BabyLek med det 7–12 måneder gamle barnet ditt!

Lek med det 7–12 måneder gamle barnet ditt!

Når barnet blir mer mobilt endrer leken seg noe. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Anne Carling, hentet fra Spedbarnsboken 2022-2023 19332 Sist oppdatert 11.04.22
Barnet begynner nå å ville leke sammen med deg på en annen måte enn før. Det vil gjerne dele opplevelser med deg, og begynner å henlede oppmerksomheten din mot noe det er opptatt av. Barnet gleder seg også over det du vil dele med det.

Nå kommer et nytt trinn i utviklingen. Dere er blitt godt kjent med hverandre og har lært å forstå hverandres signaler. Det er blitt en dypere kontakt mellom dere. Samtidig behersker barnet sin egen kropp og sine omgivelser bedre. Barnet begynner nå å ville leke sammen med deg på en annen måte enn før. Det vil gjerne dele opplevelser med deg, og begyn­ner å henlede oppmerksomheten din mot noe det er opptatt av. Barnet gleder seg også over det du vil dele med det.

Lekene blir også interessante på en ny måte. Nå er det mer spennende å finne ut hvordan de fungerer og hva de kan brukes til annet enn å smakes på og håndteres. Ikke vær for rask til å vise barnet hvordan en ny leke skal brukes. Gi barnet tid til å undersøke den og selv finne ut av det. Kanskje finner barnet en måte som du ikke har tenkt på.

Barnet kan etter hvert sitte og leke, og da er det fint å sitte mot hverandre og trille ball. Nå er det også tid for å sitte med barnet på fanget og se i bildebøker. Bilder av kjente ting fra dagliglivet er ideelle. Snakk om hva dere ser. Bilder av dyr er også fint – dyrelyder er noe av det første barn lærer å si. Bildene i bøkene bør være klare og gode.

Oppmerksomhet, mobilbruk og barnevogner
Mobiltelefonen er i mange sammenhenger en konkurrent for det lille barnet. Vær klar over at hver gang du sjekker eller bruker telefonen mens du er sammen med barnet, brytes kontakten mellom dere. Det er forvirrende for barnet, fordi den gjensidige oppmerksomheten blir brutt. Legg bort telefonen når du er sammen med barnet, også ved amming.

Ved valg av vogn, vær oppmerksom på at hvis vognen er slik at barnet vender fremover, og du går bak, og kanskje bruker mobiltelefon, er det svært vanskelig å ha kontakt med barnet. Barnet vil heller ikke få noen opplevelse av å være på tur med deg, og kan ofte kjenne på en ensomhet. Hvis barnet derimot er vendt mot deg, kan dere ha kontakt, og dele opplevelser av det som skjer rundt.

Den gjensidige oppmerksomheten gir barnet en opplevelse av å få svar og bekreftelse på sine utspill. Det er allerede her grunnlaget for en god kommunikasjon mellom dere legges.

Når barnet nærmer seg ett år, er yndlingsbeskjeftigelsen å tømme ut og ta fra hverandre. Det holder det på med lenge før det lærer å putte oppi og sette sammen. Alt i huset er interessant, ofte mer interessant enn leker. Barnet vil helst leke der du er, derfor kan det være en god idé å la barnet få nederste kjøkkenskuff. Fyll skuffen med gjenstander det er ufarlig å leke med: plastbokser med og uten lokk, sleiver, øser, kakeformer, eggdeler (den er fin å spille på), og andre ting du finner. Når skuffen er tom og alt ligger utover kjøkken-gulvet, blir det din oppgave å legge alt tilbake. Når barnet ser det, vil det etter hvert ta etter deg.

En annen yndet lek er å kaste ting ned på gulvet og vente på at du skal ta det opp igjen. Når barn kaster ting på gulvet, erfarer de at gjenstander eksisterer selv om de ikke ser dem. Det neste trinnet i utviklingen er aktivt å begynne å lete etter det som er borte.

I denne perioden begynner barnet også å krabbe og beve­ge seg rundt i rommene. Vær på gulvet sammen med barnet, la det krabbe over deg og under deg. Krabb etter hverandre.

Det kan være fint å avslutte fysisk lek med å bli gynget i et teppe eller ligge på magen og puste ut på din mage. Kjenn at barnet gir seg hen og slapper av i kroppen.

I siste del av første leveår begynner barnet å reise seg opp. Det får da øye på mange nye gjenstander det gjerne vil ha tak i. Fantasien er ofte stor når det gjelder å finne ut hvordan ting kan nås. Flytt unna det du ikke vil skal ødeleg­ges, men la barnet også få begynne å lære at noe er det ikke lov å røre (blomsterpotter, stereoanlegg). Nysgjerrigheten er på topp. Del nysgjerrigheten med barnet. Vis for eksempel hvordan man kan lukte på en blomst og ta forsiktig på den, i stedet for bare å si nei når barnet viser interesse for stue-blomstene.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: