Selv om lek ofte defineres som noe man gjør bare for moros skyld, er det egentlig mye mer enn det. Det å leke hjelper barnet å utvikle en forståelse av seg selv og verden rundt seg.

Sist oppdatert: 29. januar 2011

For et nyfødt barn kan lek bety å bli vugget i armene dine, å ligge på fanget eller å lytte til stemmen din eller en vuggesang. For eldre babyer kan lek bety å trille ball sammen med deg, leke “borte-titt-tei” med deg eller å denge løs på gryter og bokser.

Etter som babyer blir til smårollinger, og smårollinger til førskolebarn, utvides lekebegrepet til å omfatte nesten alt mulig – fra å bygge med klosser til å skape egne fantasiverdener.

Barn utvikler seg gjennom lek
Det å leke hjelper barnet å utvikle en forståelse av seg selv og verden rundt seg. Lek og samspill hjelper babyer å knytte seg til foreldrene sine, og gjennom leken utvikler barnet en rekke mentale, sosiale og fysiske ferdigheter.

Lek bidrar også til å styrke barnets evne til problemløsing, fysisk koordinering, kroppsbevissthet, følelsesmessig trygghet og selvfølelse. Og leken stimulerer selvfølgelig kreativitet og fantasi.

Samarbeidsevner
Barn som leker godt sammen med andre, utvikler kunsten å arbeide i gruppe. De lærer å følge instrukser, forhandle, dele og inngå kompromisser. Barn som leker godt alene, utvikler både selvtillit og selvstendighet. Alt dette er ferdigheter som er viktige både i barndommen og senere i livet.

Forskning på lek
Forskning tyder på at leken er sentral for barnets mentale, fysiske, følelsesmessige og sosiale utvikling. Mange anerkjente psykologer understreker betydningen av lek. I leken vil barnet ofte strekke seg mot sitt neste utviklingstrinn. Mye forskning understreker også at det å prate mye med babyen fremmer språkutviklingen.

Utløp for stress og vanskelige følelser
Latter har vist seg å redusere stress og styrke immunforsvaret – og barn ler ofte når de leker. Dessuten kan leken gi utløp for stress. Større barn kan leke seg gjennom og bearbeide en hendelse som kanskje var skremmende da den skjedde, for eksempel et legebesøk.

Gjennom leken kan barnet snu på rollene slik at det kan ta kontroll over situasjonen. Ved å eksperimentere med forskjellige identiteter kan barnet ditt utforske en rekke muligheter og situasjoner. Noen ganger kan de situasjonene barnet spiller ut, si noe om ting det strever med å forstå.

Et kommunikasjonsmedium
Leken er altså et instrument barnet kan bruke for å uttrykke følelsene sine. Siden barn ofte mangler de mentale og verbale ferdigheter som trengs for å uttrykke følelser, er leken barnets naturlige kommunikasjonsmedium når det skal håndtere verden.

Lek er læring og læring er lek
Barn kan leke med nesten hva som helst, og det er nesten umulig for et barn å leke uten å lære. Ved å bruke sine kreative instinkter utvikler barnet nysgjerrighet for verden rundt seg. Læring gjennom lek, gjennom å berøre og flytte ting, vil hjelpe barnet å oppdage hva disse tingene kan gjøre, og hva de ikke kan gjøre.

Frilek
Hvis leken er fokusert på et resultat eller en prestasjon, kan barnet føle et press for å få det til, eller for å holde seg innenfor gitte retningslinjer. Men gjennom frilek kan det lære i sitt eget tempo i et fritt miljø. Barnet leder leken selv, og jo lenger det fokuserer på en aktivitet, jo mer sannsynlig er det at det finner nye måter å leke på – og lærer nye ting underveis.

Av og til må barnet streve for å få til noe vanskelig i leken. Men straks det mestrer den nye ferdigheten, vil det ønske å prøve noe enda vanskeligere. Både i barndommen og senere i livet er det slik at vi lærer mest av våre utfordringer.

Du er banets beste lekekamerat
Barn blir stimulert av alt rundt seg, men kvalitet i samspillet mellom foreldre og barn er det viktigste du kan gi barnet ditt. Du er den viktigste lekekameraten og det viktigste leketøyet, særlig det første året.

Det er gjennom deg barnet lærer om verden, hva tingene er, hvordan det skal reagere på dem, hva som er bra, og hva det må passe seg for. Og det er gjennom deg barnet lærer sosiale ferdigheter – ved å imitere dine ansiktsuttrykk, gjøre bevegelser for å få respons fra deg og lignende.

Lek gir innsikt i barnets personlighet
Barnet er ikke den eneste som har glede av lek og samspill – det har jo du også. Tenk på gleden du føler når barnet ler frydefullt mens dere leker “borte titt-tei”.

Hvis du har en leken holdning til det å være forelder, vil du lettere få innsikt i barnets personlighet, hva barnet ditt liker å gjøre, og hvilke evner det har. Leken lærer deg også å oppdage nye sider ved deg selv. Så husk å nyte alle gode stunder med kjærlig og gledesfylt samspill.

Vær leken!
Se og lær: Observer barnet når det leker, og finn ut hva som fanger barnets interesse. Det er også viktig å legge merke til når barnet er trett og trenger en pause fra leken. Se hvordan det nyfødte barnet tar initiativ til kontakt og samspill.

Se hvordan barnet fungerer i en gruppe med flere barn, hva som gjør det glad eller trist, hva det synes er viktig, hvordan det tenker, planlegger og lærer, og hvilke ferdigheter det har.

Lek med hele ditt hjerte: Det er viktig at barnet får respons når det tar initiativ til lek. La barnet avgjøre hva dere skal leke – og gjøre det på sin måte. Hvis barnet vil fingermale, sørg for å bli klissete på hendene selv. Hvis du vil lære barnet å hoppe, så hopp selv.

Det kan være lettere å kommunisere når dere er på samme nivå, så sett deg ned på gulvet du også. Praktiser turtaking – av og til kan du ta initiativet og barnet følger, og av og til tar barnet initiativet, og du følger. Lek så lenge barnet har lyst til det, ikke lenger.

Vær et godt eksempel: Vær entusiastisk, vennlig og rettferdig og ha det morsomt. Vis barnet hvordan man deler og tar tur. Gi oppmuntring og ros. Barn elsker å imitere!

Varier leken: Etter hvert som barnet blir eldre, er det behov for å variere leken. Én-til-én-lek med deg, alenelek, lek utendørs og innendørs, familieutflukter og lek med jevnaldrende.

Tenk sikkerhet: Leker og lekemiljø må være trygge. Sjekk barnets leker jevnlig for slitasje. Vær også obs på personlighetsforskjeller mellom barna og destruktiv atferd som kan føre til farlige situasjoner.

Tid til hvile: Motstå fristelsen til å fylle hele dagen med kreativ lek og læring. Barnet trenger en rolig periode etter intensiv lek.

 

 

Hentet fra Familieverdens foreldreveilederserie. Fagkonsulent: Henning Rye

Hva synes du om artikkelen?