BabyDen første sjekken

Den første sjekken

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Av Karine Næss Frafjord 8581 Sist oppdatert 30.01.11

Alle nyfødte barn blir rutinemessig sjekket grundig av en barnelege på barselavdelingen før de reiser hjem. Her får du vite mer om hva barnet ditt blir undersøkt for.

Nyfødte babyer er perfekte! Men for å være på den sikre siden blir alle barn sjekket for både vanlige og svært sjeldne sykdommer og misdannelser før de forlater sykehuset.

Mange foreldre har spørsmål til legen, men glemmer ofte å stille dem i løpet av  undersøkelsen. Derfor kan det være lurt å skrive ned det man lurer på i forkant.
Enkelte sykdommer går i arv, derfor bør alle tenke gjennom hva som finnes av arvelige sykdommer i familien, både på mors- og farssiden. For eksempel kan hofteleddsdysplasi, hoften ut av ledd, være arvelig. Det samme gjelder hjertefeil hos unge mennesker.

Fødselsproblemer

I tillegg til de genetiske risikofaktorene, kan det også oppstå faktorer i forbindelse med fødselen som kan ha stor betydning for barnet.

Det kan være langvarig vannavgang, misfarget fostervann eller infeksjon hos mor. Dette kan gi infeksjon hos det nyfødte barnet . Barn som har ligget i seteleie kan ha forhøyet risiko for hofteleddsdysplasi. Dette følges nøye opp ved at det tas ultralyd av hoftene en eller flere ganger avhenging av om barnet har høy eller lav risiko for å få hofteleddsdysplasi.
Barn som har gjennomgått en ekstra tøff fødsel kan ha fått brist eller brudd i en arm eller skulder.  Noen barn må forløses med vakum eller tang. Dette kan gi smertefulle hevelser og sår i hodet til barnet. 

Spesielle hendelser fra svangerskap og fødsel blir ført inn i mors journal, og vil rutinemessig bli fulgt ekstra opp. Dette kan være spesielle sykdommer som mor har, for eksempel for høyt eller for lavt stoffskifte eller spesielle blodtyper eller antistoffer. Alt dette kan påvirke det nyføde barnet og må følges ekstra opp.

Dette sjekkes barnet ditt for:

Barnet sjekkes fra topp til tå etter vanlige sykdommer. Ingen av undersøkelsene er smertefulle for barnet!

Generelt: det er viktig å bemerke seg hudfarge, spontan aktivitet, bevegelsesmønster og åndedrettsfunksjon, samt om barnet virker fornøyd. Dette sier noe om den generelle tilstanden til barnet.

 • Hjerte: Bilyd på hjertet er svært vanlig hos nyfødte. De forsvinner vanligvis i løpet av de første dagene, og selv om de høres også etter dette er de som oftest uskyldige. En sjelden gang er bilyd tegn på medfødt hjertemisdannelse. Ved en slik mistanke blir barnet utredet nærmere.
 • Lunger: En lytter på lungene for å høre at det er lik åndedrettslyd på begge sider og at barnet puster uten problemer.
 • Lyskepuls: Undersøkes alltid, for manglende puls i lysken kan være tegn på alvorlig hjertefeil.
 • Rødrefleks i øyet: Rødrefleks er det samme som ”røde øyne” på et fotografi. Det er netthinnen som speiles av og en leter etter blødninger eller medfødt svulst på netthinnen.
 • Hodet: Her ser en på form, størrelse, fontaneller (områder hvor hodeplatene ikke er vokst hels sammen), ansiktsform og eventuelt spesielle tegn på for eksempel Downs syndom.
 • Armer, skuldre og krageben:  undersøkes for hevelser eller andre tegn til brudd. Noen ganger kan nervene til armene skades under harde fødsler og det er derfor svært viktig at en undersøker at barnet har normal bevegelighet i begge over- og underarmer.
 • Hender og føtter: en undersøker furer i hendene, om det er det ekstra fingre eller tær, eller om det er manglende eller sammenvokste fingre/tær. Det kan også være andre feilstillinger eller misdannelser som f. eks klumpfot. Noen ganger må barnet henvises videre til undersøkelse av ortoped eller fysioterapeut.

   

 • Mage: en undersøker formen på magen, er den utspilt? Forstørret lever kan være tegn på hjertesvikt og alvorlig hjertefeil. Forstørret milt eller nyre kan indikere misdannelser eller blodsykdommer og er viktig å ikke overse. En observerer også om barnet har hatt urin og avføring.
 • Hofter: undersøkes ekstra grundig for å utelukke at hoften er ute av ledd(hofteleddsdysplasi). Dette gjøres ved ulike tester som Ortolani og Barlows test, i tillegg er det viktig med symmetri.
 • Kjønnsorganer: inspiseres for å se at det ser normalt ut. Jenter kan gjerne ha litt blod eller slim fra vagina. Hos guttene er det viktig å undersøke at begge testiklene er tilstede i pungen og at urinåpningen munner normalt på penis. Hypospadi der urinåpningen ikke munner normalt på penis, er relativt vanlig, og må ofte korrigeres kirurgisk når barnet blir litt eldre. Noen gutter har også vannbrokk i pungen, dette regnes som ufarlig og krever ingen behandling.
 • Hud: en undersøker hudfarge, utslett.
 • Nevrologi: barnet undersøkes om det er sidelike og normalt utløsbare gripereflekser i hender og føtter, samt at Moro refleksen lar seg normalt utløses. Mororefleksen utløses når barnet føler at han er usikker og da slår ut med begge armene.
 • Tonus/traksjon: ved å teste muskelspensten til barnet får en et inntrykk av om han er slapp eller har god spenst. Dette sier noe om den generelle tilstanden til barnet.
 • Rygg: ryggen undersøkes ved at  barnet løftes opp og holdes med en hånd. En ser etter symmetri, normal ryggrad, tegn til skjult ryggmargsbrokk.
 • Oksygenmetning i blodet: det måles oksygenmetningen i blodet til alle nyfødte. Dette gjøres for å avdekke alvorlige hjertefeil. Undersøkelsen er helt smertefri og det festes et lite måleapparat på barnets fot/hånd. Dette teller antall røde blodlegemer som er mettet med oksygen/surstoff. Undersøkelsen varer i kun noen minutter. Oksygenmetningen skal normalt være over 95 %. Noen ganger kan nyfødte ha lavere metning uten at det er snakk om alvorlige hjertefeil, men lungeproblematikk eller infeksjon. Imidlertid vil ofte barn med påvist lav oksygenmetning overflyttes til fra barselavdelingen til nyfødtavdelingen for mer overvåkning.
 • Hørsel: de fleste nyfødte får nå tilbud om hørselstest før utskrivning. Målet er å oppdage et eventuelt hørselstap så tidlig som mulig for rakst å komme igang med hjelpetiltak. En liten propp settes i barnets øregang. Det sendes små klikkelyder inn i øret, og et normalt indre øre sender klikkelydene tilbake ut gjennom øregangen. Denne lyden registreres. Testen er helt smertefri.
 • Blodprøver: Alle nyfødte blir undersøkt for 23 sjeldne arvelige sykdommer. Screeningen er nylig utvidet fra to sykdommer, fenylketonuri (tidligere kalt Føllings sykdom) og medfødt hypotyreose. Årlig vil sannsynligvis 50-60 sykdomstilfeller oppdages ved en utvidet screening.
 • Gulsott: gulsot er vanligvis fysiologisk og helt ufarlig, men noen ganger kan det være alvorlige bakenforliggende årsaker til gulsoten eller gulsoten blir så høy at den må behandles. Barn som blir synlig gule i huden og på sclera (det hvite i øyet) undersøkes med en liten maskin som trykkes mot huden. Dersom dette viser over en gitt verdi, tas det blodprøver for å følge bilirubin-nivået hos barnet. Noen ganger må barnet behandles med fototerapi dersom bilirubin nivået går over barnets behandlingsgrense.

 

 

 

 

 

 

 

 

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: