jo yngre barnet er, jo alvorligere er sykdommen. Det er heller ikke uvanlig at barn kan få «ettersykdommer» i kjølvannet av kikhoste, som mellomørebetennelse eller lungebetennelse. I slike tilfeller vil barnet få nye plager, og bli sykere. Skulle dette skje, anbefales alltid å ta kontakt med lege på ny.

Når bør jeg kontakte lege?
Du bør søke lege hvis du har mistanke om at barnet har kikhoste. Du bør også kontakte lege hvis barnet ditt ikke er vaksinert og har vært i kontakt med kikhostesmitte. Tidlig behandling med virksomme antibiotika kan forkorte sykdomsperioden betydelig. Kontakt lege straks hvis barnets hoste og/eller kiking fører til blå tunge og lepper.

Behandling
Sykdommen kan behandles med antibiotika, kuren varer vanligvis i 10 dager. Det er viktig at kuren starter senest tre uker etter symptomstart, ellers vil den ikke ha noen virkning. Kikhoste er en av få sykdommer som karakteriseres som allmennfarlig smittsom sykdom. Derfor er all behandling gratis, også medisiner. Man kan også få hostedempende medisiner, men ifølge nhi.no er det ingen holdepunkter for at hostedempende medisiner eller astma-medisiner hjelper mot hosten. Spedbarn med store plager kan legges inn på sykehus for å få oksygen og få hjelp til å suge luftveiene fri for slim.

Når kan barnet gå i barnehagen
Barnet kan vanligvis gå i barnehagen fem dager etter at behandling med antibiotika har startet. Dette gjelder selvfølgelig kun dersom allmenntilstanden ellers er god. Sent i forløpet, det vil si mer enn tre uker etter at symptomene startet, er smittefaren så liten at barnet kan gå i barnehagen selv om det fortsatt har symptomer.

Kilder:
Allmennlege Hanne May Hetland
Norsk helseinformatikk, nhi.no
Helsenorge.no

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: