BabyLek og læringLek med barnet det første året

Lek med barnet det første året

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Kjersti Lundemo og Veera Hiranandani 103792

Selv om lek ofte defineres som noe man gjør bare for moros skyld, er det egentlig mye mer enn det. Det å leke hjelper barnet å utvikle en forståelse av seg selv og verden rundt seg.

For et nyfødt barn kan lek bety å bli vugget i armene dine, å ligge på fanget eller å lytte til stemmen din eller en vuggesang. For eldre babyer kan lek bety å trille ball sammen med deg, leke “borte-titt-tei” med deg eller å denge løs på gryter og bokser.

Etter som babyer blir til smårollinger, og smårollinger til førskolebarn, utvides lekebegrepet til å omfatte nesten alt mulig – fra å bygge med klosser til å skape egne fantasiverdener.

Barn utvikler seg gjennom lek
Det å leke hjelper barnet å utvikle en forståelse av seg selv og verden rundt seg. Lek og samspill hjelper babyer å knytte seg til foreldrene sine, og gjennom leken utvikler barnet en rekke mentale, sosiale og fysiske ferdigheter.

Lek bidrar også til å styrke barnets evne til problemløsing, fysisk koordinering, kroppsbevissthet, følelsesmessig trygghet og selvfølelse. Og leken stimulerer selvfølgelig kreativitet og fantasi.

Samarbeidsevner
Barn som leker godt sammen med andre, utvikler kunsten å arbeide i gruppe. De lærer å følge instrukser, forhandle, dele og inngå kompromisser. Barn som leker godt alene, utvikler både selvtillit og selvstendighet. Alt dette er ferdigheter som er viktige både i barndommen og senere i livet.

Forskning på lek
Forskning tyder på at leken er sentral for barnets mentale, fysiske, følelsesmessige og sosiale utvikling. Mange anerkjente psykologer understreker betydningen av lek. I leken vil barnet ofte strekke seg mot sitt neste utviklingstrinn. Mye forskning understreker også at det å prate mye med babyen fremmer språkutviklingen.

Utløp for stress og vanskelige følelser
Latter har vist seg å redusere stress og styrke immunforsvaret – og barn ler ofte når de leker. Dessuten kan leken gi utløp for stress. Større barn kan leke seg gjennom og bearbeide en hendelse som kanskje var skremmende da den skjedde, for eksempel et legebesøk.

Gjennom leken kan barnet snu på rollene slik at det kan ta kontroll over situasjonen. Ved å eksperimentere med forskjellige identiteter kan barnet ditt utforske en rekke muligheter og situasjoner. Noen ganger kan de situasjonene barnet spiller ut, si noe om ting det strever med å forstå.

Et kommunikasjonsmedium
Leken er altså et instrument barnet kan bruke for å uttrykke følelsene sine. Siden barn ofte mangler de mentale og verbale ferdigheter som trengs for å uttrykke følelser, er leken barnets naturlige kommunikasjonsmedium når det skal håndtere verden.

Lek er læring og læring er lek
Barn kan leke med nesten hva som helst, og det er nesten umulig for et barn å leke uten å lære. Ved å bruke sine kreative instinkter utvikler barnet nysgjerrighet for verden rundt seg. Læring gjennom lek, gjennom å berøre og flytte ting, vil hjelpe barnet å oppdage hva disse tingene kan gjøre, og hva de ikke kan gjøre.

Frilek
Hvis leken er fokusert på et resultat eller en prestasjon, kan barnet føle et press for å få det til, eller for å holde seg innenfor gitte retningslinjer. Men gjennom frilek kan det lære i sitt eget tempo i et fritt miljø. Barnet leder leken selv, og jo lenger det fokuserer på en aktivitet, jo mer sannsynlig er det at det finner nye måter å leke på – og lærer nye ting underveis.

Av og til må barnet streve for å få til noe vanskelig i leken. Men straks det mestrer den nye ferdigheten, vil det ønske å prøve noe enda vanskeligere. Både i barndommen og senere i livet er det slik at vi lærer mest av våre utfordringer.

Du er banets beste lekekamerat
Barn blir stimulert av alt rundt seg, men kvalitet i samspillet mellom foreldre og barn er det viktigste du kan gi barnet ditt. Du er den viktigste lekekameraten og det viktigste leketøyet, særlig det første året.

Det er gjennom deg barnet lærer om verden, hva tingene er, hvordan det skal reagere på dem, hva som er bra, og hva det må passe seg for. Og det er gjennom deg barnet lærer sosiale ferdigheter – ved å imitere dine ansiktsuttrykk, gjøre bevegelser for å få respons fra deg og lignende.

Lek gir innsikt i barnets personlighet
Barnet er ikke den eneste som har glede av lek og samspill – det har jo du også. Tenk på gleden du føler når barnet ler frydefullt mens dere leker “borte titt-tei”.

Hvis du har en leken holdning til det å være forelder, vil du lettere få innsikt i barnets personlighet, hva barnet ditt liker å gjøre, og hvilke evner det har. Leken lærer deg også å oppdage nye sider ved deg selv. Så husk å nyte alle gode stunder med kjærlig og gledesfylt samspill.

Vær leken
Se og lær: Observer barnet når det leker, og finn ut hva som fanger barnets interesse. Det er også viktig å legge merke til når barnet er trett og trenger en pause fra leken. Se hvordan det nyfødte barnet tar initiativ til kontakt og samspill.

Se hvordan barnet fungerer i en gruppe med flere barn, hva som gjør det glad eller trist, hva det synes er viktig, hvordan det tenker, planlegger og lærer, og hvilke ferdigheter det har.

Lek med hele ditt hjerte: Det er viktig at barnet får respons når det tar initiativ til lek. La barnet avgjøre hva dere skal leke – og gjøre det på sin måte. Hvis barnet vil fingermale, sørg for å bli klissete på hendene selv. Hvis du vil lære barnet å hoppe, så hopp selv.

Det kan være lettere å kommunisere når dere er på samme nivå, så sett deg ned på gulvet du også. Praktiser turtaking – av og til kan du ta initiativet og barnet følger, og av og til tar barnet initiativet, og du følger. Lek så lenge barnet har lyst til det, ikke lenger.

Vær et godt eksempel: Vær entusiastisk, vennlig og rettferdig og ha det morsomt. Vis barnet hvordan man deler og tar tur. Gi oppmuntring og ros. Barn elsker å imitere!

Varier leken: Etter hvert som barnet blir eldre, er det behov for å variere leken. Én-til-én-lek med deg, alenelek, lek utendørs og innendørs, familieutflukter og lek med jevnaldrende.

Tenk sikkerhet: Leker og lekemiljø må være trygge. Sjekk barnets leker jevnlig for slitasje. Vær også obs på personlighetsforskjeller mellom barna og destruktiv atferd som kan føre til farlige situasjoner.

Tid til hvile: Motstå fristelsen til å fylle hele dagen med kreativ lek og læring. Barnet trenger en rolig periode etter intensiv lek.

I denne artikkelen vil du få oversikt over lek med barnet det første året, og det er delt opp i flere aldersgrupper. For å komme direkte til den alderen du ønsker, kan du klikke på lenkene under:

0-3 måneder – den første leken

3-6 måneder – lek og le sammen

6-9 måneder – lek og bevegelse

9-12 måneder – leker med form

0-3 måneder – den første leken

Kommunikasjonsevnen er der fra første stund, det ser du ved at spedbarnet kan ape etter ansiktsuttrykk bare en time etter fødselen, og at barnet forsøker å gi signaler ved for eksempel å fekte med armene eller snu seg bort. Selv om det til å begynne med kan virke som om spedbarnet ikke foretar seg så mye, tar det likevel til seg mye informasjon om verden gjennom sansene. I tillegg sender barnet ut forskjellige signaler for å få din oppmerksomhet.

Visste du dette?
Barnets selvfølelse og evne til å danne tette følelsesmessige bånd til andre mennesker er i stor grad avhengig av kvaliteten i forholdet til foreldrene – og dette forholdet styrkes ved lek og samspill.

Vil etterligne deg
Spedbarnet kjenner igjen berøringen din, lukten din og stemmen din, og det vil etter hvert kjenne igjen ansiktet ditt. Det reagerer på forskjellige farger, lyder og bevegelser. Spedbarnet vil også lage små, rykkende bevegelser med hendene og komme med lyder for å tiltrekke seg din oppmerksomhet.

Det vil også se på ansiktet ditt og prøve å etterligne ansiktsuttrykkene dine. det vil kikke på deg når du snakker. Etter de første seks ukene kan du begynne å forvente kurrelyder, hvin, gurgling, smil og en rekke forskjellige typer gråt som er ment å fange din oppmerksomhet.

Spedbarnets oppmerksomme tilstand
Spedbarn er mest innstilt på lek og samspill i en rolig, oppmerksom tilstand. For å få barnet i denne tilstanden kan du holde det i en halvt oppreist stilling slik at det ser på deg eller på en leke. I denne stillingen vil spedbarnets hender og armer også åpne og lukke seg slik at barnet blir stimulert til å leke med hendene sine eller leken.

Riktig blanding av ro og oppmerksomhet
Den tidlige leken består i at du og spedbarnet “toner dere inn” til hverandre og utvikler en sterk og kjærlig tilknytning. Denne kan bestå i at dere etterligner hverandres ansiktsuttrykk og tar initiativ til “samtaler”. Det er viktig at du er oppmerksom på barnets signaler, slik at du forstår når det vil leke og når det vil hvile. Spedbarn trenger den riktige blandingen av rolig tid alene og tid sammen med andre mennesker.

Følelsesmessig inntoning
Den amerikanske forskeren Daniel Stern introduserte begrepet følelsesmessig inntoning for å beskrive den ikke-verbale kommunikasjonen som er så viktig mellom foreldre og barn. Inntoning er en følelsesmessig tilpasning på tvers av sansene. Det betyr at spedbarnet for eksempel uttrykker noe med et ansiktsuttrykk eller en bevegelse, og at den voksne “bekrefter” med ord eller bevegelser.

Alle spedbarn er forskjellige. Vær oppmerksom på de signalene du får. Når barnet gråter, snur hodet bort eller lukker øynene mens dere leker, er det sannsynligvis overstimulert. Ved at du reagerer på en hensiktsmessig måte og tar en pause, vil barnet føle seg forstått, noe som er viktig for å utvikle tillit.

Beroligende eller opplivende lek
Leken kan være beroligende eller opplivende avhengig av hvilket stemmeleie og hvilke ansiktsuttrykk den voksne bruker. Foreldre har en intuitiv evne til å justere spedbarnets stemningsnivå på denne måten – uten å tenke over at det er det de gjør.

En mor som skal amme et spedbarn som nettopp har våknet, vil kanskje begynne med å prate rolig, for deretter å bruke en livligere stemme for å få barnet i en oppmerksom tilstand. De kan småprate litt, og kanskje blir barnet så ivrig og sprellende at det blir vanskelig å få det til å roe seg ved brystet. Da vil mor bruke en roligere stemme for å få ned stemningsleiet hos barnet.

Gode leker i denne alderen


 • Følg lyden! Oppmuntre spedbarnet til å følge en leke med øynene mens du klemmer på den.

 • Kyss over alt! Kyss barnets kroppsdeler mens du sier kroppsdelens navn: Jeg er så glad i den lille magen! Jeg er så glad i den lille foten! Gi “nesekyss” ved å gni nesen din mot barnets.

 • Opp med hodet! Ligg på ryggen med spebarnet på magen din. Si barnets navn og løft barnet litt for å oppmuntre det til å løfte hodet. Det er bra for barnet å ligge litt på magen i våken tilstand, det styrker rygg- og nakkemuskler.

 • Hermegåsa! Rekk langsomt tungen ut mens spebarnet ser på deg. Gjør det gjentatte ganger for å se om barnet hermer etter deg. Dette kan du også gjøre mens du holder barnet opp foran et speil.

 • Sangleker! Lyden av stemmen din er noe av det beste barnet vet. Rim, regler og sangleker stimulerer den følelsesmessige tilknytningen mellom barnet ditt og deg.

 • Store bilder av ansikter og silhuetter i svart, hvitt og rødt

 • Gjenstander som spedbarnet kan se på – gjerne med gode kontrastfarger og tydelige mønstre

 • Lette rangler med lyd (for eksempel sokke- og håndleddsrangler)

 • Leker som lager lyd når man klemmer på dem

 • Bøker med sterke farger og bilder med tydelige kontraster

 • Uknuselige speil


Tilbake til innholdsoversikt

3-6 måneder – lek og le sammen

Nå kan barnet ditt holde opp hodet og snu det i retning av stemmen din. Det vifter med armene, sparker og ler når det er lykkelig, og gråter når det ikke er  det. I løpet av disse månedene blir barnet sterkere, mer aktivt og mer interessert i å utforske verden. Det strekker ut hånden for å trekke i, snu, dytte og riste på gjenstander.

Gripe, rulle og sitte
Det utvikler mange ferdigheter og begynner å forstå at det er et eget individ. I løpet av den femte måneden vil barnet ditt øve på å flytte en gjenstand fra den ene hånden til den andre, føre den til munnen, skyve fra med beina når det “står” på fanget ditt, gripe etter nesen din og bable for å få oppmerksomhet. Hvis du ikke allerede har begynt med enkle barnerim og -regler, kan du gjøre det nå – det vil babyen like å høre på.

Mot slutten av denne perioden vil mange barn kunne sitte en liten stund (med støtte), rugge frem og tilbake når de ligger, og vifte med armene. Når barnet ditt greier å rulle seg rundt, er det enda viktigere enn før at du ikke lar det ligge alene på stellebordet eller i sofaen – ikke engang et sekund!

Leketøy for alderen
• Babygym
• Biterangler i plast, for eksempel “nøkkelsett”
• Sang- og reglebøker (hvis du trenger ideer)
• Fargerike leker som beveger seg
• Små fingerdukker (som du kan bruke)
• Myke dukker, baller og kosetepper
• Rangler
• Tøybøker
• Lydleker

Leker i forskjellige former og materialer
På dette stadiet vil babyen utforske verden ved å putte alt mulig i munnen, så pass godt på at alle leker er sikret med tanke på dette. En babygym med leker i forskjellige former og materialer som babyen kan se på og ta på, er en god investering. Babyer liker også vippestoler og leker som lager lyd, men husk at det må være lyder du kan tolerere, for du kommer til å høre dem ganske ofte. Velg leker som babyen din kan se på, kjenne på, tygge på, holde og slippe ned.

Lek og samspill:

Ansikt-til-ansikt-leker fra hele verden
En del av de lekene vi spontant leker med spedbarn, forekommer i nesten alle kulturer. Eksempler på slike leker er:

• Nå kommer jeg og tar deg! Den voksne lager et liksom-strengt uttrykk og beveger hodet mot magen til barnet.
• Det var en gang en liten mus . . . Den voksne “går” med fingrene oppover barnets arm eller mage og ender med å kile barnet på halsen.
• Kan du si meg det? Den voksne stiller barnet spørsmål, barnet lager lyder, og den voksne setter ord på fortellingen.
• Hvor stor er du? Den voksne lærer barnet å strekke armene over hodet.

“Borte-titt -tei”!
Før du skifter bleier, kan du holde bleien foran ansiktet ditt og si: “Borte.” Så titter du frem og sier: “Titt-tei!” Dette kan du gjøre om og om igjen. Finn på andre morsomme versjoner av “borte-titt-tei” gjennom dagen. Hvis du leker denne leken mens du legger sammen tøy, får du gjort to ting på en gang!

Rulle, rulle:
Rull babyen forsiktig fra side til side på et teppe. Plasser en fargerik leke på hver side av babyen. Lag gjerne et lite rim mens dere leker, for eksempel: “Rulle, rulle, en, to, tre! Rulle, rulle, vil du se?” Rull babyen forsiktig helt over på siden slik at den ser leken og kanskje strekker seg etter den. Gjør det samme til den andre siden så babyen kan se den andre leken også.

Opp og ned:
Løft babyen opp i luften mens du for eksempel sier: “Opp med deg.” På vei ned kan du si: “. . . og ned igjen.”

Fly:
Lek fly med barnet ved å legge det på magen din. Legg merke til hvordan det vifter med armene og beina og svaier ryggen, klar til take-off.

Tilbake til innholdsoversikt

6-9 måneder – lek og bevegelse

Nå bruker barnet hendene for å få nærkontakt med deg, så pass på briller og øredobber. Barnet skiller nå mellom seg selv og andre på en helt ny måte, og i denne perioden kan mange barn bli engstelige for fremmede.

I farta
Nå er babyen din blitt mer mobil, den ruller eller skyver seg bortover og kravler. Den reiser seg kanskje til og med opp for å få tak i noe som frister – en leke på en hylle, en banan på et lavt bord, eller en stabel klosser i et skap. Evnen barnet nå har til å følge en plan, gjør at det føler at det har en viss kontroll over sine egne aktiviteter og sin egen verden.

Gode leker i denne alderen:
– Bøker med luker som barnet kan åpne, “ta-og føle-på”-bøker og bøker om dyr og dyrelyder
– Baller. Det finnes barneballer som har hull i overflaten slik at de er enklere å holde
– Kosedyr og dukker
– Stableleker i form av beger eller ringer
– Sprett-opp-bøker og -leker, for eksempel troll i eske
– Klosser

Pinsettgrepet
I denne perioden øver babyen på finmotoriske ferdigheter, som å få smuler opp fra bordet ved å føre tommel og pekefinger sammen i et “pinsettgrep”. En interessant aktivitet kan være å plukke små gjenstander opp fra en eske, for så å legge dem omhyggelig tilbake igjen. Husk å følge ekstra godt med når barnet øver på dette, slik at det ikke får tak i og svelger noe som kan medføre fare.

Rim og regler
Barnet er også veldig sosialt nå – det ler og smiler og lager bablelyder. Det “synger” og beveger seg til musikk og fryder seg over sangleker og rim med klapping og andre bevegelser. Barnet er også flink til å imitere lyder. Les og syng rim og regler for babyen, og gjenta de som ser ut til å falle i smak. Rytmen i stavelsene vil hjelpe barnet å lære hvor ett ord slutter og det neste begynner.

Fangleker som “Ride, ranke” er populære nå. Gjennom enkle leker som “borte-titt-tei” og gjemsel, ved å lete etter gjemte gjenstander, eller simpelthen å kaste ting ned fra barnestolen, lærer barnet om objektpermanens – det at ting ikke blir borte selv om de er ute av syne. I stedet for å glemme en gjenstand når den faller ned på gulvet, vil babyen kikke etter den for å se hvor den ble av. Nå kan babyen leke sin egen versjon av “borte-titt-tei”, en lek som stimulerer hukommelsen.

Pause
Selv om samspill mellom foreldre og barn er viktig, trenger du ikke å underholde babyen hele tiden. Det er bra for babyen å leke alene og få tid til å oppleve verden rundt seg på sin egen måte. Men det er best å begrense tiden i lekegrind. Fri utforskning av omgivelsene under overvåking av en voksen er det beste for små oppdagelsesreisende

Lek og samspill:

“Hvor er nesen din?”
Be barnet peke på nesen sin. Hjelp til hvis nødvendig. Så kan du spørre hvor din nese er. Fortsett leken med andre kroppsdeler. Syng “Hode, skulder, kne og tå”.

Tre klosser
Legg tre klosser foran barnet, som sitter på gulvet. Hvis barnet ikke gjør tegn til å plukke dem opp, kan du gi barnet en kloss i hver hånd. Så kan du rekke barnet en tredje kloss. Da vil det slippe en av klossene det holder for å ta imot den nye.

Såpebobler
Barn elsker å se på såpebobler og gripe etter dem.
Bobleoppskrift: 1 kopp vann, 1 spiseskje glyserin (kan kjøpes på apotek), 2 spiseskjeer oppvaskmiddel.

Vri piperensere eller poseklips med metalltråd til sirkler som du kan lage boblene med, eller bruk en trådsnelle. Blås bobler og hjelp babyen å strekke hendene ut etter dem. Hvis dere er utendørs, kan dere se hvordan vinden får boblene til å sveve av gårde.

Finn på rim om det barnets hverdag
Lag et lite rim om å lete etter barnets yndlingsleke, for eksempel: Bamsefar, bamsefar, hvor er du nå? Nå skal vi finne deg, det kan du stole på. Beskriv hvor bamsen er gjemt ved å bruke ord som “under”, “over”, “bak”, “inni” og “utenfor”. Du kan leke denne leken med et hvilket som helst kosedyr – du bare forandrer på navnet i rimet.

Gjemsel
Gjem en spilledåse og la babyen følge lyden og finne den. Gjem en leke under ett av tre beger, flytt om på begrene og la babyen finne leken.

Stable og bygge
Vis barnet hvordan det kan stable klosser, tomme pappesker, eggkartonger, melkekartonger og andre esker. Vis at det går an å lage tårn, broer og tunneler, og le når byggverkene faller ned, slik at babyen lærer at det ikke gjør noe.

Vannlek
La barnet få øve på å helle vann når det sitter i badekaret. La det fylle en kopp ved hjelp av en øse. Dere kan også øve på å ta opp flytende leker med en øse eller en sil. Husk at du alltid må holde øye med barn som leker med vann.

Lek med ball
La babyen utforske myke baller i forskjellige størrelser, materialer og farger. Trill en ball bort til babyen og vis hvordan babyen kan trille ballen tilbake til deg. Kast en ball og la babyen prøve å ta imot den. Si “sprett, sprett, sprett” og vis hvordan man får en ball til å sprette. Vis også hvordan babyen kan holde ballen opp i luften og slippe den, eller skyve den foran seg mens den krabber over gulvet.

Påkledningsboogie
Når du kler på babyen, kan du synge en passende versjon av “Boogie, boogie, boogie”. Når du tar på skjorten, kan du synge: “Nå tar vi høyre armen ut, nå tar vi høyre armen inn, nå tar vi høyre armen ut og rister litt på den . . .”

Lag din egen putteboks
Tegn omriss av klosser på lokket til en skoeske og skjær deretter ut figurene. Sett lokket på esken og hjelp barnet å putte riktig kloss i riktig hull. For å gjøre utfordringen større, kan du tegne omriss av forskjellige former og finne gjenstander i huset som passer.

Stor og liten
Gi babyen to målebeger. Legg dem inni hverandre når babyen ser på, og la deretter babyen prøve å gjøre det samme selv. Når babyen finner ut hvordan dette skal gjøres, kan du gi den et tredje beger. Ros babyen mens den eksperimenterer med dette.

Tilbake til innholdsoversikt


9-12 måneder – leker med form

Nå kan barnet ta føringen i samspillet på en ny måte: Det forstår at det kan lede foreldrenes oppmerksomhet mot noe ved å peke. Slik inviteres de med på oppdagelsesferd.

Dette er oppstarten til ditt barns “gjøre-det-selv”-fase, og nå synes barnet det er veldig spennende å bevege seg rundt på egen hånd. Babyen utvikler stadig de grov-motoriske ferdighetene sine ved å krabbe, kravle, holde seg fast i møbler og reise seg, gå langs bordkanter, klatre på møbler og i trapper, stå alene og kanskje ta noen skritt. De finmotoriske ferdighetene forbedrer seg også raskt.

Forstår enkelte ord
I denne alderen kan mange barn stable bøker og klosser, vri på håndtak, snurre en tallskive, bla i en bok og plukke ut gjenstandene fra vesken eller lommen din. Babyen forstår nå ordet “nei” og etterligner lyder. Det husker nærliggende hendelser, forstår gester som å vinke adjø, og sier gjerne tostavelsesord som “mamma” og “pappa”. Når ettårsdagen nærmer seg, virker det som barnet blir mer oppmerksomt på at det har egne opplevelser og følelser, og at det kan formidle disse til andre.

Hva skal jeg føle nå?
Henning Rye, forfatter og spesialist i klinisk psykologi, skriver i boken "0–1 år. Du og jeg" at vi nå kan legge merke til at barn ser på foreldrenes følelsesuttrykk for å få vite om en situasjon for eksempel er farlig eller morsom. Hvis foreldrene formidler glede, vil barnets tolkning preges av det. For at barn skal lære å tolke og uttrykke følelser, er det derfor viktig at foreldrene viser egne følelser, og at de viser at de respekterer de følelsene barnet har.

Gode leketøy i denne alderen
– Leker som kan trilles/trekkes – stødig gåvogn, dukkevogn, gressklipper, handlevogn
– Leketelefon
– Pekebøker, bøker med enkel handling, fotoalbum
– Bøtte og spade
– Puttebokser
– Enkle puslespill, gjerne med knotter på brikkene

Lek og samspill
I denne alderen er barnet interessert i forholdet mellom store og små leker, og hvordan en liten gjenstand passer oppi en større. Målebeger og skjeer er flotte leker å eksperimentere med. Barnet liker også å slå leker mot hverandre, og å tømme bokser og esker for innhold, for så å fylle dem igjen.

Finn på rim om det barnets hverdag
Lag et lite rim om å lete etter barnets yndlingsleke, for eksempel: Bamsefar, bamsefar, hvor er du nå? Nå skal vi finne deg, det kan du stole på. Beskriv hvor bamsen er gjemt ved å bruke ord som “under”, “over”, “bak”, “inni” og “utenfor”. Du kan leke denne leken med et hvilket som helst kosedyr – du bare forandrer på navnet i rimet.

Gjemsel
Gjem en spilledåse og la babyen følge lyden og finne den. Gjem en leke under ett av tre beger, flytt om på begrene og la babyen finne leken.

Stable og bygge
Vis barnet hvordan det kan stable klosser, tomme pappesker, eggkartonger, melkekartonger og andre esker. Vis at det går an å lage tårn, broer og tunneler, og le når byggverkene faller ned, slik at babyen lærer at det ikke gjør noe.

Vannlek
La barnet få øve på å helle vann når det sitter i badekaret. La det fylle en kopp ved hjelp av en øse. Dere kan også øve på å ta opp flytende leker med en øse eller en sil. Husk at du alltid må holde øye med barn som leker med vann.

Lek med ball
La babyen utforske myke baller i forskjellige størrelser, materialer og farger. Trill en ball bort til babyen og vis hvordan babyen kan trille ballen tilbake til deg. Kast en ball og la babyen prøve å ta imot den. Si “sprett, sprett, sprett” og vis hvordan man får en ball til å sprette. Vis også hvordan babyen kan holde ballen opp i luften og slippe den, eller skyve den foran seg mens den krabber over gulvet.

Påkledningsboogie
Når du kler på babyen, kan du synge en passende versjon av “Boogie, boogie, boogie”. Når du tar på skjorten, kan du synge: “Nå tar vi høyre armen ut, nå tar vi høyre armen inn, nå tar vi høyre armen ut og rister litt på den . . .”

Lag din egen putteboks
Tegn omriss av klosser på lokket til en skoeske og skjær deretter ut figurene. Sett lokket på esken og hjelp barnet å putte riktig kloss i riktig hull. For å gjøre utfordringen større, kan du tegne omriss av forskjellige former og finne gjenstander i huset som passer.

Stor og liten
Gi babyen to målebeger. Legg dem inni hverandre når babyen ser på, og la deretter babyen prøve å gjøre det samme selv. Når babyen finner ut hvordan dette skal gjøres, kan du gi den et tredje beger. Ros babyen mens den eksperimenterer med dette.

Tilbake til innholdsoversikt

Hentet fra Gobokens foreldreveilederserie. Fagkonsulent: Henning Rye

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: