BabyVaksineVaksine mot omgangssyke til babyer

Vaksine mot omgangssyke til babyer

Illustrasjonsfoto: Crestock
Av Babyverden 4418
Høsten 2014 ble rotavirusvaksinen inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet, med god effekt.

I 2013 ble det bestemt at rotavirusvaksine mot omgangssyke skulle inkluderes i barnevaksinasjonsprogrammet. Omgangssyke kan forårsakes av to ulike virus – rotavirus og norovirus. Det er kun rotavirus barn vaksineres mot i barnevaksinasjonsprogrammet.

Helseministeren fortalte til NTB hvorfor rotavirusvaksinen skulle innføres slik:

– Vi vet at om lag 1000 barn legges inn på sykehus fordi de blir så syke av viruset. Mange av dem er livstruende syke. Samtidig fører barn som er smittet til 7.000 legevisitter årlig.

Etter at vaksinen ble innført har andelen barn innlagt på sykehus med slik sykdom gått kraftig ned.

– Rotavirus er veldig smittsomt, og god hygiene er ikke nok til å få bukt med sykdommen. Stort sett alle barn i alle land blir smittet, har overlege Synne Sandbu ved avdelingen for vaksine ved Folkehelseinstituttet tidligere uttalt til Babyverden.

Men mens rotavirussykdom er årsak til mange barnedødsfall andre steder i verden, er det svært sjelden at barn dør av viruset i Norge. Likevel var det en vanlig årsak til sykehusinnleggelse for barn under fem år. Første infeksjon med viruset gir som regel kraftigst sykdom. Da kan barna blir så dehydrerte at de må legges inn på sykehus for å få tilført væske.

Rotavirusvaksinen Rotarix ble innført for barn født etter 1. september 2014.

Folkehelseinstituttets leger Margrethe Greve-Isdahl og Ellen Furuseth skriver dette om rotavirusvaksinen i Spedbarnsboken:

Rotavirus gir omgangssyke med feber, diaré og oppkast. Særlig små barn kan bli alvorlig syke på grunn av væskemangel. Etter innføring av rotavirusvaksine har det vært en betydelig nedgang i antall tilfeller av sykdommen hos barn under fem år. Rotavirusvaksinen gis i munnen og smaker søtt. Første dose gis tidligst når barnet er 6 uker, og senest når barnet er 12 uker. Andre dose gis ved 3-månedersalder og senest når barnet er 16 uker.

Fordi vaksinen inneholder levende, svekket rotavirus, kan den forårsake milde symptomer som ved rotavirussykdom. Noen barn får derfor kortvarige symptomer som diaré, magesmerter eller kan bli irritable.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: