En rekke ferdigheter tilegner man seg best som barn. For deg som har et spebarn helt i startfasen av en lang læreperiode, kan det være nyttig å notere seg at:

Sist oppdatert: 28. januar 2005

– Grunnlaget for barnets ordforråd legges i de tre første leveårene. Desto flere ord barnet hører i denne perioden, desto større blir trolig ordforrådet.

– Det er en fordel at de grammatiske grunnreglene (rekkefølgen av ord i en setning, korrekte artikler/ordbøyninger osv.) er innarbeidet i det muntlige språket før barnet er fem eller seks år, selv om muligheten til å lære nye ord varer livet ut.

– Barn har størst evne til å lære fremmede språk i alderen null til seks år. Dette er spesielt nyttig å vite for foreldre i tospråklige familier, som godt kan snakke med barnet på begge språk allerede fra spebarnsalder.

– Enkle grunnbegreper i matematikk (som evnen til å skille en fra mange) læres best fra null til fire år, og gir grunnlaget for gode matematiske ferdigheter senere i livet.

– Den beste alderen å lære å spille et musikkinstrument er fra tre til ti år. Etter 10-årsalderen blir det stadig vanskeligere å lære å spille.

Men selv om forskerne mener å ha funnet frem de idelle tidspunktene for visse typer læring, er det nyttig å huske at det aldri er for sent å hjelpe et barn med læring. Evnen til å tilegne seg kunnskap varer evig, men det tar lengre tid for en voksen å lære visse ting enn for et barn.

Referanser:
 – Sharon Begley, Pat Wringley,
– Madeleine Nash, TIME, februar 1997
– I AM YOUR CHILD websites, 1997
– Our Baby’s First Year, Meadowbrook Press 1997
– Brilliant Babies, Powerful Adults, John Mike 1997
– Professor Paul Heggelund, Universitetet i Oslo

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelSelvstendighet og grenser – det vanskelige dilemmaet
Neste artikkelSulla meg litt . . .
DEL