FamilieFritid og reiseHvor mye tid kan barn bruke foran skjermen?

Hvor mye tid kan barn bruke foran skjermen?

Er barnet ditt under to år, bør det ikke bruke tid foran skjerm i det hele tatt. Det er viktigere å legge et godt grunnlag for fysisk aktivitet og la barnet få utforske og bruke alle sanser. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 49544 Sist oppdatert 04.01.23
Det kan være fristende å la de minste barna spille litt på nettbrettet, se på barne-tv eller YouTube. Men rådet fra Verdens Helseorganisasjon og Helsedirektoratet er klart: Barn under to år bør ikke bruke skjerm i det hele tatt.

Rådene om små barn og skjermbruk kom fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) i 2019 og 2020, og våren 2022 fulgte Helsedirektoratet etter med råd tilpasset norske forhold. Da hadde Norge i flere år vært uten konkrete råd for hvor mye tid det var greit at barn brukte foran en skjerm hver dag.

Dette er rådene:

Barn opp til 2 år: skjermtid (som for eksempel tv, dataspill, nettbrett eller mobil) frarådes
Barn 2 til 5 år: maksimum 1 time skjerm per dag. Jo mindre, jo bedre.
Barn over 5 år: begrens passiv skjermbruk

Barn trenger heller aktivitet

– Rådene er i tråd med WHOs anbefalinger. Barn under to år trenger ikke skjerm, de trenger aktivitet og stimulans gjennom kontakt med mennesker. For de større barna er det viktigst at ikke skjermen stjeler all fritid og hindrer naturlig lek, utfoldelse og aktivitet. At skjermene er viktige i hverdagen og for digital kompetanse for fremtidens arbeidstakere, er det ingen som bestrider. Men man må finne en god balanse for barn i vekst og utvikling, sa helsedirektør Bjørn Guldvog ved FHI i forbindelse med lanseringen av de nye rådene.

Glade for tydelige råd

Rådene var etterlengtet, skal vi tro stiftelsen Barnevakten, som formidler fakta og råd om barn, unge og medier.
– Vi har lenge etterlyst råd i forhold til små barn og skjermbruk. Også en forskningsrapport fra 2020 viste at det var et ønske om tydelige råd, sier Leif Gunnar Vik, daglig leder i Barnevakten.

Han opplever at også foreldre er glade for at myndighetene er tydeligere, siden det gjør det lettere å navigere når en diskuterer skjermbruk i ulike settinger, som for eksempel i barnehage og skole.

– Det er veldig få land som har så tydelige råd, så her er Norge langt framme. Andre land som har vært tydelige er Canada, Italia, Finland og Sveits, sier fungerende avdelingsdirektør Erlend Bø i Helsedirektoratet.

Han sier at rådene henger sammen med barns behov for fysisk aktivitet.
– Barn trenger lek og stimuli av ulike deler av sanseapparatet. Barn bør være aktive, sier Vik.

Er skjermbruk skadelig?

– Men er det skadelig om de minste barna ser litt på en skjerm i ny og ne?
– Nei, det er trolig ikke direkte skadelig. Men vi vil likevel fraråde at barn under to år bruker skjerm. Det kom mange gode tilbakemeldinger under høringsrunden. Vi fikk blant annet støtte fra øyeleger og optikere som sa at disse rådene støttet øyets utvikling. Småbarn som bruker mye skjerm utvikler i større grad nærsynthet enn småbarn med mindre skjermtid, sier Bø.

Ifølge Helsedirektoratets veileder ser det ut til at utendørs lek kan forebygge nærsynthet. Men det trengs mer kunnskap for å kunne si noe om sammenhengen mellom mengde skjerm og grad av nærsynthet.

– Som for en del andre ting som handler om de minste barna, er det heller ikke her så mye forskning. Det ville ikke være etisk forsvarlig å sette en forsøksgruppe til å være mye foran skjerm og lite fysisk aktive. Så det kommer nok heller ikke til å være så mye forskning på dette i årene som kommer, sier Bø.


– Kan fort bli en rutine

– Men barn kan vel også lære hvis de bruker skjerm? Det er jo for eksempel mange programmer og apper hvor du kan lære språk og stimulere til kognitiv utvikling?
– Ja, men det er likevel på en skjerm, og det blir lett passiviserende. Barn trenger å bruke hele sanseapparatet. De trenger å bygge, leke, klatre, bruke fin- og grovmotorikk. På en skjerm blir det endimensjonalt. Det sementerer ofte en atferd og det kommer fort inn som en rutine i hverdagen. Barnet lærer seg fort at dette er gøy, sier Bø.

– Men kan ikke barnet også finne inspirasjon, for eksempel til lek? Ei lita jente så en del på Pippi, og ble ivrig etter å få dette ut i lek.
– Det kan godt hende at barnet ble inspirert, men mange blir passivisert. Men inspirasjonen kunne barnet også fått gjennom å lytte til en lydbok eller å lese sammen med foreldre eller besteforeldre, sier Bø.

Han sier at ingen foreldre trenger å være engstelige for at barnet ikke vil lære å bruke blant annet digitale medier.
– Barn blir tidsnok introdusert for skjerm, både i barnehage og etter hvert på skolen, sier han.

Foreldre må være gode rollemodeller

Bø mener det er viktig med digital dømmekraft, og sier det gjerne starter med gode vaner. – Her er voksne viktige rollemodeller, påpeker han.

Nettopp foreldres bruk av skjerm er også Barnevakten opptatt av.
– Samtidig som det frarådes at barn under to år skal bruke skjerm, er mange foreldre selv ivrige skjermbrukere. Foreldre er barnas viktigste forbilder, og det er derfor viktig at de går foran som gode rollemodeller og begrenser egen skjermbruk. Spesielt når de er sammen med barn, sier Vik.

Viktigheten av tilstedeværelse og øyekontakt med barnet, helt fra det er nyfødt, er noe som blir tatt opp i samtaler på helsestasjonen. Flere jordmødre og helsesykepleiere har de siste årene ytret bekymring for betydningen foreldres skjermbruk har på samspillet mellom foreldre og barn. Rådet har vært å legge mobilen til side når en er sammen med barna.


Dette bør du tenke på når du bruker skjerm

To års aldersgrense for bruk av skjerm er en anbefaling fra Helsedirektoratet. Vik i Barnevakten sier foreldre også må vurdere selv, for det er de som kan lese sitt eget barn best og ser hva barnet trenger.

Og når barnet har rundet to år, og daglig kan bruke inntil en time foran skjermen, er det viktig å tenke gjennom hvordan denne tiden skal brukes.
– Vårt perspektiv vil alltid være at vi ønsker det gode skjerminnholdet. Vær bevisst på hva du bruker skjermtiden på, tenk gjerne på læring – også læring om livet. Skjermtid som kun har som formål å få tiden til å gå, bør vi rydde vekk. Vi vet at også små barn ofte er stresset og synes hverdagen kan være slitsom. Da er det viktig med avslapning, men ikke bruk hele skjermtiden til det. Kanskje er 20 minutter nok, foreslår Vik.

Han sier det også er viktig å tenke gjennom når på døgnet man bruker skjerm.
– Det er lurt å unngå skjerm like før barnet skal legge seg og sove, sier Vik.

– Skjermtiden er foreldrenes ansvar. Det er viktig at foreldrene vet hva barnet eksponeres for, og skjermen bør ikke være en barnevakt. Det er så mye annet et barn kan gjøre enn å sitte foran en skjerm, sier Bø.

Fra Helsedirektoratets faglige råd:

Om fysisk aktivitet:
“Omsorgspersoner er ofte veldig gode på å stimulere barnet med aktivitet, men det er også viktig at barnet får tid til å utfolde seg selv på gulvet, utforske leker og prøve og feile.

Det viktige er variasjon i hverdagen – å variere mellom aktivitet og hvile, mellom å få bruke egen kropp og å bli fraktet rundt på ulike måter. Noen eksempler:


  • Små barn sover ofte i vogn, noe som medfører at barnet kan bli liggende/sittende mer enn en time i strekk. Barna kan fortsette å sove sammenhengende over lenger tid i vogn.

  • Barnet vil tåle en lengre biltur iblant, men unngå å la småbarn sitte fastspent i bil over lengre tid hver dag. Om barnet sover er det ikke hensiktsmessig å vekke barnet for å unngå å være fastspent over anbefalt tid.

  • Å være fastspent i en time er lang tid for et barn som ønsker å kunne bevege seg fritt. Som variasjon kan de litt større barna gå litt innimellom på en trilletur.


Det er viktig å legge til rette for at barn kan utforske omgivelsene og lære med kroppen. De må få utvikle og utfordre de fin- og grovmotoriske ferdighetene, og bruke de ulike sansene: føle, smake, lukte, høre og se. Varier perioder i ro med fysisk aktivitet. Inspirer til aktiv og sosial lek.”

Om skjermbruk:
“Det er komplekse forhold mellom barns helse, sosiale relasjoner og bruk av teknologier. Mye skjermtid kan begrense tiden barn er aktive gjennom lek og annen fysisk aktivitet. Begrens bruken av skjerm og sørg for at kvaliteten på innholdet er tilpasset barnet. Faste rammer for skjermtid er enklere å forholde seg til for både voksne og barn.

Foreldre, barnehage og andre som barna er i kontakt med bidrar til at skjermaktiviteter er en naturlig del av de mindre barnas hverdag. Foreldrene er rollemodeller, og signalene de sender til barna er viktige. Lag enkle regler og innarbeid gode vaner for bruk av telefon og sosiale medier ved omgang med barn.

Ulike skjermaktiviteter kan også ha en positiv sosial eller kognitiv funksjon for mange, for eksempel kontakt med besteforeldre eller venner via skjerm, bruke spill som stimulerer kognitiv utvikling, lesing og regning. Videre finnes det flere dataspill, apper og nettsider som er aktiviserende og fysisk utfordrende. Enkelte spill på skjerm kan bidra til samspill, utvikle kognitive funksjoner og finmotoriske ferdigheter.”

Kilde: Helsedirektoratet

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: