I dag har barn født før 1. september lovfestet rett til barnehageplass fra august året etter. Til høsten vil regjeringen utvide fristen med to måneder.

Sist oppdatert: 18. januar 2016

Med dagens regler har et barn født 1. september ikke rett på barnehageplass før det er nesten to år gammelt. Nå vil regjeringen utvide tidsrammen slik at også barna født i september og oktober vil få krav på barnehageplass året etter. Novemberbarna må fortsatt belage seg på å være rundt 21 måneder når de får rett til barnehageplass.

– Samarbeidspartiene har blitt enige om at flere barn skal få mulighet til å gå i barnehagen. Derfor utvider vi og gir 9600 flere barn rett til plass allerede fra høsten 2016, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB, skriver NRK.

Regjeringen antydet et slikt ønske i statsbudsjettet for 2016, og sendte i dag forslaget ut på høring.

Foreldrene til barna født i september og oktober skal ifølge NTB fra høsten av kunne velge om barna begynner i barnehagen i august, eller i bursdagsmåneden sin.

Stavanger kommune er klar for å tilby barna barnehageplass
Av de 9600 ekstra barna som får rett til barnehageplass fra høsten av, hører rundt 150 til i Stavanger.

– Vi er forberedt på en slik mulig utvidelse, og er klar for å utvide antallet barnehageplasser hvis forslaget blir vedtatt, sier barnehagesjef Monica Buvig Stenseth i Stavanger kommune.

Hun forteller at selv om de drøyt 7600 barnehageplassene i Stavanger er fulle, er det mulig å utvide.

– Vi får flere barnehager til høsten, og dermed flere plasser. Vi har også mulighet til å utvide antallet avdelinger og barn i enkelte barnehager. Men vi må naturligvis øke bemanningen for å få dette til, sier Stenseth.

Forstår foreldres frustrasjon
Hun har forståelse for at foreldre med barn født på feil side av 1. september har vært frustrerte.

– Jeg skjønner at de ønsker barnehageplass. Hvis høringsforslaget går gjennom, vil flere få lovfestet rett til barnehageplass. Jeg har forståelse for at det er godt med en slik forutsigbarhet, selv om en del av barna født etter denne datoen likevel har fått barnehageplass. Nå blir det jo fortsatt en dato å forholde seg til, men den blir flyttet litt på, sier Stenseth.

Kommunene har allerede fått penger til dette
Ifølge kunnskapsministeren er det satt av penger til utvidelsen av barnehageopptaket i statsbudsjettet for 2016. 740 millioner kroner ble øremerket et mer fleksibelt opptak. Rundt ni av disse millionene har Stavanger kommune fått.

– Jeg har hørt med økonomiavdelingen vår nå i morgentimene og avventer endelig tilbakemelding på de økonomiske forholdene ved forslaget. Jeg forventer uansett at Stavanger kommune skal få til utvidelsen dersom den blir vedtatt og tilby barnehageplass til alle med lovfestet rett, sier Stenseth.

Blir heller flere utvidelser enn ekstra barnehageopptak
Til NTB sier kunnskapsministeren at det ikke blir aktuelt med to barnehageopptak nå. Årsaken er at barnehager da må gå med ledige plasser fra august til januar, og det mener regjeringen er dårlig ressursbruk.

Det blir heller aktuelt å utvide barnehagefristen ytterligere, slik at også barn født i november og desember kan få rett til barnehageplass året etter.

– Vi må ta ett skritt av gangen, sier Isaksen til NTB.

Hva synes du om artikkelen?