BabyVaksineNok at en forelder samtykker til vaksinasjon

Nok at en forelder samtykker til vaksinasjon

Det beste er naturligvis at foreldrene er enige om hvorvidt barnet skal vaksineres, men skulle de være uenige er ikke den enes motvilje lenger nok til å forhindre vaksinasjon. llustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 5387 Sist oppdatert 11.01.18
Tidligere var det uklart om begge foreldrene måtte samtykke til at barnet ble vaksinert. Fra 01.01.18 kom presiseringen som sier det holder at én av foreldrene samtykker.

Er foreldrene uenige om hvorvidt barnet skal vaksineres, kan dette være gode nyheter for barnet. For fra nyttår holder det at én av foreldrene samtykker til vaksinasjon.

01.01.18 trådte lovendringen som ble vedtatt fra Helse- og omsorgsdepartement i sommer, i kraft. Det er nå tydeliggjort at kun en forelder med foreldreansvar trenger å samtykke til at barnet deres skal ta en vaksine. Dette mener statssekretær Maria Jahrmann Bjerke var en nødvendig lovendring.

– Det er viktig at det ikke skapes unødvendige hindringer for at flest mulig barn og unge får vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet. Et krav om samtykke fra begge foreldre kan føre til uheldige utsettelser og bortfall av viktige vaksiner, sier hun.

Viktig at alle tar vaksinene
Helsemyndighetene mener det er veldig viktig at barn får vaksinene som er anbefalt i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinasjonsprogrammet skal verne barn og unge mot alvorlig smittsomme sykdommer. Disse sykdommene kan ha store konsekvenser, og kan i verste fall være dødelige.

– At barn og unge får vaksinene som er anbefalt gjennom programmet, gjør at vi i Norge har kontroll over mange infeksjonssykdommer som tidligere var utbredt, sier Maria Jahrmann Bjerke.

Hvorfor skal jeg vaksinere mitt barn?

Å vaksinere barnet sitt bidrar til å beskytte ens eget barn mot alvorlig sykdom, men er også viktig i solidaritet med andre personer som av ulike grunner ikke har mulighet til å vaksinere seg. Det er spesielt viktig for personer med svekket immunforsvar at andre vaksinerer seg slik at vi oppnår flokkimmunitet.

Bli med i diskusjonen! Er dere enige om barnet skal vaksineres? 

Flinke til å vaksinere oss
Norge har høy oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet. For 2-åringer og 9-åringer er vaksinasjonsdekningen mellom 93 og 95 prosent, mens den for 16-åringer er mellom 90 og 91 prosent.

I de fleste tilfeller er begge foreldre enige om vaksinasjon, men dersom det er uenighet, så er det nå tydeliggjort i loven at det er tilstrekkelig at én forelder samtykker. Dette er helsesøstrene glade for.

– Vi har lenge etterspurt en presisering av denne loven. Tidligere var vi usikre på om det var påkrevd at vi måtte ha samtykke fra begge foreldrene eller om det holdt med en. Det har ikke vært vanlig å kreve samtykke, eller underskrift fra begge foreldrene ved vaksinasjon, derfor er det bra at det nå er tydeliggjort at denne praksisen er i tråd med lovverket, sier leder for Landsforeningen av helsesøstre, Kristin Waldum-Grevbo.

Hva om en forelder ikke vil?
– I tilfeller der en forelder ikke ønsker vaksinasjon, bør helsepersonell vurdere å snakke med og informere denne forelderen før en vaksinerer barnet. Vi mener det viktigste er å beskytte barn og unge og befolkningen ellers mot alvorlige smittsomme sykdommer, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke.


Podcast: Gjest er overlege og spesialist i barnesykdommer Margrethe Greve-Isdahl

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: