Mamma og pappa er de første ordene til norske og svenske barn. I Danmark må de vente litt lenger før de får høre “mor” og “far”. Hvorfor?

Så stas det er når våre små skjønne babyer begynner å bable. Lange uforståelige rekker blir etter hvert til ord, og stolte foreldre stråler når barnet sier “mamma” og “pappa” for første gang.

– Ja, det ligger nok en del videoer av denne store begivenheten på YouTube, men egentlig er det bare foreldre som tror at barna snakker. Så små unger kan ikke de ordene, sier professor Kristian Emil Kristoffersen ved Universitetet i Oslo.

Les også: – Foreldre bør synge for barna hver dag

Utgangspunkt i det kjente
For de fleste barn sier disse ordene lenge før de har forstått hva de holder på med.

– I starten babler barna, og det er en blanding av konsonant, vokal, konsonant og vokal. Dette er lyder som er lette å lage, så det nok ingen tilfeldighet at det er mamma og pappa som er de første ordene. Det er nært og lett å si, og barn produserer ofte sine første ord ut fra det som er kjent, sier lingvistikkprofessoren.

Norge
I en stor barnespråkundersøkelse har Kristoffersen vært med på å kartlegge tidlig språkutvikling hos norske barn. Materiale fra 6500 barn ble hentet inn, og ut fra dette har forskerne satt sammen en liste over norske barns første ord – i den rekkefølgen de lærer dem.

 1. Mamma
 2. Pappa
 3. Hei
 4. Nam-nam
 5. Brrr (billyd)
 6. Nei
 7. Ha det
 8. Borte (i forbindelse med leken)
 9. Bæææ
 10. Grrr
 11. Voff voff
 12. Ja

Sverige
Goboken.se og den svenske språkforskeren Eva Berglund viser til disse ordene som de første for svenske barn. Rekkefølgen kan variere fra barn til barn.

 1. Mamma
 2. Pappa
 3. Brr
 4. Tack
 5. Titta
 6. Vov vov
 7. Hej
 8. Tittut
 9. Lampa

Danmark
Men i Danmark, hvor ungene sier mor og far i stedet for mamma og pappa, må foreldrene vente lenger før de får høre de etterlengta ordene. Far ligger på åttende plass, og mor på 14.plass. En ny undersøkelse med data samlet inn av Center for Børnesprog viser at dette er de første danske ordene, skriver Videnskab.dk.

 1. Mm mm (positiv lyd – noe godt)
 2. Hei
 3. Årnn (billyd)
 4. Vov
 5. Hei hei (ha det)
 6. Takk
 7. Grrr (dyrelyd)
 8. Far
 9. Borte tittei (lek)
 10. Mat
 11. Ja
 12. Nei
 13. Mor

– Mor og far er vanskeligere lyder å lage, for det ord som er vanskeligere å uttale. Danske barn kommer generelt senere i gang med prating, og strever mer med forståelsen av ordene. Så i alderen 12-24 måneder henger de etter i språkutviklingen i forhold til barn som snakker en del andre språk. Men etter hvert er dette noe de tar igjen, sier Kristian Emil Kristoffersen.

Dorthe Bleses, leder av Center for Børnespråg i Danmark, sier dette handler om at dansk språk inneholder mange vokaler. Og jo flere vokaler et språk har, jo vanskeligere er det å lære. Mange vokaler gjør at barna ikke klarer å skille når ett ord slutter og et annet begynner, skriver Videnskab.dk.

Ifølge den store norske undersøkelsen er norske barn rundt åtte måneder når de begynner å forstå ordene, og de er gjerne rundt året når de begynner å si dem. Kristoffersen sier at de tidligste i deres undersøkelse begynte å si sine første ord da de var rundt 11 måneder gamle.

Hva synes du om artikkelen?