BabyLek og læringHvordan velge trygge leker til babyen?

Hvordan velge trygge leker til babyen?

Babyer utforsker verden ved å putte ting i munnen. Da er det vitkig å vite at lekene er trygge. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 6385
Babyer putter nesten alt de kommer over i munnen og smaker på det. Det er deres måte å utforske verden på. Da er det svært viktig at alle materialer og kjemikalier som blir brukt i lekene ikke inneholder noen stoffer som kan være skadelige for babyen. Men hvordan kan du vite om en leke er trygg?

Det finnes et eget leketøydirektiv som gjelder for hele Europa. Regelverket inneholder bestemmelser for hva leker kan inneholde som produsentene og importørene i Norge må følge.

Leketøyforskriften

Leketøyforskriften regulerer leketøys kjemiske, fysiske, mekaniske, elektriske, hygieniske, brennbare og radioaktive egenskaper. Forskriften forvaltes av Miljødirektoratet og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Formålet med forskriften er å forebygge at leketøy medfører helseskade.

Leketøy skal være laget slik at barn eller andre ikke skal kunne bli skadet av leketøyet. Derfor må innholdet av kjemiske forbindelser i leketøy ikke kunne medføre noen risiko for menneskers helse, verken på kort eller lang sikt.

Foreldre er opptatt av innhold i leker
Tidligere var man ikke klar over hvor mange farlige stoffer leker kunne inneholde, og dermed spurte ikke foreldrene så mye om dette i butikkene heller. Leketøysbutikkene merker at foreldrene har blitt mer bevisste.

– Det kundene spør mest om er om leken kan vaskes i vaskemaskinen og hvilke materialer lekene er laget av. De er svært opptatt av om det er noen farlige stoffer i dem. Spesielt til barn under 3 år, fordi så små barn ofte vil putte lekene i munnen, sier Category Manager Jimmy Olsson i TOP-TOY A/S, eierne av BR og TOYSA¨R¨US butikkene i Norge.

Ekstra strenge krav til de minste
Det finnes egne krav som gjelder kun for leker til barn i aldersgruppen 0-3 år, eller for leker som er beregnet for å puttes i munnen.

– Dersom leker inneholder helseskadelige kjemiske stoffer som lekker ut når barna leker med dem, eller ved at de putter lekene i munnen vil dette kunne før til helseskade på både kort og lang sikt. Derfor er enkelte stoffer forbudt i disse lekene, sier Heidi Morka seksjonsleder for kjemikalier ved miljødirektoratet. De er ansvarlig for de delene av forskriften som omhandler kjemikalier, hygiene og støy.

Hva kan skje ved inntak av farlige stoffer?
Barn er mer sårbare for påvirkning av farlige kjemikalier enn voksne. Barn har liten kroppsmasse sammenlignet med en voksen, derfor vil de tåle mindre av stoffene og det vil være farligere.

– Det som kan være farlig er for eksempel inntak av stoffer som nitrosaminer, som er et stoff som kan virke kreftfremkallende, Bisfenol A og fosfororganiske flammehemmere kan blant annet skade forplantningsevnen og enkelte konserveringsmidler kan gi allergiske reaksjoner, sier Morka.

Det er viktig at lekene testes nøye før de selges i butikkene for å sjekke om det lekker ut noen kjemikalier. Men lekene sjekkes også for andre faktorer.

– Ved å teste lekene får vi undersøkt om det er noen små deler som sitter løst eller faller av slik at små barn kan plukke opp disse og sette dem i halsen, sier Olsson.

Se etter CE-merke
Hvordan kan foreldre vite om lekene på leketøysbutikkene er sikre for babyen sin?

– Det er ikke mulig å se på lekene om de inneholder farlige stoffer eller ikke, men et lurt tips er å sjekke om lekene er CE-merket. Det skal alle leker være, sier Morka.

Men CE-merket er ingen godkjenning, kun produsentens egenerklæring om at lekene oppfyller relevante krav i regelverket om at de ikke inneholder forbudte stoffer eller er farlige på noen måte.

– Myndighetene i Europa arbeider kontinuerlig med å samle inn dokumentasjon for å kunne forby eller sette enda strengere grenser for flere farlige stoffer i leker, sier Morka.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: