Sist oppdatert: 25. april 2005

Spørsmål:

MMR-vaksine: Er det mogleg å få vaksina oppdelt her i landet? Kor skal ein i så tilfelle henvenda seg?

 

Svar:

MMR-vaksine er vanskelig å få oppdelt i Norge idag, fordi det har vist seg vanskelig å skaffe disse vaksinene enkeltvis. Dersom foreldrene ønsker modifikasjoner i forhold til det vanlige vaksinasjonsprogrammet som ikke er medisinsk begrunnet, må en kontakte sin fastlege som evt. kan rekvirere ren vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder. Dette vil koste noe leveranse.

Helsesøster kan være behjelpelig med å sette hver enkelt vaksine på helsestasjonen. Det vil da bli 3 stikk i stedet for 1. Det er imidlertid en del saklig informasjon på internett angående MMR-vaksine. Se på www.fhi.no.

Hilsen Ebba

Hva synes du om artikkelen?