Ekspertene anbefaler å starte med svømmeopplæring i 4-5 års alder. Dropp armringene og la barnet leke seg til ferdighetene! Her får du de beste svømmetipsene.

Barn kan tilvennes vann allerede fra de er babyer. Jan Kjensli, som er utviklingskonsulent med ansvar for blant annet svømmeopplæring i Norges Svømmeforbund (NSF), skryter av babysvømming som en flott aktivitet for foreldre og barn.

– I tillegg vil småbarnssvømming (2-5 år) være et godt tilbud for barna. I disse aktivitetene er også foreldrene med uti bassenget. Det finnes mange gode tilbud innen baby- og småbarnssvømming lokalt, sier Kjensli.

SVØMMEKURS:
Du kan melde barnet ditt på svømmekurs på www.tryggivann.no

Start før skolealder
Norges Svømmeforbund anbefaler å starte med svømmeopplæring før barna starter på skolen, gjerne i 4-5 års alder. Det finnes mange gode kurstilbud i de lokale svømmeklubbene, hvor man vil få undervisning med godkjente instruktører. Også mer kommersielle badeland tilbyr ofte svømmekurs. Norges Svømmeforbund har en egen metodikk for svømmeopplæring som de kaller Norges Svømmeskole.

– Vi starter med vanntilvenning, hvor barnet vil lære seg det mest grunnleggende ved å oppholde seg i vann. Barna beveger seg rundt i bassenget, leker, spruter vann, vasker ansiktet og så videre. Dette er avgjørende for tryggheten de trenger når vi etter hvert skal gi dem utfordringer som å dykke under vann. Etter hvert lærer vi nemlig barna å dykke under, plukke opp gjenstander fra bunnen og å holde øynene åpne under vann. Det neste steget dreier seg om å flyte, både på mage og rygg, med armene strukket eller langs siden, og å kunne rotere fra mage til rygg og omvendt. Videre lærer barna å gli, både på mage og rygg, og å kjenne hvordan motstanden i vannet kan reduseres ved å endre kroppsstilling. Det siste steget i begynneropplæringen er å skape fremdrift, altså å bevege armer og bein på en slik måte at man beveger seg fremover. Vi tar utgangspunkt i crawl og ryggcrawl, som er de enkleste svømmeartene å lære. Så gangen i opplæringen er altså vanntilvenning, dykking, flyting, gliding og fremdrift. Tørrsvømming driver vi ikke med, smiler Kjensli.

Dagens foreldre vil kanskje bli overrasket over at barna lærer crawl først. De fleste husker at brystsvømming var den første svømmearten de lærte. Men det har vist seg at crawlebevegelsen med beina er den letteste for barna å lære seg. Dessuten er det enklere og mer naturlig å bevege armene framover over vann, som i crawl, enn under, som i brystsvømming fordi det er nesten tusen ganger mer motstand i vann enn i luft. Med denne metoden opplever barna raskt at de kommer seg framover i vannet.

Gode læringsvideoer:
Tips til hvordan du selv kan lære barnet å svømme finner du på www.youtube.com/norgessvommeskole

– Har du noen tips til hvordan foreldre selv kan starte svømmeopplæringen med barna sine?
– De kan bruke noe av metodikken jeg har beskrevet her. I tillegg anbefaler vi boken vår ”Slik lærer du å svømme” av Ørjan Madsen og Per Irgens. Imidlertid er det en rekke fordeler med å ha barna på egne kurs hvor de får undervisning av godkjente instruktører sammen med andre barn. Det å leke og å øve sammen med andre barn bidrar positivt i læringsprosessen.

ARMRINGER TIL LEK:
Armringer er greie til lek, men ikke la barnet venne seg til kunstig oppdrift. Barnet skal lære å bevege seg i vann på egen hånd.

– Armringer – er de et godt hjelpemiddel eller hindrer de læring?
– Vi bruker ikke flytehjelpemidler i den organiserte opplæringen. Ved å bruke prinsippene i Norges Svømmeskole vil man lære å svømme uten å måtte ta i bruk flytehjelpemidler.

– Bare halvparten kan svømme
Svømmeforbundet gjennomførte i 2013 en undersøkelse av norske skoleelevers svømmeferdigheter. Resultatene viste at 53 prosent av 5. klassingene kan svømme 200 meter eller lengre sammenhengende uten flytehjelpemidler. I 2009 var denne andelen på 49 prosent.

– Undersøkelser gjennomført av Utdanningsdirektoratet i 2016 og 2018 viste omtrent de samme resultatene, men man kan kanskje ane en liten forbedring, sier Kjensli. Og påpeker at svømmeundervisningen ikke er god nok.

– Skolens læreplan sier at barna skal være svømmedyktige innen utgangen av 4.trinn. Dette målet nås kun for cirka 50 prosent av elevene, og slik bør det selvsagt ikke være. Dessverre har vi ikke undersøkelser lengre tilbake i tid, så vi kan ikke si noe om det var bedre før i tiden. Imidlertid er det et problem nå, og det er vi opptatt av at utdanningsmyndighetene tar på alvor, sier Kjensli.

Den erfarne svømmetreneren forteller at de vet at mange skoler ikke har noen form for svømmeopplæring. Noen skoler har så lite som 10 timer fordelt på 4 år, mens andre har svømming på timeplanen en gang i uken. Spennet er med andre stort.

Svømmeforbundet anbefaler minimum 40 timer svømmeundervisning for å oppnå svømmedyktighet.

ER DU SVØMMEDYKTIG?
Prøv Norges Svømmeforbunds test:
«Fall uti på dypt vann, svøm 100 meter på magen og underveis plukke opp en gjenstand med hendene, stopp og hvil-> flyt på mage, rull over, flyt på rygg-samlet i 3 min. Svøm deretter 100 meter på rygg og ta seg opp på land».

Samme krav gjelder som kompetansemål på 4. trinn i skolen.

Det er ikke bare norske barn som sliter med svømmeferdighetene. En undersøkelse som Norges Svømmeforbund gjennomførte i 2007 viste at cirka 50 prosent av voksne ikke kan svømme 200 meter i sjøen på sommertid. Det viser at det også er veldig mange voksne som ikke er svømmedyktige.

– Er svømmeopplæring er et samfunnsansvar eller er det foreldrene som må ta jobben med å lære barna å svømme?
– Svømmeopplæring er et samfunnsansvar, all den tid det er definert som kompetansemål i grunnskolen. Men i tillegg har foreldre et ansvar for å lære sine barn å svømme. Som regel velger foreldre å melde barna på et svømmekurs hvor de vet at opplæringen vil foregå på en god måte. Det er ikke alle foreldre som selv har ferdigheter nok til å lære egne barn å svømme.

Ikke nok med trening i sydenbasseng
Kjensli understreker at å være svømmedyktig ikke er det samme som å klare fem svømmetak i et varmt basseng i Syden. Vannet i Norge er kjølig, selv om sommeren, og det er vanskeligere å svømme i bølger enn i rolig bassengvann. Derfor er det viktig at du lærer barnet ditt å bli trygt i sjøen også.

– Mange foreldre vil nok kunne lære barna sine å komme et stykke på vei, men for de aller fleste vil skolens opplæring og eventuelt svømmeklubbenes kurstilbud være det eneste reelle alternativet, sier han.

SLIK LÆRER DU BARNET DITT Å SVØMME:

  1. La barnet venne seg til å få vann i ansiktet. Barnet beveger seg rundt i bassenget, leker, spruter vann, vasker ansiktet med vann. Dette kan du også gjøre i dusjen hjemme.
  2. La barnet dykke under vann med hodet. Ganske snart klarer barnet å plukke opp gjenstander fra bunnen og å holde øynene åpne under vann.
  3. Flyter på mage og på rygg med armene strukket ut eller langs siden. I begynnelsen kan du støtte med en hånd under ryggen eller magen.
  4. Roterer fra mage til rygg og omvendt.
  5. Glir framover i vannet ved å bevege armer og bein (sparke opp og ned med beina) med utgangspunkt i crawl og ryggcrawl.

Her finner du bøker om svømmetrening.

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?