Sist oppdatert: 28. januar 2005

Brudd
Beina på små barn er så myke at det sjelden blir brudd, men det kan selvsagt skje. Får du mistanke om brudd, for eksempel ved at det er feilstilling, må du holde bruddstedet i ro og kontakte legevakten (tlf. 113). Barns bein er nokså elastiske. Et kraftig støt mot brystet, som hos en voksen ville kunne medføre ribbeinsbrudd, vil hos barn kunne forårsake skade på lungene selv om den ytre skaden virker liten.

Skurubbsår
Den vanligste sårtype på barn er skrubbsår, det vil si en avskrapning av det øverste hudlaget. Det kan være veldig vondt for barnet, samtidig som barnet selvsagt kan bli skremt på grunn av den hendelsen som har forårsaket såret.
I tillegg til å gi trøst, må du behandle selve skrubbsåret. Vask det på vanlig måte med lunkent såpevann, slik du pleier å vaske barnet ellers. Pass på at du får vekk all jord og grus så det blir helt rent i sårområdet. Etterpå kan du, avhengig av størrelsen på såret, sette på et plaster eller legge på en liten bandasje (som ikke bør være så tykk at det ikke kommer luft til).

Kuttsår
Som navnet sier, er dette smale kutt som går noe dypere ned i huden. Derfor blør de også litt mer, men en slik blødning er sjelden farlig. Klem gjerne sårkantene sammen, vask og tørk vekk blodet rundt såret. Sett deretter på plaster som trekker sårkantene sammen. Som regel er dette tilstrekkelig. Synes du kuttsåret er svært langt eller dypt, bør du kontakte lege, som vil vurdere om det eventuelt bør syes. Hvis du ser at det er jord eller annen forurensning i såret, og du ikke får renset det helt ordentlig selv, bør du alltid kontakte lege.

Hva synes du om artikkelen?