I den tidlige leken vil du og spebarnet “tone dere inn” til hverandre og utvikle en sterk og kjærlig tilknytning. Det er viktig å være bevisst på barnets signaler slik at du forstår når det vil leke og når det vil hvile.

Kommunikasjonsevnen er der fra første stund, det ser du ved at spebarnet kan ape etter ansiktsuttrykk bare en time etter fødselen, og at barnet forsøker å gi signaler ved for eksempel å fekte med armene eller snu seg bort. Selv om det til å begynne med kan virke som om spebarnet ikke foretar seg så mye, tar det likevel til seg mye informasjon om verden gjennom sansene. I tillegg sender barnet ut forskjellige signaler for å få din oppmerksomhet.

Visste du dette?
Barnets selvfølelse og evne til å danne tette følelsesmessige bånd til andre mennesker er i stor grad avhengig av kvaliteten i forholdet til foreldrene – og dette forholdet styrkes ved lek og samspill.

Vil etterligne deg
Spebarnet kjenner igjen berøringen din, lukten din og stemmen din, og det vil etter hvert kjenne igjen ansiktet ditt. Det reagerer på forskjellige farger, lyder og bevegelser. Spebarnet vil også lage små, rykkende bevegelser med hendene og komme med lyder for å tiltrekke seg din oppmerksomhet.

Det vil også se på ansiktet ditt og prøve å etterligne ansiktsuttrykkene dine. det vil kikke på deg når du snakker. Etter de første seks ukene kan du begynne å forvente kurrelyder, hvin, gurgling, smil og en rekke forskjellige typer gråt som er ment å fange din oppmerksomhet.

Spebarnets oppmerksomme tilstand
Spebarn er mest innstilt på lek og samspill i en rolig, oppmerksom tilstand. For å få barnet i denne tilstanden kan du holde det i en halvt oppreist stilling slik at det ser på deg eller på en leke. I denne stillingen vil spebarnets hender og armer også åpne og lukke seg slik at barnet blir stimulert til å leke med hendene sine eller leken.

Riktig blanding av ro og oppmerksomhet
Den tidlige leken består i at du og spebarnet “toner dere inn” til hverandre og utvikler en sterk og kjærlig tilknytning. Denne kan bestå i at dere etterligner hverandres ansiktsuttrykk og tar initiativ til “samtaler”. Det er viktig at du er oppmerksom på barnets signaler, slik at du forstår når det vil leke og når det vil hvile. Spebarn trenger den riktige blandingen av rolig tid alene og tid sammen med andre mennesker.

Følelsesmessig inntoning
Den amerikanske forskeren Daniel Stern introduserte begrepet følelsesmessig inntoning for å beskrive den ikke-verbale kommunikasjonen som er så viktig mellom foreldre og barn. Inntoning er en følelsesmessig tilpasning på tvers av sansene. Det betyr at spebarnet for eksempel uttrykker noe med et ansiktsuttrykk eller en bevegelse, og at den voksne “bekrefter” med ord eller bevegelser.

Alle spebarn er forskjellige. Vær oppmerksom på de signalene du får. Når barnet gråter, snur hodet bort eller lukker øynene mens dere leker, er det sannsynligvis overstimulert. Ved at du reagerer på en hensiktsmessig måte og tar en pause, vil barnet føle seg forstått, noe som er viktig for å utvikle tillit.

Beroligende eller opplivende lek
Leken kan være beroligende eller opplivende avhengig av hvilket stemmeleie og hvilke ansiktsuttrykk den voksne bruker. Foreldre har en intuitiv evne til å justere spebarnets stemningsnivå på denne måten – uten å tenke over at det er det de gjør.

En mor som skal amme et spebarn som nettopp har våknet, vil kanskje begynne med å prate rolig, for deretter å bruke en livligere stemme for å få barnet i en oppmerksom tilstand. De kan småprate litt, og kanskje blir barnet så ivrig og sprellende at det blir vanskelig å få det til å roe seg ved brystet. Da vil mor bruke en roligere stemme for å få ned stemningsleiet hos barnet.

Gode leker i denne alderen
  • Følg lyden! Oppmuntre spebarnet til å følge en leke med øynene mens du klemmer på den.
  • Kyss over alt! Kyss barnets kroppsdeler mens du sier kroppsdelens navn: Jeg er så glad i den lille magen! Jeg er så glad i den lille foten! Gi “nesekyss” ved å gni nesen din mot barnets.
  • Opp med hodet! Ligg på ryggen med spebarnet på magen din. Si barnets navn og løft barnet litt for å oppmuntre det til å løfte hodet. Det er bra for barnet å ligge litt på magen i våken tilstand, det styrker rygg- og nakkemuskler.
  • Hermegåsa! Rekk langsomt tungen ut mens spebarnet ser på deg. Gjør det gjentatte ganger for å se om barnet hermer etter deg. Dette kan du også gjøre mens du holder barnet opp foran et speil.
  • Sangleker! Lyden av stemmen din er noe av det beste barnet vet. Rim, regler og sangleker stimulerer den følelsesmessige tilknytningen mellom barnet ditt og deg.• Store bilder av ansikter og silhuetter i svart, hvitt og rødt
  •  Gjenstander som spebarnet kan se på – gjerne med gode kontrastfarger og tydelige mønstre
  •  Lette rangler med lyd (for eksempel sokke- og håndleddsrangler)
  •  Leker som lager lyd når man klemmer på dem
  •  Bøker med sterke farger og bilder med tydelige kontraster
  •  Uknuselige speil

Hentet fra Babyverdens foreldreveilederserie. Fagkonsulent: Henning Rye

Hva synes du om artikkelen?