BabyBarnehageMenneskebitt er farligst

Menneskebitt er farligst

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Karine Næss Frafjord og Janet Molde Hollund 25273
Mange barn opplever å bli bitt av andre barn. Som oftest sitter barnet igjen med et bitemerke, men går det hull på huden kan det være fare på ferde. Menneskebitt kan nemlig være farligere enn dyrebitt!

Små barn kan ofte bite fra seg i forbindelse med lek i barnehagen. Det kan virke uskyldig, men menneskebitt kan ofte være like alvorlig eller alvorligere enn dyrebitt på grunn av typen bakterier og virus som finnes i menneskets munn. Det sier spesialist i allmennmedisin Ivar Halvorsen ved Køhler legesenter i Stavanger.

– Det finnes utrolige mengder bakterier i menneskets munnhule. Dersom et barn biter et annet slik at det går hull i huden, vil bakteriene som kommer inn under huden få gode betingelser. Faren er at det oppstår en infeksjon, sier Halvorsen.

I verste fall kan en infeksjon føre til blodforgiftning, og i ekstreme tilfeller dødsfall. Dette skjer heldigvis svært sjelden, men foreldre bør likevel ta forholdsregler hvis barnet blir bitt av et annet barn.

Kjent problem i barnehagene
– Biting er ikke en ukjent problemstilling på en småbarnsavdeling i barnehagen. I noen tilfeller ser vi at barn som ennå ikke har utviklet språk, uttrykker seg gjennom å bite, sier pedagog Hanne Kvaløsæter i barnehage.no.

Tannmerker etter en bitende smårolling.

Hun mener det er viktig at barnehagen griper inn når de er oppmerksomme på en «biter». Det kan være viktig å finne årsaken til at barnet biter, men det viktigste av alt er at barnehagen er klar over at det er noen som biter.
– Barna skal beskyttes, og bitt skal unngås på alle tenkelige måter, sier Kvaløsæter.

Hun mener det kan være nyttig å kartlegge i hvilke situasjoner barnet oftest biter. Er det i lek eller overgangssituasjoner? Kan det være følelser som stress, glede eller sjalusi?

– Det er også viktig at barnehagen tydelig viser at det er konsekvenser hvis det biter. Biting er helt uakseptabelt. Bitere inspirerer nemlig andre barn til biting, så dette må tas tak i med en gang, sier Kvaløsæter.

Oppsøk lege
Det første en bør gjøre hvis barnet blir bitt er å stoppe eventuell blødning ved å trykke mot såret. Deretter bør såret desinfiseres med såpe og vann eller sårvaskevann.

– En kan også smøre på en antibiotikasalve (for eksempel Brulidin) for å unngå risikoen infeksjon, sier Ivar Halvorsen.

Han anbefaler foreldre til små barn å avvente utviklingen. Dersom det ikke er tegn til infeksjon i huden etter et døgn, har det gått bra. Dersom huden er rød og hoven (dette ser man gjerne etter noen timer) kan det ha blitt en infeksjon, og man bør oppsøke lege. Stort sett kan man vente til fastlegen har åpent, dagen etter. Fastlegen bør vurdere om det er nødvendig med antibiotikabehandling.

– Men er det snakk om store sår, kan det lønne seg å starte med antibiotikabehandling med en gang. Jo større såret er, jo større er sjansen for at det blir en infeksjon og da er det lurt å begynne behandlingen så tidlig som mulig, sier Halvorsen.

Stivkrampevaksine
Alle barn som følger det ordinære vaksinasjonsprogrammet blir vaksinert mot stivkrampe. Men stivkrampebakterien (tetanus) er bare en av mange virus og bakterier som kan utløse en infeksjon ved bitt. Barnet er derfor ikke sikret selv om det er vaksinert mot stivkrampe, forklarer Ivar Halvorsen.

– Dette er en utbredt misforståelse. Stivkrampebakterien finnes for eksempel i jordsmonn og hestemøkk. Dersom barnet tråkker på en spiker som ligger i jorden er risikoen til stedet for at de får denne bakterien under huden. Men denne bakterien finnes ikke i menneskemunnen, og derfor er barn heller ikke vaksinert mot bakteriene de blir utsatt for ved bitt, sier Halvorsen.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: