Mange, spesielt førstegangsforeldre, benytter seg av egenmeldingsdagene sine også når deres barn er syke. Dette blir feil bruk, for foreldre har en egen rett til kompensasjon ved barns sykdom.

Alle er kjent med sin rett til å sykemelde seg fra arbeid dersom man blir syk. De fleste har hatt behov for dette en gang og kjenner godt til sine rettigheter til sykepenger, egenmeldingsdager og så videre.

Blogginnlegget er skrevet av advokat Mikael Petersen. Foto: Indem advokatfirmaDet vi imidlertid ofte ser, er at mange, spesielt førstegangsforeldre, benytter seg av egenmeldingsdagene sine også når deres barn er syke. Dette blir imidlertid feil bruk av egenmeldingsdagene, siden foreldre har en egen rett til kompensasjon ved barns sykdom. Dette kalles gjerne retten til omsorgsdager. (Retten kan også brukes dersom du har omsorg for andre enn barn, men her vil vi konsentrere oss om din rett som forelder.)

Når har du krav på omsorgsdager?
Retten til omsorgsdager reguleres av folketrygdloven kapittel 9, som heter «Stønad ved barns og andre nære pårørendes sykdom». Dette er en rettighet som kommer i tillegg til retten til vanlige sykepenger. Dermed slipper du altså å bruke opp egenmeldingsdagene dine på barnas sykdom. Reglene for omsorgsdager er i stor grad laget på samme måte som reglene for sykepenger.

Du må som hovedregel ha vært i arbeid de siste 4 ukene og ha tapt arbeidsinntekt for å ha rett til å bruke omsorgsdager. Hvis du er arbeidstaker, er det arbeidsgiveren din som skal betale for de første 10 omsorgsdagene, til og med det kalenderåret det yngste barnet i husstanden fyller 12 år.

Hvor mange omsorgsdager har du rett på?
Alle foreldre som har opparbeidet seg rett til omsorgsdager, har automatisk rett til 10 omsorgsdager per kalenderår, når du har ett eller to barn under 12 år. Dersom du har mer enn to barn under 12 år, har du rett på 15 omsorgsdager per kalenderår.

I tillegg til dette er det egne regler som gir utvidet rett til omsorgsdager i noen tilfeller. Dette gjelder blant annet for aleneforeldre, som har automatisk rett til dobbelt antall omsorgsdager.

Videre gjelder det foreldre som har kronisk syke eller funksjonshemmede barn, som kan søke til NAV om å få 10 ekstra omsorgsdager per kalenderår for det syke barnet.

NB! Midlertidige regler i forbindelse med korona
Artikkelen tar utgangspunkt i de vanlige reglene for omsorgsdager. Men i forbindelse med koronapandemien er det midlertidige regler for omsorgspenger.

Perioden med utvidet rett til omsorgspenger ved bruk av omsorgsdager på grunn av koronaviruset er forlenget til 31. desember 2021.

Du kan bruke omsorgsdager når:

  • barnet, eller den som til vanlig passer barnet, er i karantene.
  • du må være hjemme med barn fordi barnehagen/skolen er stengt på grunn av koronaviruset. Eller når barnet ikke kan gå i barnehage/skole på grunn av særlige smittevernhensyn. I disse tilfellene bruker du ikke av de ordinære omsorgsdagene dine. Det betyr at du kan bruke omsorgsdager i disse tilfellene også hvis du har brukt opp de ordinære dagene dine.
  • Antall omsorgsdager i 2021 dobles
  • Arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring fra 4. dag
  • Du kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronaviruset.

Her kan du lese om andre ofte stilte spørsmål om omsorgsdager (oppdatert 24. september 2021)

Kilde: NAV

Når kan du bruke omsorgsdager?
Som forelder kan du bruke omsorgsdager hvis du må være borte fra arbeid fordi barnet er sykt. Men du kan faktisk også bruke omsorgsdager dersom den som har det daglige barnetilsynet er syk, for eksempel en forelder som ikke er yrkesaktiv, en dagmamma eller lignende.

Du kan også bruke omsorgsdager dersom barnet ditt trenger oppfølging i form av legebesøk eller lignende. Dette gjelder selv om barnet ikke er sykt eller pleietrengende den aktuelle dagen. Her er det imidlertid viktig å være litt påpasselig. For du kan ikke bruke omsorgsdager for å gjennomføre rutinekontroller på helsestasjonen eller normale tannlegebesøk og tannlegekontroller som ikke skyldes sykdom.

Ordinære møter med skolen, som foreldremøter eller tilretteleggingsmøter, kan du heller ikke bruke omsorgsdager for å gjennomføre.

Hva gjør du når omsorgsdagene er brukt opp?
De fleste foreldre forstår at 10 omsorgsdager kan gå raskt. Det holder at barna får vannkopper og noen runder med omgangssyke i løpet av året, så kan dagene fort være brukt opp. Hva gjør man da?

Hovedregelen er at man dessverre ikke har rett på flere ytelser fra folketrygden etter at omsorgsdagene er oppbrukt. Dermed må man selv ta opp problemet med arbeidsgiver. Heldigvis er mange arbeidsgivere da forståelsesfulle og gir sine ansatte omsorgspermisjon med lønn på eget initiativ. Vi anbefaler derfor at du først spør arbeidsgiver om dette er aktuelt i din bedrift. Alternativet vil nok være å ta ut omsorgspermisjon uten lønn, eller å bruke noen feriedager på å være hjemme med barnet.

Bloggen er publisert i samarbeid med Indem advokatfirma

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?