Dersom du måler magen din med et målebånd hver uke, og registrerer resultatene i en app, kan du følge vekstkurven til barnet ditt. Blant jordmødre får nyvinningen blandet mottakelse.

Sist oppdatert: 17. juni 2014

SF-mål

Symfyse-fundusmål er avstanden fra øverste kant av skambenet (symfysen) til toppen av livmoren (fundus).

Fra uke 24 i svangerskapet er det viktig at fosterets vekst i magen blir fulgt opp systematisk. Ved hjelp av et målebånd, sjekker i dag enten lege eller jordmor det såkalte symfyse-fundus-målet (SF) på svangerskapskontroll. Dette kan avdekke om fosteret har god eller dårlig vekst.

Nå har en gruppe fra NTNU og St. Olavs Hospital i Trondheim sammen utviklet en app der gravide selv kan registrere veksten til fosteret. Appen er ment som et hjelpemiddel i svangerskapsomsorgen, og den gravide kan vise fram sin selvmålte SF-kurve når hun kommer til de vanlige svangerskapskontrollene.

Les også:
Følg babyen i magen uke for uke

Se barnet og magen vokse!

Appen "Symfyse-fundusmål" er tilgjengelig både i Google Play og App Store. Foto: Skjermdump fra Apple StoreSupplement
– Det er ikke meningen at selvmålingen skal erstatte de SF-målingene som foretas av lege eller jordmor, men de supplerer disse, sier professor Bjørn Backe ved NTNU til Forskning.no. Backe har selv vært med på utviklingen av den nye appen.

Han mener en fordel med at kvinnene utfører målingene selv, er at de kan måle oftere slik at kurven får flere punkter. Dermed unngår man variasjonen som følger av at det er flere personer som måler. Dersom målingene den gravide registrerer er utenfor normalområdet, gir appen beskjed om dette, og oppfordrer kvinnen til å vise fram kurven ved neste kontroll.

Les også:
Har du fått riktig termin?

Er det greit å veie gravide?

Skeptisk
Nestleder i Den Norske Jordmorforening, Trude Thommesen, sier det er flott at kvinner selv er bevisste på fosterets utvikling. Personlig er hun likevel skeptisk til at de gravide selv skal ta SF-mål.
– Å ta SF-mål er en del av jordmødres fagkunnskap. Jeg understreker at jeg ikke har sett denne appen, og satt meg inn i hvordan den virker.  Likevel tenker jeg umiddelbart at det er mange mulige feilkilder, sier hun.

Thommesen har mange års erfaring fra svangerskapsomsorgen, og påpeker at det er mange ting som kan virke inn på hvor stort SF-målet blir.  Det kan blant annet handle om hvordan fosteret ligger i magen, om den gravide har full urinblære eller ikke, og om den gravide ligger likt hver gang en skal ta målene.

– Kanskje kan en slik app også skape mer engstelse og uro for den gravide, tror Thommesen.

Det er for eksempel vanlig at SF-kurven flater litt ut mot slutten av svangerskapet. Ifølge Thommesen handler ikke dette nødvendigvis om at barnet slutter å vokse, men at fosterets hode trenger lengre ned i bekkenet. Hvis en ikke vet om dette på forhånd, kan det skape engstelse, tror hun.

Les mer: Tanker, frykt og følelser i svangerskapet

Ikke oppdatert kurve
Backe sier at kurven for fosterets vekst ikke har blitt oppdatert siden 1984, og at den ikke tar hensyn til individuelle forskjeller. Han mener også det er et alvorlig problem at kurven tillater for lave verdier på slutten av svangerskapet, og at fostre med dårlig vekst dermed kan bli oversett.

– Vi vet at noen få jordmødre er skeptiske til at kvinner selv skal ta SF-målene. Som organisasjon stiller vi oss likevel positive til denne appen. Dette fordi appen tar utgangspunkt i en oppdatert referansekurve, sier jordmor og landstyrerepresentant Linn Holberg i Jordmorforbundet NSF.

Holberg sier at vekstkurven som i dag brukes på «Helsekort for gravide» er utdatert, og at den er utarbeidet på et utvalg av bare 100 kvinner. Ifølge Forskning.no er kurven i appen er basert på en ny norsk SF-kurve fra 2013. Den er utviklet av Folkehelseinstituttet, og baserer seg på målinger fra over 42.000 kvinner. I de nye kurvene er det tatt hensyn til kvinnens høyde og vekt ved starten av svangerskapet.

– Kan ikke erstatte jordmor eller lege
Holberg sier Jordmorforbundet NSF ser på appen som et supplement til dagens svangerskapsomsorg, og at dette er tilleggsopplysninger de gravide kan ta med seg til lege eller jordmor.
– Men appen vil aldri kunne erstatte den kunnskapen som jordmor og lege sitter inne med, understreker hun.

Holberg sier de har visst om at denne nye appen var under utvikling, og ser på den som en del av samfunnsutviklingen.
– Vi er nødt til å akseptere at verden går framover, og folk ønsker å være mer deltakende. Men først og fremst handler det om at appen er basert på ny forskning, og det gjør at vi stiller oss positive til den, sier hun.

Jordmorforbundet mener det er positivt at appen har en egen instruksjonsvideo, og de vet at det er en fordel at det er samme person som tar målene hver gang.
– Det viktige med appen, er at vi kan fange opp foster som er små. Det er bedre at vi tar en ekstra kontroll på et friskt, normalt stort foster, enn at vi ikke klarer å fange opp de små fostrene, sier hun. Og legger til at redusert fostervekst forekommer i 3-10 prosent av alle svangerskap.

Holberg sier en annen fordel med appen er at den anbefaler aktuelle kvinner å ta glukosebelastning, og minner om tid for å ta Rhesus-prøver hos Rhesus-negative kvinner.

– Dere frykter ikke at kvinner kan bli unødvendig bekymret?
– Vi tenker at dette avhenger av den enkelte gravides personlighet. De som blir engstelige, ville kanskje blitt engstelige uansett. Her har vi som jordmødre og leger en jobb og gjøre med å tolke funn og berolige kvinnene. Og dette er bare et tilbud til de gravide. Det er valgfritt om en ønsker å bruke appen, sier Holberg.

Hva synes du om artikkelen?