BabyLek og læring– Lek med barnet ditt 15 minutter hver dag

– Lek med barnet ditt 15 minutter hver dag

– For barn er ikke lek "bare lek", men ramme alvor! Derfor må også du ta leken på alvor. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Nanna Baldersheim 16885
Barnet ditt lærer mye av å leke, og spesielt blir språkutviklingen stimulert. Det gjelder særlig for den viktige symbolleken, som starter når barnet er 2-3 og avtar i 5-6-årsalderen. Men hvor mye skal foreldre blande seg i barnas lek?

– Som voksne oppfatter vi alt barn foretar seg som lek, men for barn er leken ramme alvor. Da gjelder det å ta leken på alvor. Lek og læring er to sider av samme sak, forteller pedagogikkprofessor Stein Erik Ulvund fra Universitetet i Oslo.

Lek = læring
Når vi voksne sier om barna at ”de bare leker”, stemmer ikke det. Ifølge pedagogikkprofessoren finnes det ingen motsetning mellom lek og læring.

– Du kan leke inn både bokstaver og tall. Leken er en krumtapp i den motoriske, intellektuelle og sosiale utviklingen. Barn får mye gratis medlæring av erfaringene de gjør gjennom lek. For eksempel når de leker med plastilina, og ruller ut en pølse, kan du be barnet om å ta like mye plastilina og forme en ball av det. Deretter ber du barnet avgjøre om pølsen eller ballen er tyngst. Mange barn vil gjette at pølsen er tyngre enn ballen fordi den er lengre. Med plastilinaen kan du vise at de er like tunge. Med litt veiledning kan de leke seg til en bedre forståelse, forteller Ulvund.

Ulike typer lek:

Øvelseslek (2-3 år)
Den viktigste fram til treårsalderen. Barnet øver seg på ferdigheter som å gå, løpe, klatre. Fremmer motorisk utvikling og konsentrasjonsevnen, trener musklene.

Konstruksjonslek (fra 2 år)
Barnet bygger for eksempel tårn og hus av klosser. Viktig for finmotorikken, og fremmer trolig intelligensen.

Symbolsk lek (fra 2-3 år)
Barnet ”later som”, og leker familie, teselskap osv. Gjenstander får en annen betydning, for eksempel kan en stolrekke være et tog.

Regelstyrt lek (fra 3-4 år)
Brettspill som Ludo, gjemsel. Barna leker etter regler eller finner på reglene selv og forhandler om reglene. Viktig for logisk tenkning.

Leker ikke på bestilling
Pedagogikkprofessoren understreker at lek også har en egenverdi.

– Et av de viktigste kjennetegnene ved lek er at det er lystbetont. Leken er en indre kraft – barn har en trang til å leke, og de leker spontant uten at de voksne nødvendigvis må medvirke.  Mange foreldre har prøvd å si til femåringen at han skal gå på rommet sitt og leke. Da kan du være sikker på at det ikke skjer! Barn leker nemlig ikke på bestilling. Leken er en spontan og impulsstyrt aktivitet. Barn vil leke når det passer dem, og det er jo ikke alltid på de tidspunktene som passer de voksne.

– Skal vi leke mor, far og barn?
I 2-3-årsalderen begynner barna å leke det professoren kaller symbolsk lek eller rollelek. Denne typen lek kjennetegnes av at leken i seg selv eller gjenstander som barna bruker i leken har en annen betydning enn de har i virkeligheten. En kloss kan være en bil, en stolrekke kan være et tog og plassen under kjøkkenbordet er et hus. Barna leker kaffeselskap med kopper som ingen andre enn barnet selv ser, men ofte dekker de på med lekeservise og arrangerer måltider. Rolleleken når et høydepunkt når barnet blir 5-6 år.

– De vanligste rollelekene er mor og far og doktor og pasient. Barna er veldig klare over at dette er lek En 5-åring kan for eksempel si ”skal vi late som om vi reiser på ferie?”. De vet godt at leken er på liksom og de skiller mellom fantasi og virkelighet, forteller Ulvund.

Professoren har observert hvordan barn gjerne velger svært tradisjonelt når de leker. Mor er hjemme og passer barna mens far er på jobben.

– Barnet lærer mye gjennom rolleleken. Denne leken er en viktig grunn til at kjønnsrollene fester seg tidlig. Barn er på mange områder ganske tradisjonelle!

– Ikke stopp leken
Den symbolske leken gir også barnet en mulighet til å fantasere. Noen får fantasivenner, som kan gi mye trøst etter at for eksempel familien har flyttet. Den symbolske leken er nemlig en viktig måte å bearbeide følelser på.

– Å leke ut vonde og vanskelige følelser er en viktig del av rollelek. Om barnet opplever at besteforeldrene dør, kan det komme til å leke at noen dør. De voksne bør ikke stoppe denne leken selv om den virker grotesk. Barna må få leke det de føler og spille ut følelsene sine gjennom leken.

En annen viktig funksjon som rolleleken har, er at den gir barnet en innføring i regler, normer og verdier.

– Barn spiller ulike roller i rolleleken. De spiller mor eller far og kopierer foreldrenes væremåte. Fordi du er en modell for barnet ditt, overfører du dine verdier og holdninger til barnet. De kopierer dine væremåter i leken, på godt og på vondt, forklarer Ulvund.

Denne typen lek er også viktig for å danne vennskap. For at et barn skal kunne fungere sammen med andre, må det tåle noen krav, som å kunne vente på tur. I rollelek er dette en viktig egenskap. Barnet som leker pasient må ligge stille mens doktoren undersøker. Etterpå bytter de. Barnet lærer at det ikke kan styre alt hele tiden.

Gutter og jenter
– Grovt sett kan vi dele barn i to hovedgrupper etter hvilken form for lek de foretrekker. Den ene store gruppen er opptatt av sosiale temaer i leken. De bruker leker og andre gjenstander i rollelek. Den andre hovedgruppen er mer opptatt av å bygge, eksperimentere, undersøke gjenstander og å plukke fra hverandre ting. Det er en overvekt av gutter i den siste gruppen, og av jenter i den første, forteller Ulvund.

Han forteller at selv om det finnes tydelige kjønnsforskjeller, deltar begge gruppene i alle former for lek:  Gutter leker også rolleleker, og jenter bygger og plukker fra hverandre, de gjør det bare ikke fullt så ofte.

Når du leker med barnet ditt:

La barnet lede leken.

La barnet styre tempoet i leken.

La barnet holde på med noe han eller hun liker, ikke noe du har lyst til.

Avslutt leken hvis barnet ikke er interessert.

Slik hjelper du barnet ditt til å leke med andre
– Barn kan fint leke alene og bør få lov til det uten innblanding fra voksne. Men selv om barn ikke trenger hjelp, bør alle foreldre leke med barna sine. Leken fremmer særlig språkutviklingen, og barn lærer først og fremst språket av å snakke med voksne. Voksne bør utnytte den gunstige medlæringen som leken har, og være i konsentrert lek med barnet sitt i 10-15 minutter hver dag, sier Ulvund.

Når skal de voksne blande seg i barnas lek?

– Mange mener at barn bør få være i fred når de leker uten innblanding fra voksne. Men det kan være grunn til å blande seg. Hvis leken går over til at noen blir satt utenfor og ikke får være med, eller blir plaget, må de voksne gripe inn, sier pedagogikkprofessoren. Han har også et tips til foreldre med sjenerte barn som ikke tør å gå inn i lek med andre barn.

– En av foreldrene kan begynne å leke med de andre barna mens barnet ditt ser på. Da vil barnet ditt etter hvert komme bort og bli med i leken, og da kan du trekke deg sakte tilbake. Slutter barnet ditt å leke med de andre, har du trukket deg ut for raskt.

Tips: Leking og læring

Du kan selv finne ut hvor langt barnet ditt har kommet i å sette seg inn i hvordan andre tenker og føler. Sett i gang en butikklek med ham eller henne hvor du er selgeren og barnet skal kjøpe. I butikken din har du typiske gutte- og jenteting, som barberingsmaskin, slips, dameveske og noen av barnets egne leker. Be barnet om å kjøpe en bursdagsgave til pappa. Hvis barnet velger slipset, er det et tegn på at han kan tenke seg inn i pappas sted og forstå at pappa sikkert blir glad for et slips. Hvis barnet velger en leke, ser det fortsatt gaveutvelgelsen fra sitt eget synspunkt. Barnet tror at pappaen vil bli glad for de samme gavene som barnet selv setter pris på. Mange barn vil klare denne testen når de er mellom 3 og 4 år gamle.

Kilde: ”Forstå barnet ditt 2-5”, Stein Erik Ulvund.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: