AnnonsørinnholdEspiraBarn og språkutvikling

Barn og språkutvikling

Av Espira 812 Sist oppdatert 04.10.22
Har barnet ditt begynt å bable? Har det sagt sine første forståelige ord? Hva er neste steg i språkutviklingen? De aller fleste kjenner seg godt igjen i å være opptatt av og noen ganger bekymret for, barnets språklige utvikling. Men, hva er egentlig vanlig og hvordan kan du stimulere og støtte ditt barns språkutvikling?

Språk 0 – 1 år

Visste du at barns språkutvikling starter lenge før du hører de første forståelige ordene? Helt fra barnet blir født kommuniserer barnet med deg, og du med barnet ditt. Smil, gråt, lyder og grimaser er en naturlig del av språkutviklingen. Du har sikkert hørt at barnet ditt utforsker språket ved å leke med ulike lyder og lydkombinasjoner. Barnet utforsker lydene som sitter i halsen, g-lyd og k-lyd. Det utforsker også lydene som sitter i leppene, for eksempel p-lyd og m-lyd. Du imiterer sikkert lydene barnet ditt sier? Akkurat slik støtter du barnet i den tidlige språkutviklingen. Dere skaper et samspill der dere svarer på hverandres lyder og utfordrer hverandre. Dette er viktige språklige ferdigheter. Det handler både om å utforske lyder og lydkombinasjoner språket vårt består av og å ta tur i samtalen.

Barnet oppdager mening i lyder og lydkombinasjoner
Etter hvert finner barnet ditt ut at enkelte lyder og lydkombinasjoner har en mening. En viktig milepæl i språkutviklingen! Barnet kan for eksempel si “ssss” og se mot lampen, gjentatte ganger. Det har oppdaget ordet “lys”. Noen barn klarer å formulere slike ord tidlig, mens andre bruker litt lengre tid på dette. Begge deler er helt normalt. Enda viktigere enn å kunne si ord selv er det at barnet ditt etter hvert begynner å forstå noen ord i hverdagen. Du kan legge merke til om det reagerer på en naturlig måte når du sier at dere skal gå ut, bade eller spise mat. De fleste barn forstår tydelig slike meningsfulle fraser i hverdagen og viser med kroppsspråk at de for eksempel gleder seg til å bade når du sier at det skal skje. Dersom barnet ditt nærmer seg ett år og ikke reagerer på noen slike daglige fraser er det lurt å snakke med helsestasjonen om dette.

Barnet leder oppmerksomheten din
Når ettårsdagen nærmer seg har de fleste barn begynt å peke. Det betyr at barnet forstår at dere to ikke nødvendigvis har oppmerksomheten rettet mot det samme, og at det må lede oppmerksomheten din. Nok en viktig kommunikativ ferdighet! Vi bruker jo språket for å formidle noe vi er opptatt av og som den andre skal få ta del i.

 

Språk 1 – 3 år

I perioden 1-3 år skjer det vanligvis en voldsom språkutvikling.. Fra å forstå og kanskje kunne si noen ord som 1-åring, kan de fleste 3-åringer snakke i enkle setninger. Dette er også perioden de fleste barn starter i barnehagen og får mange nye språklige impulser derfra. De første ordene barnet ditt sier består ofte av korte og forenklede ord, og mye av barnets kommunikasjon i 1-årsalderen er vanligvis det vi betegner som babling. Du kan imidlertid høre at barnet øver seg på å snakke i setninger med tonefall, tempo og styrke som passer morsmålet.

De første ordene
Når barnet ditt etter hvert begynner å få noen forståelige ord er dette ofte navn på familiemedlemmer, typisk “mamma” og “pappa”, men også navn på gjenstander og hendelser i hverdagen. Her er det store variasjoner, men ord som “spise”, «sove» og “drikke” er viktige ord for de yngste barna. Dette er noe barnet møter og omgir seg med hver dag. For å støtte barnets språkutvikling er det viktig at du gjentar ordene barnet ditt bruker, gjerne i en meningsfull sammenheng. Når barnet for eksempel sier “spise” kan du svare med: “Ja, nå skal vi snart spise mat” og kanskje utvide med: “I dag skal vi spise suppe”. Når du gjentar, utvider og viser barnet ditt at du forstår hva det formidler støtter du språkutviklingen.

Barnets språkforståelse
Barnet ditt forstår vanligvis mange flere ord enn det bruker selv. En gang imellom kan du sjekke ut språkforståelsen på en morsom måte. Det gjør du ved å lage en lek der du ber barnet hente en og en gjenstand du tror barnet forstår ordet til, for eksempel en ball eller en sko. Når du sjekker ut språkforståelsen er det viktig at du ikke viser hva du mener med peking eller gester. Da får du kjennskap til om barnet ditt forstår ordet når det står helt for seg selv. I dagliglivet er det imidlertid veldig fint at du viser med tegn og gester hva du mener når du kommuniserer med barnet ditt. Når du for eksempel sier at dere må ta på lue før dere går ut, kan du gjerne vise fram lua, eller legge hendene på hodet ditt for å understreke at ordet lue hører til hodet. På denne måten hjelper du barnet til å bygge en solid og god språkforståelse. Dette er viktig for barnets språkutvikling.

Barnets ordforråd og første setninger
Sier ikke barnet ditt så mange ord, er det også helt vanlig. Det kan virke som noen barn lagrer mange ord før de begynner å bruke dem, mens andre barn begynner å bruke nye ord umiddelbart. Når barnet ditt etter hvert har 30-50 ord det bruker selv, vil mange barn ha en såkalt ordspurt. Det vil si at ordforrådet øker raskt en periode. I denne perioden begynner mange også å sette ordene sammen til korte setninger med to ord. Setningene består ofte av ett substantiv og ett verb. For eksempel: “Pappa bade”. Dette kan jo både bety at pappa skal bade, eller at barnet vil at pappa skal være den som bader barnet. Som forelder kan du finne ut av dette ved å gjenta det barnet sier og stille spørsmål som oppklarer.

Barnets uttale
De fleste 2-3 åringer kan altså si en del ord og de forstår vanligvis ganske mye. I tillegg vil mange starte å sette sammen ordene til setninger. De fleste barn har allikevel ikke korrekt uttale i denne alderen. Du har kanskje hørt at barnet ditt sier: “pise” istedenfor “spise”, eller “tatt” istedenfor “katt”. Dette er helt vanlige forenklinger, og lydene kommer mer og mer på plass etter hvert. Det er viktig at du ikke retter på barnet. Vis heller at du forstår, og gjenta helst på riktig måte. Du skal ikke herme etter måten barnet ditt sier ordene eller le av uttalen. Det kan faktisk være negativt for språkutviklingen fordi barnet ditt kanskje vil kvie seg for å si ordet igjen eller for å prøve ut nye og krevende lydkombinasjoner.

 

Språk 3 – 5 år

I perioden 3-5 år fortsetter en fantastisk språkutvikling for barnet ditt. Barnet oppdager vanligvis flere typer ord, for eksempel bindeord som setter setningene mer meningsfullt sammen.

Barnet blir bevisst regler i språket
Barnet blir opptatt av nye ord og prøver de ut i nye sammenhenger. Noen ganger kan de selvsagt misforstå nyansene i ord. Mange barn i denne alderen kan for eksempel streve med forskjellen på stor, gammel og høy fordi dette er ord vi kan bruke litt om hverandre, men med ulik mening. Noen av oss sier for eksempel til barnet på bursdagen: «Nå har du jammen blitt stor»! Det kan være vanskelig for barnet å vite om stor betyr høy eller gammel og det kan senere bruke ordet i “feil” sammenheng. I denne alderen vil barnet også bli bevisst en del regler i språket og bruke disse aktivt. Det helt naturlig at barnet tester ut reglene og at det iblant blir litt “feil”. Barnet ditt kan for eksempel si: “Det var mange boker” eller “jeg løpte fort”. Dette er tegn på god språklig bevissthet. Barnet ditt har fanget opp viktige regler i språket og bruker dem aktivt. Ikke le, eller rett på språket, men gjenta på riktig måte: “Ja, det var mange bøker”. “Ja, han løp fort”.

Hvorfor det?
Du har kanskje opplevd at 3-5 åringen din spør mye om hvorfor. Det er veldig bra for språkutviklingen til barnet at det har oppdaget dette viktige spørreordet. Svar så godt du kan på alt barnet lurer på, og spør gjerne barnet litt tilbake.

Munnmotorikk og uttale
Også i denne alderen har de fleste barn noen lyder de ikke kan uttale på rett måte enda. Det er fremdeles viktig å ikke gjøre barnet oppmerksom på lyder det ikke mestrer. Du kan hjelpe litt på vei ved å invitere til morsomme leker som trener munnmotorikken. Blås på små papirbiter med sugerør, blås såpebobler, gurgle med vann i halsen når dere pusser tenner eller gjør morsom tungegymnastikk. Spør gjerne barnehagen om tips til morsomme og lærerike aktiviteter.

Språk 5 – 6 år

Det siste året før skolestart er et spennende år! Både barnet ditt og du er sikkert spente på det som venter. Hva bør barnet kunne før skolestart? Vil det skille seg ut hvis det ikke snakker like godt som de andre?

Inviter barnet ditt inn i samtaler
Den aller viktigste språklige ferdigheten for skolestarteren er å kunne delta i samtaler. Det handler både om å ta tur og om å forstå det andre sier og selv gjøre seg forstått. Det er helt vanlig at 5-6 åringen strever med dette- det er jo iblant vanskelig for oss voksne også. Det viktigste du gjør når det gjelder å støtte barnets språkutvikling er å invitere barnet ditt til samtaler. Den beste måten å invitere til en samtale på er ved å stille et åpent spørsmål. Åpne spørsmål starter ofte med spørreord som “hva”, “hvordan” eller “hvorfor”. Det kan være krevende for 5-6 åringen å delta i denne typen samtaler, men du kan støtte barnet ditt litt underveis. Slik bygges gode språkferdigheter som barnet ditt tar med seg inn i skolen. Språkferdighetene gir godt grunnlag for både sosial og faglig utvikling.

Snakk om bøkene dere leser
Å lese bøker sammen er veldig god språkstimulering. Gjennom bøkene møter barnet ditt nye ord. Disse ordene må dere veldig gjerne stoppe opp og snakke om. Hva betyr det egentlig at vepsen er “hissig”? Og hva betyr det at prinsessen er “taus”? Noen barn spør hver gang det dukker opp et ukjent ord, mens andre barn etterspør ikke slike forklaringer. Det er fint at du som leser stopper opp iblant og snakker om ordene. I tillegg er det god språkstimulering å snakke sammen om handlingen i boka. Du kan gjerne stille åpne spørsmål som: “Hva skjedde nå”? Eller “Hvorfor ble han så sint”? Dette vil invitere barnet ditt til å sett ord på noe som ikke er konkret beskrevet. Det er en krevende språklig øvelse som er svært viktig for selv å kunne skape og forstå tekster i skolen. Skriving og lesing handler jo nettopp i stor grad om å skape og forstå tekster.

Noen lyder er vanskeligere enn andre
Den vanligste lyden å streve med året før skolestart er r-lyden, mens også g-lyd, k-lyd og l-lyd kan være krevende. Det er også flere lydkombinasjoner som kan være vanskelige, særlig to konsonanter etter hverandre. Da hopper barnet over noen lyder, for eksempel ved å si: «gitre» istedenfor «glitre». I denne alderen er det noen barn som begynner å bli oppmerksomme på at de ikke kan uttale alle lyder. Da bør du trygge barnet ditt på at du forstår hva det sier, og at det er det som er viktig. Det er også viktig at du forteller at det er helt vanlig at barn ikke kan si alle lydene. Merker du at barnet ditt kvier seg for å snakke fordi det ikke har korrekt uttale kan det være riktig å søke hjelp. Dette kan du gjerne snakke med barnehagen om. De fleste barn er imidlertid helt uberørte av at de ikke har alle lydene på plass. De snakker, leker og gleder seg til skolestart. Da er det ingen grunn til å gjøre noe annet enn å snakke mye sammen, lese spennende bøker og leke morsomme leker for å trene munnmotorikken.

Flerspråklighet
Har dere et annet morsmål hjemme, eller snakker dere flere språk? Da er barnet ditt heldig! Å vokse opp i et språklig mangfold er bra for språkutviklingen. Det er viktig at du som forelder snakker det språket som er mest naturlig for deg å uttrykke deg på. Ofte kaller vi dette for «hjertespråket», altså språket du bruker for å uttrykke tanker og følelser. Kanskje kan du sanger, rim og regler på dette språket også? Det blir en rikdom for barnet ditt. Du kommer trolig til å oppleve at barnet blander språkene det omgir seg med. Det er helt vanlig. Det betyr at noen barn svarer på norsk når du stiller et spørsmål på morsmål, mens andre barn svarer med en blanding av norsk og morsmål. Det er bra for språkutviklingen til barnet at dere snakker sammen om likheter og forskjeller i språkene. For eksempel ved å si at på bosnisk heter søster: «sestra», men på norsk heter det «søster». Noen barn har en litt senere språkutvikling når de skal lære seg flere språk samtidig. Dette er helt vanlig. Fortell barnehagen hvilke språk dere snakker hjemme og fortell om språkutviklingen til barnet ditt på morsmålet. Da kan barnehagen støtte barnet ditt på best mulig måte.

Språkvansker hos barn
Du har kanskje hørt at noen barn har det vi kaller for språkvansker? Det kan være vanskelig å skille språkvansker fra en litt sen eller forsinket språkutvikling. Uansett, noen barn strever mer enn andre med den språklige utviklingen.

Når bør du be om hjelp?
Heldigvis er det helt vanlig at barns språkutvikling skjer i litt ulikt tempo. De aller fleste barn utvikler seg i rykk og napp, slik at de iblant henger litt bak og plutselig tar de noen utviklingstrinn fremover. Har barnet ditt sen språkutvikling og får vansker i samspill med andre barn, eller på andre områder, er det lurt å be om hjelp. Det beste er å spørre barnehagen hva de tenker og be om råd fra pedagogisk leder på avdelingen. Dersom det skulle vise seg at barnet ditt trenger oppfølging på dette området finnes det god hjelp å få!

Våre beste språkstimuleringstips:
Det er heldigvis mye du kan gjøre sammen med barnet ditt, som både er morsomt, hyggelig og som er god språkstimulering. Her er våre tre beste tips til aktiviteter dere kan gjøre sammen:

Snakk sammen!
Det er stor forskjell på hvor mye foreldre snakker med barna sine. Noen er mer snakkesalige enn andre, men bred forskning sier oss at det er viktig å snakke mye sammen, gjennom hele dagen. Sett ord på det du gjør, tenker og føler og spør barnet ditt om det samme. Gjør det til en vane å bruke daglige situasjoner til gode samtaler, for eksempel biltur, middagstid og leggetid.

Lek med språket!
Barn elsker å tulle med språket, og det er i tillegg god språkstimulering. Lag tøysete ord, rimord og si ting på morsomme og nye måter. Les rim og regler så mange ganger at dere lærer dem utenat. Snakk om rare ord og bytt ut noen lyder for å høre hvor rart det blir da! For eksempel blir alle sanger veldig rare hvis vi bytter ut alle vokalene med «Ø». For eksempel: «Bø-bø-løllø-løm» osv.

Les bøker!
Bøker gir barn nye ord og nye måter å forstå og uttrykke språket på. I tillegg er lesestund nesten alltid en hyggestund. Lån bøker, kjøp bøker i gave og spør gjerne barnehagen om tips til hvilke bøker som er populære.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler:

Fotokonkurranse: Se de flotte fødselsbildene

Når de profesjonelle fødselsfotografene deltar i fotokonkurransen i regi av International Assosiation of Birth Photographers (IABPB), kan de sende inn bilder i ulike kategorier....