Mandag 20. april åpner barnehagene igjen, 27. april er det skole og SFO for 1.-4. klasse sin tur. Nå vi venter på informasjon om hvordan det skal gjennomføres, men én ting er sikkert – det blir strenge krav om at barn som skal i barnehage/skole må være helt friske. Da kan omsorgsdager fort brukes opp. Dette sier arbeids- og sosialministeren.

Sist oppdatert: 15. april 2020

I forbindelse med koronapandemien ble regelverket rundt omsorgsdager lagt om, slik at foreldre ikke skulle tape penger på at barnehager og skole stengte. Endringene ble vedtatt av Stortinget fredag 20.3.2020.

De nye reglene varer fram til 31.12.2020, og innebærer at:

– Antall omsorgsdager dobles
20 omsorgsdager (per forelder) per kalenderår når du har ett eller to barn
30 omsorgsdager (per forelder) per kalenderår når du har tre eller flere barn
Når dere har avtale om delt bosted, får dere 20 eller 30 dager hver avhengig av hvor mange barn dere har.
Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager (altså enten 40 eller 60 dager, avhengig av hvor mange barn du har).

Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser kan du søke om utbetaling av omsorgspenger fra den 4. dagen du er hjemme fra jobb.

Du kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson fordi barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronasituasjonen.
NAV skriver at du kan overføre omsorgsdager du har tilgjengelig, inkludert de ekstra dagene du har fått på grunn av koronasituasjonen.

  • Du velger selv hvor mange omsorgsdager du vil overføre
  • Du kan kun overføre hele omsorgsdager
  • Du kan overføre til en annen omsorgsperson når dere begge har rett til å bruke omsorgsdager
    • en annen omsorgsperson kan være den andre forelderen, nåværende samboer eller ektefelle
    • det er kun du som skal overføre omsorgsdager som kan melde fra om overføring. Hvis du ønsker omsorgsdager overført til deg, er det den som har omsorgsdager som må melde fra om overføring. Dersom du skal overfør omsorgsdager, må du bruke skjemaet:
      Melding om overføring av omsorgsdager (se lenke videre her)

Tidlig isolering
I forkant av åpning av barnehager og skole (1.-4. klasse) har helsemyndigheter understreket at det er viktig at barn som skal i barnehage eller skole er friske. Ett av kravene for gjenåpning av barnehager og skoler er tidlig isolering av syke. Ifølge en rapport fra en ekspertgruppe forklares tidlig isolering slik:

«Dette tiltaket skal sørge for at barn, unge og ansatte som kan ha covid-19, ikke smitter andre eller fører til minst mulig smittespredning. Symptomene på covid-19 hos barn og unge er oftest milde, og er vanskelig å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Smittsomhetene er størst i det symptomene oppstår. Derfor må alle barn, unge og ansatte som får symptomer på luftveisinfeksjoner, holde seg hjemme inntil de har vært friske/symptomfrie i minst 1 døgn.

Det må kommuniseres tydelig til foresatte at barn og unge med symptomer ikke skal møte i barnehagen eller på skolen. Voksne og lærere skal sende hjem barn og unge som utviser symptomer på luftveisinfeksjon.»

Omsorgsdager fort brukt opp?
Med så strenge krav, er det en nok en del foreldre som tenker at omsorgsdager fort kan bli brukt opp. Babyverden stilte derfor spørsmål til Arbeids- og sosialdepertementet hva foreldre skal gjøre dersom dagene blir brukt opp. Vi fikk dette svaret fra arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen:

«Regjeringen har besluttet å gjenåpne barnehager fra 20. april og senest 27. april, og 1.- 4. trinn i skolen og SFO fra 27. april. Gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass.

Det er i forskrift gitt rett til omsorgspenger, dersom man må ta seg av barnet, fordi barnehage eller skole er stengt som følge av covid-19-pandemien. At foreldrene selv ønsker å holde barn hjemme fra åpne barnehager og skoler, vil ikke gi rett til omsorgspenger. Departementet vurderer endringer i forskriften, slik at det fortsatt vil kunne gis rett til omsorgspenger dersom barnet av særlige smittevernhensyn må holdes hjemme.

Dersom utviklingen skulle tilsi behov for ytterligere justeringer i regelverket, vil vi komme tilbake til det.»

Kilder:
Nav.no
Rapport fra ekspertgruppe: Tiltak på skole- og barnehageområdet under koronautbruddet våren 2020 (Lagt ut på Helsedirektoratets nettsider)
Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Hva synes du om artikkelen?