Bleieutslett

Faren for bleieutslett er størst hvis barnet blir liggende lenge med våt bleie. Unngår du å vaske med vanlig såpe, smører med en beskyttende salve og skifter bleiene tilstrekkelig ofte vil sannsynligvis barnet slippe utslett.

Feber

Feber er en av kroppens forsvarsmekanismer. Det er ingen direkte sammenheng mellom febergraden og sykdommens alvorlighet derfor må vi også følge med på hvilke andre symptomer som opptrer sammen med feberen.

Magesmerter

Gi ikke barnet noe å spise hvis det har magesmerter, og i første omgang bør det bare få vann å drikke. Søk lege hvis barnet har smerter så lenge som i fire timer.

Hoste og tung pust – hva er det tegn på?

Vanligvis skyldes hoste eller tung pust forkjølelsesvirus. Dersom de to sykdomstegnene opptrer samtidig kan det også være et tegn på mer alvorlige sykdommer som du bør kontakte legen om.

Den femte barnesykdom

den femte barnesykdom
Den femte barnesykdom er en vanlig virusinfeksjon hos barn. De fleste får den i 3-10 års alderen. Sykdommen kommer i flere faser, noe som kan virke forvirrende på foreldrene. Sykdommen er ikke farlig for barn, men kan være det for gravide.

Hodepine hos barn

Det er svært sjelden at hodepine skyldes alvorlige tilstander. Likevel skal du ved langvarig og akutt hodepine eller i situasjoner der hodepine bare er ett av flere symptomer, kontakte lege.

Oppkast og gulping

Barn som kaster opp og gulper må få tilført nok væske og bør ha det så behagelig som mulig. Kontakt lege hvis du mistenker at sykdommen er alvorlig og barnet ikke får i seg nok næring.

Brennkopper

Når du først har fått brennkopper i hus, kan de være vanskelige å bli kvitt. Brennkopper er svært smittsomt, men mye er gjort med god håndhygiene.

Blindtarmbetennelse

Barn kan få blindtarmbetennelse i alle aldere, men forekommer svært sjelden før i fireårsalderen. De første symptomene på blindtarmbetennelse er magesmerter og kvalme.

Øyeplager

Øyeplager kan ha mange årsaker og enkelte plager, som øyekatarr, kan spre seg fort fra barn til barn. Vær nøye med hygienen når du skal rense eller fjerne rusk fra barnets øyne.